Julen er en tid i året som stort sett alle gleder seg til. Det er tiden når man er sammen og bruker tid med de man er glad i. For mange, så er gavene også et viktig høydepunkt på julaften. Da kan man kjenne på gleden å gi og kanskje også få gaver. Men først av alt, så handler julen om at det ble født oss en frelser ved navnet Jesus. Han er Guds Sønn og Hans Salvede. Dessverre så er det mange som glemmer dette i denne flotte høytiden.
 
Hør hva som står i to av profetiene om at Jesus skulle komme.
 
"Derfor skal Herren selv gi dere et tegn: Se, jomfruen skal bli med barn, hun skal føde en sønn og gi ham navnet Immanu-El (Gud med oss)." - Jesaja 7,14

"For et barn er oss født, en sønn er oss gitt. Herredømmet er på hans skulder, og han skal få navnet Under, Rådgiver, Veldig Gud, Evig Far, Fredsfyrste." - Jesaja 9,6
 
Disse vers peker frem mot juleevangeliet. Det var i sjette måned at engelen Gabriel, ble sendt av Gud til en by i Galilea som heter Nasaret. Han kom til Jomfru Maria og fortalte at hun skulle føde en sønn, og hun skulle gi ham navnet Jesus. 
 
"Se, du skal bli med barn og føde en sønn, og du skal gi ham navnet Jesus. Han skal være stor og kalles Den Høyestes Sønn. Gud Herren skal gi ham hans far Davids trone, og han skal være konge over Jakobs hus til evig tid, og det skal ikke være ende på hans kongedømme."- Lukas 1,31-33
 
Her ser vi tydelig dette barnets stilling. Han var Den Høyestes Sønn, Guds Énbårne sønn. Med dette kan vi trygt si at Jesus var ikke et vanlig barn. Han var jo Guds Énbårne Sønn. Han kom for å sone verdens synd. Han tok straffen på seg.
 

"I dag er det født dere en frelser, som er Messias, Herren - i Davids by." - Lukas 2,11

Hør også hva Jesus sier om seg selv:
 
"Herrens Ånd er over meg, for han har salvet meg til å forkynne evangeliet for fattige. Han har sendt meg for å forkynne for fanger at de skal få frihet og for blinde at de skal få syn, for å sette undertrykte fri, for å forkynne et nådens år fra Herren." - Lukas 4,18f
 
Dette er vidunderlige ord. Han kom for å forkynne et nådens år fra Herren. Et annet sted i Bibelen står det: Nå er frelsens dag (2. Kor 6,2). Jesus kom for å gi frihet for fanger. Han ønsker å kjøpe deg fri fra syndens lenker slik at du ikke lenger er bundet og fanget i den. Får da Sønnen frigjort dere, da blir dere virkelig fri (Joh 8,36).
 
Det er dette julen handler om. At det ble født oss en frelser. Det er frelsens dag er. Mange tenker: I morgen, en annen dag, når jeg får bedre tid, så skal jeg ordne min frelsessak. Men Herren sider: Nå! I dag!  er frelsens dag. Det kommer aldri en dag det er mer beleilig for deg å bli omvendt enn i dag. Hans hånd er rakt ut mot deg med nåde og fred og frelse! Hans hånd er rakt ut til alle. 
 
"Men alle dem som tok imot ham, dem ga han rett til å bli Guds barn, de som tror på hans navn" - Joh 1,12
 
"For så har Gud elsket verden at han ga sin Sønn, den énbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal fortapes, men ha evig liv" - Joh 3,16
 
Dette må vi kunne kalle julens største gave! Ta imot i dag! Gud har gitt denne gave med nåde og kjærlighet til akkurat deg!
 
Gud velsigne deg!