Fariseere: Hvilken anklage har dere imot Jesus?

"Denne mannen tar imot syndere og eter sammen med dem!" - Luk 15,1f

Og du Kaifas, hva sier du om Ham?

"Han har spottet Gud! Hva skal vi nå med vitner? Se, nå har dere hørt gudsbespottelsen." - Matt 26,65

Pilatus, hva er din mening?

"Jeg finner ingen skyld hos denne mannen." - Luk 23,4

Og du Judas som solgte din Mester for sølvpenger - har du noen anklage mot Ham?

"Jeg har syndet da jeg forrådte uskyldig blod!" - Matt 27,4

Og dere onde ånder?

"Jeg vet hvem du er, du Guds Hellige!" - Mark 1,24

Døperen Johannes, hva synes du om Kristus?

"Se der Guds lam, som bærer bort verdens synd!" - Joh 1,29

Og du apostelen Johannes?

"nåden og sannheten kom ved Jesus Kristus." - Joh 1,17

Peter, hva sier du om ham?

"Du er Messias, den levende Guds Sønn." - Matt 16,16

Og du Tomas?

"Min Herre og min Gud!" - Joh 20,28

Engler i himmelen, hva sier dere?

"I dag er det født dere en frelser, som er Messias, Herren - i Davids by." - Luk 2,11

Og du Fader i himmelen som vet alt?

"Dette er min Sønn, den elskede! I ham har jeg velbehag." - Matt 3,17

Kjære leser, hva synes du om kristus?

Er du rede til å møte Gud? Hvor skal du bo i evigheten?

"For så har Gud elsket verden at han ga sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal fortapes, men ha evig liv." - Joh 3,16