Gunnar Jeppestøl er født i 1953. Han har vært pastor i Filadelfia Vennesla siden 1989. Her leder han en menighet som har hatt en stor ekspansjon og vekst. Menigheten teller i dag over 1000 medlemmer! Jeppestøl har også fungert som leder i Pinsebevegelsens Kontaktutvalg fra 2004. Han er en viktig person i ledelsen av Pinsebevegelsen i Norge.