1. Bakgrunn:

Født i Tarsus i Kilikia (Apg 22,3). Av Benjamins stamme (Fil 3,5)

2. Opplæring:

Lærte teltmakerkunsten (18,3). Var Gamaliels elev (Apg 22,3)

3. Tidlig tro:

Hebreer og fariseer (Fil 3,5). Forfulgte de kristne (Apg 8,1-3; Fil 3,6)

4. Frelse:

Møtte den oppstandne Kristus på veien til Damaskus (Apg 9,1-8). Mottok Den Hellige Ånds fylde i gaten som ble kalt Den Rette (Apg 9,17).

5. Kalt til tjeneste:

Den Hellige Ånd befalte menigheten i Antiokia å sende Paulus ut til sin misjonsgjerning (Apg 13,1-3). Brakte evangeliet til hedningene (Gal 2,7-10).

6. Begivenheter:

Talte på vegne av menigheten i Antiokia under apostelmøtet i Jerusalem (Apg 15,1-4.12) Kontrovers med Peter (Gal 2,11-21). Uenighet med Barnabas angående Johannes Markus (Apg 15,36-41).

7. Gjerninger:

Tre lenge misjonsreiser (Apg 13-20). Grunnla mange menigheter i Lilleasia, Hellas, og muligens Spania (Rom 15,24.28). Skrev brev til mange menigheter og ulike enkeltpersoner. Hans brev utgjør en fjerdedel av vårt Nytestamente.

8. Slutten av livet:

Sendt til Rom etter å ha blitt arrestert i Jerusalem (Apg 21,27; 28,16-31). Ifølge kristen tradisjon ble han løslatt fra fengselet og fortsatte sin virksomhet i sitt misjonsarbeid; ble arrestert igjen og fengslet i Rom, og halshugd utenfor