Noen ganger er det litt morsomt å stille spørsmål ved ting som folk antar som fakta.  Når det kommer til juleevangeliet er det flere slike "fakta" som har innarbeidet seg gjennom generasjoner.

De tre vise menn har til og med fått navnene Kaspar, Melchior og Baltasar.  Noen tror dette står i Bibelen.  Men det er bare en legende som har festet seg i manges bevissthet.  I Bibelen står det heller ikke at det var tre vise menn.  Bare at det kom noen vise menn fra østen (Matt 2:1).  Men det er mer i historien om de vise menn som kan få oss til å lure.  For hvis jeg spør om hvor de vise menn traff Jesus, vil de fleste svare at de fikk møte Jesus i stallen.  Men gjorde de det? 

 

 

1. Ble Jesus født i en stall?

 

 

 

Historien om de vise menn finner vi i Matteus kapittel 2.  Der står det ikke at de besøkte stallen, men at de fant den lille familien i et hus, vers 11.  Men det er mer.  For umiddelbart etter at de vise menn hadde besøkt Maria, Josef og Jesus, så reiser den lille familien til Egypt, Matt 2:13ff.  De reiser altså ikke hjem igjen til Nasaret eller til Jerusalem etter Jesu fødsel.  Kan det hende at de vise menn ikke besøkte Jesus ved fødselen, men en tid senere?

 

Juleevangeliet om Jesu fødsel leser vi vanligvis fra Lukas evangelium.  Der fortelles det om hvordan Jesus blir født og lagt i en krybbe (det står ikke at det var i en stall, men fordi det er en krybbe der, antar man at det var i den delen av huset hvor dyrene vanligvis oppholdt seg).  Videre står det om hyrdene på marken som besøker den nyfødte gutten.  Åtte dager senere reiser Josef og Maria sammen med Jesus til Jerusalem for å omskjære ham, slik jødenes skikk er.  I Jerusalem møtte de bl.a. den gamle mannen Simeon og Anna, Fanuels datter.  Etter alt dette reiste de tilbake til Nasaret i Galilea, Luk 2:39.

Den våkne leser vil nå tenke: Lukas skriver ikke noe om vise menn fra Østen, eller om flukt til Egypt.  Hvorfor?  Kanskje fordi dette ikke skjedde ved Jesu fødsel.  Mye tyder på at Jesus var mellom 1-2 år da de vise menn kom til Betlehem og traff ham der.  Det kan iallfall ikke ha vært umiddelbart etter fødselen, siden Lukas forteller oss hva som skjedde da.  Josef hadde sin familie i Betlehem, og byen ligger fint til i forhold til Jerusalem når de skulle delta på høytidene der.  Det var trolig ved en av høytidene i Jerusalem at de vise menn ankom Betlehem.  Siden kong Herodes beordret at alle guttebarn under 2 år skulle drepes, så vil det være naturlig å tro at Herodes forstod at det ikke var et nyfødt spedbarn det handlet om.  Hvis stjernen viste seg for de vise menn i Østen da Jesus ble født, er det naturlig å tenke seg at det tok en stund for dem å komme til Betlehem - særlig når de skulle via Jerusalem.  Det er også tryggere å reise med et barn som er noe større, enn et nyfødt spebarn, når de skulle ut på den strabasiøse reisen til Egypt (selv om Gud selvfølgelig ville ha beskyttet dem).  Uansett er det slik at historien fra Lukas ikke gir rom for flukten til Egypt.  Det betyr at alle som tror på Bibelen som Guds ord til oss i dag, må lande på at besøket av de vise menn og flukten til Egypt skjedde på et annet tidspunkt enn direkte etter Jesu fødsel.  

Juleevangeliet i Lukas evangeliet omtaler ikke de vise menn, og utelukker reisen til Egypt
Matteus evangeliet omtaler ikke hyrdene på marken, og utelukker omskjærelsen i templet og reisen hjem til Nasaret.  Men skjedde disse hendelsene på ulikt tidspunkt, utfyller historiene hverandre.  

 

2. Ble Jesus født i år null?

 

 

 

Kanskje du opplever spørsmålet i overskriften litt absurd?  Jeg skal ikke ødelegge romjulen for deg, men bare peke på at Jesus ikke ble født i år 0 (hvis det er noe som heter det).
 

La meg først fortelle litt om hvordan våre årstall og vår tidsregning ble til. Som du kanskje er kjent med opererer jødene med andre årstall enn oss.  Det er fordi deres tidsregning starter med det de tidligere mente var tidspunktet for skapelsen, dvs år 3.761 f.Kr. (etter vår tidsregning).  I Romerriket regnet man årstallet fra Romas grunnleggelse. Den muslimske verden pleier i dag å benytte årstall som begynner med Muhammeds utvandring fra Mekka i år 622 e.Kr.  

 

Det var den katolske munken Dionysius Exiguus som foreslo at den kristne verden skulle begynne sin tidsregning med Jesu Kristi fødsel.  Han foreslo dette i år 525, men det skulle ta noen år før dette ble innført på 700-tallet.  

 

Dionysius prøvde å regne seg bakover for å finne ut i hvilket år Jesus ble født.  Han tok da utgangspunkt i årstallet som Romerriket benyttet, og så på hvilke keisere som hadde regjert og hvor lang tid de satt med makten osv.  Dette var ikke et enkelt regnestykke, siden de historiske kildene var usikre og enkelte keisere også regjerte under flere navn.

 

Derfor ble regnestykket til Dionysius feil.  Han bommet med 4 - 6 år.  Det er historisk dokumentert at kong Herodes den store, som regjerte da Jesus ble født, døde mot slutten av år 4 f.Kr.  Altså ble Jesus født før det, siden det ifølge evangeliene var han som var konge i Judea på den tiden da Jesus ble født.  

 

 

 

3. Ble Jesus født i julen?

 

  
Når ble egentlig Jesus født? Dette spørsmålet dukker stadig opp ved juletider.  Noen tenker at det skjedde 24. eller 25. desember.  Andre har hevdet at det trolig skjedde i juli.  Men vet vi noe mer sikkert om når det skjedde?
 

Selv om datoen 25.12. ble satt relativt tidlig i historien, er det temmelig sikkert er at det ikke skjedde i desember.  Det er flere elementer i den bibelske historien som vitner om dette.  La meg aller først slå fast at Bibelen ikke gir oss noen dato.  Men det er likevel noe informasjon som kan gi oss en pekepinn på når på året det kan ha skjedd.

 

La oss ta det enkleste først: Hyrdene på marken som passet på sauene.  Noen har ment at det var lite sannsynlig at det var sauer ute på Betlehemsmarkene i slutten av desember.  Nå må vi huske på at vær og temperatur er annerledes i Israel enn her nord i Norge.  Likevel er dette et poeng. Men hadde dette vært den eneste delen av historien som vitnet om at tidspunktet trolig ikke er i desember, så er det for tynnt.  Det kan ha vært en varm vinter dette året og man kunne hatt sauene ut på markene.

 

Presten Sakarja: Hovedargumentet for at Jesus ikke kan være født i desember handler om presten Sakarja.  Da må vi gå noen måneder bakover i tid.  For før Maria fikk besøk av engelen Gabriel som fortalte henne at hun skulle føde en sønn, så får presten Sakraja englebesøk og beskjed om at han og hans hustru Elisabeth skal få en sønn.  Dette besøket skjedde mens han gjorde prestetjeneste.  Nå er det slik at vi vet når Sakarja var i templet og avtjente sin prestetjeneste. 

 

Prestetjenesten gikk på skift og Sakarja tilhørte Abias avdeling ifølge Luk 1:5 Etter at hans prestetjeneste var over dro han hjem til Elisabeth og hun ble med barn.  Seks måneder etter at Elisabeth hadde blitt med barn, får hennes slektning Maria også englebesøk og beskjed om at hun nå skulle bli med barn hun også - altså er Jesus 6 måneder yngre enn Johannes.  Når man da vet når Sakarja gjorde sin prestetjeneste, kan man på denne måten regne seg ut til omtrent når Jesus ble født.  

 

Løvhyttefesten. Når man tenker på denne måten vil de fleste komme fram til at Jesus ble født på den tiden av høsten hvor man feirer løvhyttefesten i Israel.  Det er også et poeng at folketellinger som regel ble gjennomført i forbindelse med høytider hvor mange var på reise.  Løvhyttefesten var til minne om Israels vandring i ødemarken, på vei fra Egypt til Israel.  Løvhyttene var kun midlertidige boliger en kort stund på vandringen. 

 

Slik er det også med oss og våre kropper.  Det er kun midlertidige boliger på vår vandring fra denne verden og inn i den verden som ligger foran oss.  Når Johannes skriver om Jesus som kom til denne verden sier han at han "tok bolig i blant oss."  Dette poenget forsterkes dersom det skjedde under løvhyttefesten. 

 

At denne høytiden også inneholdt en forventing om Messias komme, vil være et siste argument i denne rekken av argumenter for at det skjedde på denne tiden av året.  Det er derfor trolig at Jesus ble født den første dagen i høytiden og omskåret den siste dagen i høytiden.  Løvhyttefesten feires vanligvis i oktober.  

 

 

 

4. Ble de vise menn ledet av en stjerne?

 

  
"Hvor er jødenes konge som nå er født? Vi har sett stjernen hans gå opp, og vi er kommet for å hylle ham." Sier de vise menn når de ankommer Jerusalem.  Senere i historien står det "og se, stjernen som de hadde sett gå opp, gikk foran dem inntil den ble stående over stedet der barnet var.  Da de så stjernen ble de fylt av jublende glede. De gikk inn i huset og fikk se barnet hos moren."

Dette kan du lese i Matteus 2:1-12.

Det har vært en del diskusjon også omkring stjernen som viste seg for de vise menn.  Astronomer har mulighet for å regne seg bakover og se stjernenes posisjoner, og man spekulert i ulike forklaringer på stjernen som viste seg for mennene fra øst.

1. Jupiter er en planet som hvert 60 år lyser spesielt kraftig på himmelen. Dette fenomenet viste seg bl.a. i år 6 f.Kr. men da i april dette året.   

2. En annen teori er at planetene Jupiter og Venus kom nær hverandre og for det menneskelige øyet "smeltet" sammen til en ekstra stor stjerne.  Dette vet man skjedde i år 2 f.Kr.

3. En tredje teori er at det var Halleys komet som viste seg på himmelen på den tiden Jesus ble født.  Men det nærmeste tidspunktet denne kometen viste seg er 11 år f.Kr. Da skjedde dette i løpet av det som vi i dag beskriver som juletiden, dvs slutten av desember.

4. Ellers har det også vært en rekke andre teorier og spekulasjoner om hva denne stjernen som viste seg på himmelen var, f.eks. et større stjerneskudd, en supernova eller andre astronomiske hendelser på himmelen.

Ingen av disse teoriene er tilfredsstillende for en bibelleser som kjenner historien fra Matteus kapittel 2.  Men før vi går nærmere inn på dette, skal vi dvele litt ved et annet spørsmål knyttet til de vise menn.  Hvem var de?

Det er ikke så mye informasjon vi har om de vise menn. Men vi vet at de kom fra "Østen" og at de omtales som "vise."  Noen har lagt vekt på at de fulgte stjernen, og derfor måtte være stjernetydere, dvs astrologer.  Det er en umulighet som vi kommer tilbake til.  Andre har lagt vekt på at ordet i grunnteksten "magoi" også ble benyttet om presteskapet hos mederne og perserne (zoroastriske tro).  
 
Disse var astrologer med prestefunksjon. Det er imidlertid ikke sannsynlig at dette var prester i en annen hedensk religion, og iallfall ikke astrolog-prester.  Ordet "magoi" og betydningen av dette ordet har hele tiden vært under utvikling og har også hatt andre betydninger.  Det er av dette ordet vi har fått vårt ord "magi."  

Hvorfor er det da ikke mulig at dette var astrologer og hvem var de?  Vel, Bibelen er veldig tydelig på at astrologi og stjernetydning ikke er noe vi skal holde på med.  Faktisk så er "tilbedelsen" av stjernene (også omtalt som himmelens hær) noe Bibelen beskriver som en frukt av at mennesker har vendt seg bort fra Gud.  

En mer sannsynlig teori om hvem disse vise menn er, finner vi i jødenes historie.  Det var nemlig ikke alle jøder som forlot Babylon da jødene fikk reise hjem fra fangenskapet der.  Det var en stor gruppe jøder igjen i landet som etter frigivelsen levde som frie borgere i landet.  Her ble også den religiøse praksisen delvis opprettholdt av mange.  Så vet vi at Guds visdom er annerledes enn menneskers visdom.  Herren ville ikke kalle avgudsdyrkere vise, men dem som søker Ham og Hans ord blir omtalt som vise.  
 
Derfor er det mest trolig at de vise menn er etterkommere etter dem som ble igjen i Babylon, at det var jøder som forstod at nå var tiden inne for det profetene hadde fortalt.  Tegnet på himmelen bekreftet dette for dem, derfor dro de for å hylle den nye kongen.  Det betyr at de vise menn var troende jøder fra Babylon.  Dette bygges altså på antagelser utfra de bibelske tekstene.

Men hva var det disse jødene fulgte til Betlehem?  Det er ingen tvil om at det så ut som en stjerne.  Der er bibelteksten tydelig.  Men det kan ikke ha vært en vanlig stjerne, en planet, stjerneskudd eller komet.  Det må ha vært noe annet.  Det er nemlig ikke mulig å følge en stjerne og se hvordan den stopper over et konkret hus.  Nordstjernen har ledet mang en sjømann i riktig retning, men det er aldri mulig å se hvordan en av himmelens stjerner stopper over et bestemt sted.  De kan vise oss himmelretning når man kjenner stjernehimmelen fra før.  Det betyr at Betlehemsstjernen må ha vært noe annet.  

Det mest sannsynlige er at stjernen var et lys Gud sendte for å lede mennesker til Kristus.  Det var rett og slett et av Guds mange mirakler.  Mer innviklet behøver det ikke å være...