Michel Andreas Rivas er født i 1972. Han er halvt spansk og halvt norsk, men født og oppvokst i Norge. Han er gift med Helene og bosatt i Kristiansand. Hans hjemmemenighet er Filadelfia Kristiansand. Her han han vært aktivt med i flere år, både gjennom ungdomsarbeid, radioarbeid m.m. I de senere år har han også fungert som lærer ved Filadelfia Kristiansands bibelskole. Fra sommeren 2013 er han innsatt som medpastor i menigheten.
 
Michel er en frisk og engasjerende taler, med et klart og tydelig budskap. Han brenner for vekkelse og framgang for Guds menighet og har en sterk appell til unge kristne.