1. Mos 12,1-3

 

Gud inngikk sin pakt med Abram mens han bodde i Ur i Kaldea, idet Gud lovte ham et land, etterkommere og velsignelse

1. Mos 12,4-5

Abram dro med familien til Karan, der han bodde en tid, før han forlot stedet i en alder av 75 år.

1. Mos 13,14-17

Etter at Lot skilte lag med Abram, ga Gud ham igjen løfte om landet og etterkommerne.

1. Mos 15,1-21

Denne pakten ble stadfestet da Gud gikk mellom offerdyrene som Abram la foran Ham.

1. Mos 17,1-27

Da Abram var 99 år, fornyet Gud sin pakt og endret Abrams navn til Abraham. Tegn på pakten: omskjærelse.

1. Mos 22,15-18

 

Bekreftelse av pakten på grunn av Abrahams lydighet.