"For vi er hans verk, skapt i Kristus Jesus til gode gjerninger, som Gud FORUT HAR lagt ferdige for at vi skulle vandre i dem." - Efeserne 2,10

Se, Gud har forut lagt ferdige våre gode gjerninger. Nok en gang kan vi få et glimt av enda en ting som Jesus fullbrakte på Golgata. Her går det klart frem at det er ikke vi som trenger å streve med gode gjerninger for å være til behag for Gud, nei, det er ferdig da vi ble skapt i Kristus Jesus, altså da vi kom til tro på Ham og dermed født på ny av Den Hellige Ånd. Vår døde ånd av denne verden, ble født på ny ved troen på Jesus Kristus. Vi gikk fra døden til livet. I Jesus har vi evig liv.

Vårt ønske om å gjøre ting må komme med en indre motivasjon og ikke som et ytre krav. Loven er ytre krav og bud. Det må være innenfra og ut slik at vår vilje i Gud er sterkest.

"Men jeg sier: Vandre i Ånden! Så skal dere ikke fullføre kjødets lyst. For kjødet begjærer imot Ånden, og Ånden imot kjødet. De to står hverandre imot, for at dere ikke skal gjøre som dere vil. Men hvis dere blir drevet av Ånden, da er dere ikke under loven." - Galaterne 5,16-18

"For det er Gud som er virksom i dere, så dere både vil og gjør det som er etter Guds gode vilje."
- Filipperne 2,13

Det som er avgjørende for om vi klarer å leve et liv i Ånden, at viljen i Gud er sterkere enn kjødet, er hvor mye tid vi bruker sammen med Jesus. Det er når vi lærer Ham å kjenne mer og mer og når vi får bli mindre og Ham enda større.

Det vi trenger er å bli tatt inn til Gud og tilbringe mest mulig tid i hans rene og hellige nærhet. Og der vil dette underlige skje, dette som stille og naturlig omdanner oss til å leve og føre oss annerledes enn de mennesker som lever uten Gud. Vårt indre menneske må innta guddommelig næring, så vi ved den kan vokse opp til åndelig styrke.

Tenk derfor ikke så mye på hvordan du bør leve i dag, men se først til at du opplever samfunn med Gud og mottar noe fra ham. Det er når vi tilbringer mest mulig tid med vår Frelser Jesus Kristus at vi forandres.

For enhver kristen er det avgjørende å tilbringe så mye tid som mulig ved Korset på Golgata, når Jesus Kristus henger der for din og min skyld! Hvis du er på vei til å synde, da får du se Jesus, da husker du den smerte han led for deg, det dyrebare blod han kjøpte deg med og den kjærlighet han uttrykker i det han roper ut DET ER FULLBRAKT, og du klarer ikke å gjøre Ham imot.