"Da trådte Elia fram for alt folket og sa: Hvor lenge vil dere halte til begge sider? Dersom Herren er Gud, så følg ham! Og dersom Ba’al er det, så følg ham! Men folket svarte ham ikke ett ord." - 1. Kong 18,21

 

Å hvilken tidløs sannhet Elia drar frem her. Han maler det akkurat slik det er. Legger ikke noe mellom, men sier det rett ut. Enten følger man Gud eller ikke.

 

Han gikk i rette med mennesker som haltet til begge sider. Som kanskje vil ha Gud som venn. Kjenne hans kjærlighet og nåde over livet, men når de leser at Gud har sagt i sin kjærlighet å omvende seg fra synd, så ignorer man det lett å tenker at det er ikke så farlig. Gud tilgir uansett.

 

Vi skal nå så på denne type mennesker. Som halter mellom Gud og verden.

 

I. Beskrivelse av denne klasse mennesker

1. De befinner seg mellom Gud og verden, rettferdighet og synd, frelse og fortapelse.

2. De lever et dobbelt liv: kristne i navnet, verdslige i sitt liv. Av og til ganske varme, andre tider helt kalde, ofte religiøse, ofte uberørte av Gud og evigheten.

3. De befinner seg mellom to slags frykt: frykten for Guds straff og frykten for verdens spott.

 

II. Dårskapen ved å halte til begge sider

1. Du kan ikke bedra Gud.

2. Du kan heller ikke bedra djevelen.

3. Derimot bedrar du deg selv. Og hva har du igjen for det?

 

III. Hvor lenge vil du fortsette slik?

1. Hva sier Herren? "Dersom Herren er Gud, så følg ham!"

2. Hva sier din egen fornuft?

3. Hvor lenge? Til din kraft er brutt? Til du ligger for døden? Du kan snart komme til å falle helt over til den annen side, og da vil du kanskje finne at du alfor lenge har lekt med sannheten og med Gud.

 

IV. Hvorfor du skulle stille deg på Herrens side

1. Han har krav på deg. Han er din skaper og din gjenløser.

2. Han vil deg bare vel. Fienden vil ruinere deg, Gud vil gjøre deg salig, og redde deg.

3. Du kan ikke bli helt lykkelig før du tar et helt standpunkt. Og bare Gud kan gi deg den sanne lykke, og den lykke som varer ved.

4. Ingen vil respektere den som halter til begge sider, og ingen kan stole på slike tvesinnede mennesker.

5. Den som selv står helt på Herrens side, kan hjelpe andre, men den som halter til begge sider, kan være en snare for mange og føre mange vill, både i liv og lære. Vi har et stort ansvar, ikke bare for oss selv, men også for andre.