Oscar Olsen ble født i 1933. Han er oppvokst i Grimstad og har vært medlem i Pinsemenigheten Filadelfia siden 1951. Han var en trofast søndagsskolelærer i over 25 år, og fikk sådd mye inn i barna. Han har opplevd en sterk åndelig fornyelse etter at han ble pensjonist, og sier om seg selv at han vil bruke denne siste tiden av sitt liv til å ta igjen alt det forsømte fra yngre år. I løpet av de siste årene har han vært engasjert i menighetens radioarbeid, og nå er han også aktuell som tv-predikant på Kanal 10, med serien "I tiden med odd og Oscar".

Oscar er en evangelist, med en sterk profetisk side i sin forkynnelse. Han har frambrakt mange sterke budskap i vår menighet og har en frisk og sterk ånd.