Ca. År

Hvem som ble bortført

Skrifthenvisninger

605 f.kr.

Daniel og noen av Israels barn, både av kongeætten og av de ansette familier

Dan 1,1-4

597 f.kr.

Kong Jojakin ble bortført til Babel sammen med den beste del av folket. Blant dem var sannsynligvis profeten Esekiel.

2 Kong 24,12-16; 2 Krøn 36,10; Esek 1,1

587 f.kr.

Mesteparten av folket

2 Kong 25,11f; 2 Krøn 36,17-20