I begynnelsen

- Til stede og aktiv ved skapelsen, svevende over de uformede forholdene (1 Mos 1,2)

I Det gamle testamente

- Opphavet til overnaturlige evner (1. Mos 41,38)

- Den som gir kunstneriske gaver (2. Mos 31,2-5)

- Kilden til makt og styrke (Dom 3,9f)

- Den profetiske inspirasjonskilden (1 Sam 19,20.23)

- Den som utruster Guds budbærer (Mika 3,8)

I Det gamle testamentes profetier

- Hjertets renselse til et hellig liv (Esekiel 36,25-29)

I frelsen

- Skaper overbevisning (Joh 16,8-11)

- Gjenføder den troende (Tit 3,5)

- Helliggjør den troende (2. Tess 2,13)

- Tar bolig i den troende (Joh 14,17; Rom 8,9-11)

I Det nye testamente

- Meddeler åndelige sannheter (Joh 14,26; 16,31; 1 Kor 2,13-15)

- Herliggjør Kristus (Joh 16,14)

- Gir kraft til forkynnelsen av evangeliet (Apg 1,8)

- Fyller de troende (Apg 2,4)

- Utøser Guds kjærlighet i hjertene (Rom 5,5)

- Hjelper de troende å vandre i hellighet (Rom 8,1-8; Gal 5,16-25)

- Går i forbønn (Rom 8,26)

- Gir gaver til tjeneste (1. Kor 12,4-11)

- Styrker det indre mennesket (Ef. 3,16)

I det skrevne Ord

Inspirerte nedtegnelsen av Skriften (2. Tim 3,16; 2. Pet 1,21)