Sabbaten

Hver sjuende dag var det hvile fra alt arbeid.

2 Mos 20,8-11; 31,12-17; 3 Mos 23,3; 5 Mos 5,12-15

Sabbatsåret

Hvert sjuende år var det et "utløsningsår", da landet fikk ligge brakk.

2 Mos 23,10-11; 3 Mos 25,1-7

Jubelåret

I det 50. året - som fulgte etter sju sabbatsår - skulle det forkynnes frihet for dem som tjente på grunn av gjeld, og jorden skulle gis tilbake til de tidligere eierne. 3 Mos 25,8-55; 27,17-24; Esek 46,17

Nymåne

Den første dagen i den hebraiske måneden - på 29 eller 30 dager - var en hviledag med spesielle ofringer og basunblåsing.

4 Mos 28,11-15; Sal 81,4

Innvielse

Lysfesten, eller Hanukkah

En åtte dager lang høytid i den niende måneden (kislev) til minne om renselsen av templet etter syrernes forurensing, og dets gjeninnvielse.

Joh 10,22

Purim

En høytid den 14. og 15. i den 12. måneden (adar). Navnet kommer av det babyloniske pur, som betyr "lodd".

Ester 9,18-32