Thorbjørn Torp ble født i Oslo i 1962. Han er en dyktig forkynner og bibellærer - alltid tro mot Bibelens Ord og ånd. Han har også evne til å formidle de såkalte "tunge emner" på en enkel og lettfattelig måte. Hans forkynnelse kjennetegnes ved en spesiell innsikt i eskatologi (læren om de siste tider). Det var hans far, Willy  Torp som var inspirasjonskilden. Thorbjørn har gitt ut boken "Guds Frelsesplan - Fra evighet til evighet".

 

Thorbjørn har også en kjærlighet til Israel som land og jødene som Guds folk. 

 

Thorbjørn var pastor i Filadelfia Grimstad i perioden 2009 - 2011.