Øyvind Valvik er født i 1955. Han er pastor i Pinsemenigheten Filadelfia i Kristiansand, en menighet med over 1000 medlemmer. I tillegg til dette er han også formann i styret for SFB (Sammen For Byen) i Kristiansand. Han har også en viktig rolle i Pinsebevegelsen, da han er styreleder i Pinsebevegelsens Forkynnerfellesskap. 
 
Øyvind er en meget dyktig administrator og har også bakgrunn som banksjef, før Gud ledet ham inn i fulltidstjeneste som pastor. Hans lederegenskaper og strukturerte personlighet er med og preger hans enkle og klare forkynnelse.