Frelsesarmeens grunnlegger, William Booth, uttalte følgende profeti om endetiden:  

”I de siste dager skal det bli - religion uten Den Hellige Ånd, kristendom uten Kristus, tilgivelse uten bekjennelse og frelse uten bekjennelse. Politikk uten Gud og himmel uten helvete”.

Religion uten Den Hellige Ånd kjennetegnes av at man spør mer etter menneskelige løsninger på hvordan komme ut av stagnasjon, enn etter Den Hellige Ånd. Tekniske løsninger med diverse lederkurs i sentrum er typisk for denne retningen. Selv om lederkurs er bra i seg selv, blir det et blindspor dersom dette sees på som selve løsningen på problemene våre.
 
Kristendom uten Kristus sees i New Age. Der snakkes det om lysopplevelser, gjenfødelse og Kristusbevissthet uten at Jesus som stedfortreder og forsoner er med. Mange lar seg fange av dette tankesystemet. Og det er antagelig her Antikrist dukker opp?
 
Tilgivelse uten bekjennelse er jo som kjent en del av de såkalte nådeforkynnelsen. Man trenger ikke bekjenne synd da den ikke lenger finnes og er gjort opp en gang for alle. Dette er vranglære som fører til hovmod og mye innestengt dårlig samvittighet.
 
Frelse uten bekjennelse  Navnet Jesus vekker fremdeles forargelse. Det er blitt vanlig å si at man er kristen og har en tro, men den innbefatter ikke Jesus Kristus. Man vil ikke vedkjenne seg og bekjenne dette navnet. I følge Rom.10,10 kan man ikke bli frelst uten å bekjenne.
 
Politikk uten Gud Norsk politikk er ikke spesiell sett i et globalt perspektiv. Gud settes uten for der materialismen eller andre religioner får overtak. Det blir synlig gjennom tankegangen som styrer lovgivningen.
 
Himmel uten helvete Helvete benektes hårdnakket, også blant bekjennende kristne. Isteden for å behandle dette emnet slik Bibelen gjør, kutter man det bort fordi det vekker forargelse. Man ser bakover til Hallesby og andre og argumenterer med at ordet har fått feil innhold.