I margen til høyre vil du finne mange nyttige ressurser.

Som bruker kan du legge inn artikler ved å trykke på 'ny artikkel' til høyre.

Ønsker du av en eller annen grunn å komme i kontakt med oss? Da er det bare å fylle ut skjema til høyre. :-)
Du kan også sende på følgende e-post adresse om du ønsker: post(at)bibelfellesskapet.net
 

 

Bibelfellesskapet er stedet for deg som liker bibelundervisning og ønsker mer bibelkunnskap. Her fokuserer vi på undervisning fra Guds Ord, samt å ta opp viktige bibelske temaer og spørsmål. Vi ønsker at denne web-siden skal være en ressurs for bibelstudier, forkynnelse og undervisning. Dersom du finner ting som du ønsker å bruke i din menighet, bibelgruppe, bibelskole eller når du selv forkynner, kan du fritt gjøre dette. "For intet har dere fått det, og for intet skal dere gi det", sa Jesus. 

 

Om du lurer på hvem som står bak denne siden, så vil vi kort fortelle litt om oss selv. Grunnleggere for Bibelfellesskapet.net er Olav Fjærli og Kjetil Holen. Vi var begge tilknyttet Pinsemenigheten Filadelfia i Grimstad i flere år, før Kjetil reiste til Mosjøen for å bli pastor der fra nyttår 2018.

 

Olav møtte Jesus i 1987, som 20-åring. Han fikk sitt kall som forkynner i 1989, da han gikk bibelskole i Oslo. Han har vært med i forkynnelse, undervisning, kveldsbibelskole og ungdomsarbeid i flere menigheter, både i baptist- og pinsesammenheng. Fra 1997 har han også vært aktivt med i misjonsarbeid i Romania. Du kan også besøke hjemmesiden www.romaniangospelmission.net for utfyllende info om dette. Olav har også vært TV-predikant, med programmet "Himmelrikets Skole", som gikk på Kanal 10. De siste årene har han viet til å skrive bøker, og har utgitt tre bøker på Frihet forlag. 

 

Kjetil ble frelst i 2005, 16 år gammel. Han ble fort glad i Guds Ord. Etter at han kom til Grimstad i 2010, ble hans hunger etter innsikt i Guds Ord bare sterkere. Her kom han også  inn i et fellesskap med flere som elsker Guds Ord. I perioden 2010 - 2017 var Kjetil aktiv med i Filadelfia Grimstad. Der tjente han Gud gjennom musikk, forkynnelse og undervisning. Siden 2012 var Kjetil med i lederskap og det siste året som medpastor. Etter en tydelig kallsopplevelse høsten 2017, reiste han sammen med kone og barn til Mosjøen, hvor han nå tjener som Hovedpastor i Pinsekirken Betel. Utover dette reiser han også og besøker andre menigheter med forkynnelse og musikk.

Det vil bli lagt ut undervisning, bibelstudier, andakter og prekener fra Bibelen. Disse vil være fra flere forfattere, men majoriteten vil være forfattet av Bibelfellesskapets to grunnleggere; Olav Fjærli og Kjetil Holen - begge medlemmer i Pinsemenigheten Filadelfia i Grimstad.

Å studere Guds Ord, ved å gå dypere inn i ordenes og tekstenes betydning, gir oss mer innsikt i hva Bibelen sier til oss. Det er også særdeles oppløftende og givende å begi seg ut på å studere et bibelsk ord, begrep eller tema.

 

"Hele skriften er innåndet av Gud og nyttig til lærdom, til overbevisning, til rettledning, til opptuktelse i rettferdighet, for at Guds menneske kan være fullkomment, satt i stand til all god gjerning."  -  2. Timoteus 3:16-17 

 

"Så kommer da troen av forkynnelsen som en hører, og forkynnelsen som en hører, kommer ved Kristi ord." - Romerne 10:17


"Legg vinn på opplesningen av Skriften, på formaningen og på læren, til jeg kommer."  -  1. Timoteus 4:13

 

 "Lær den vise, så blir han enda mer vis. Undervis den rettferdige, så går han fram i lærdom." - Ordspråkene 9:9