Profetien (Han skal...)

Oppfyllelsen

Opphøyes (52,13)

Fil 2,9

Mishandles gjennom lidelse (52,14; 53,2)

Mark 15,17; 19

Sørge for en forsoning ved blod (52,15)

1. Pet 1,2

Forkastes av mange (53,1; 3)

Joh 12,37f

Bære våre synder og smerter (53,4-5)

Rom 4,25; 1. Pet 2,24f

Være vår stedfortreder (53,6; 8)

2. Kor 5,21

Frivillig ta vår skyld og straff (53,7-8)

Joh 10,11; 19,30

Begraves i en rik manns grav (53,9)

Joh 19,38-42

Frelse dem som tror på Ham (53,10-11)

Joh 3,16; Apg 16,31

Dø for overtrederne (53,12)

Mark 15,27f; Luk 22,37