Øyvind Crompton er født i 1967. Han ble frelst i 1989, under et møte i Salemkirken i Oslo, hvor Leiv Holstad forkynte. Dette førte til at Øyvind etter hvert ble en aktiv del av staben i Salemkirken. Øyvind fikk et nært og godt vennskap til Leiv Holstad, som på mange måter har vært en åndelig far for ham.

Øyvind Crompton har vært leder for barnearbeid og tenåringsarbeid i Salemkirken. Fra 1995 har han også reist rundt som evangelist og beaøkt mange menigheter. Fra 1998 - 2001 var han forstander i Pinsemenigheten Zion Bryne. Etter at han vendte tilbake til Oslo og Salemkirken etter tre år på Bryne, åpnet Gud en ny dør for ham og familien - inn i misjon. I desember 2004 reiste de ned til Porth Elizabeth i Sør Afrika. Her ble de værende fram til 2009.

De siste årene har Øyvind viet til pastortjeneste hjemme i Salemkirken, før han flyttet ned til Tromøya ved Arendal sommeren 2014.

Øyvind er en spennende forkynner, som gjennom sin grundige åpenbaring i Guds Ord, levendegjør budskapet.