"Han avvæpnet maktene og myndighetene og stilte dem åpenlyst til skue, da han viste seg som seierherre over dem på korset." - Kol 2,15

Dette er Kristi seier og korsets triumf.

Jesus Kristus har avvæpnet djevelens våpen ved sitt liv i fullkommen lydighet og ved sin seier over all synd, ved sin sonende død og sin seierrike oppstandelse, alt for vår skyld.

Ved dette knuste han djevelens hode, felte dommen over synden i kjødet og naglet skyldbrevet til korset.

Derfor kan Paulus rope i triumf: Hvem vil anklage, hvem vil fordømme? Kristus er jo død. Ja, det som er enda mer, han er oppstanden. Et annet sted sier han: "Men nå, når dere er frigjort fra synden og er blitt tjenere for Gud, har dere helliggjørelse som frukt, og til slutt evig liv." (Rom 6,22)

Djevelen er en avvæpnet fiende. Men bare så lenge som vi er korsfestet med Kristus, så langt som vi i tro er forenet med ham i hans død og oppstandelse.

Man kan si det slik at djevelen er avvæpnet så langt vi er avvæpnet, maktesløse, slik at vi stoler alene på Herren, kjemper i hans kraft og seierer ved hans seier.

Ansikt til ansikt med den som er korsfestet med Kristus, har satan ingen våpen.