Inge Røysland er født i 1973. Han er gift med Eva og bosatt i Froland. Herfra driver de misjonsarbeidet Himmelpartner. Inge er en ivrig evangelist, med et kall til mange land. Han har store kampanjer i Kenya, Burkina Faso, Pakistan, India og i den senere tid også i Øst-Europa. Hans forkynnelse er tydelig og klar, med et fokus på det fulle evangeliet, som inkluerer frelse, helbredelse og befrielse for hele mennesket. Helbredelser og nådegaver i funksjon følger Inges forkynnelse.