For de som ikke er kjent med skapelsesvitenskap er nok spørsmålet om jordens alder et av de mest sjokkerende emnene. Hvor gammel er egentlig jorda og universet? Mange milliarder år eller bare noen tusen år?

 

Mange tror det for lengst er avklart at jorden og universet er milliarder av år gammel. Det finnes grovt sett to (såkalte) bevis for en gammel jord: (1) Radiodatering og (2) stjernelys. 

Sannheten er at det finnes mange ting som viser at jorden og universet ikke kan være spesielt gamle. En gammel-jord modell har mange problemer. Mange av disse har forskere gravd fram svar på, men dette innebærer alltid en tilpasning og/eller utvidelse av modellen. Ingenting forenkles men mye kompliseres.

Forklaringene på «problemene» i gammel-jord modellen krever så og si alltid å kortvarig forkaste et av de viktigste prinsippene i evolusjonsmodellen, nemlig aktualitetsprinsippet (uniformisme, slik ting foregår nå er slik det alltid har foregått). Noe som er veldig ironisk siden dette er den viktigste basisen for all tolkning av vitenskapelig data innen evolusjonisme. De bruker den når det passer og forkaster den når det ikke passer. Dette er et dårlig vitenskapelig grunnlag!

I en gammel-jord modell må man i hvert enkelt tilfelle gå inn å finne en «løsning» på problemet. Men i en ung-jord modell kan alt forklares med én setning, og den innebærer verken utvidelse eller tilpasning av modellen: Alt ble skapt for noen få tusen år siden!

Ung-jord modellen gir mye enklere svar enn gammel-jord modellen. Og enkle forklaringer er akkurat det man alltid har vært ute etter i vitenskap.

Det finnes et vitenskapelig prinsipp som kalles Ockhams barberkniv som sier: Har man to likeverdige forklaringer (de stiller likt med tanke på bevis) er det den enkleste forklaringen som mest sannsynlig er den rette.

 

Her følger en ukomplett liste over forskjellige bevis og argumenter for en ung-jord. Dette er kun en oversikt, beskrivelsene er overfladiske og kanskje ukomplette. 

 1. Jorda og månen
  Månen fjerner seg gradvis fra jorda, noe som tilsynelatende betyr at tidligere var den nærmere. Regner man på dette viser det seg at avstanden månen har til jorden idag er for kort for de antatte milliarder av år disse skal ha eksistert. Månen vil også bli ødelagt hvis den kommer for nær jorden (Roche grensen). Et annet problem er at månen skaper tidevannet, og jo nærmere månen er jorda jo større blir tidevannshøyden. Dette vil før eller siden skape et stort problem hvis systemet er mangfoldinge millioner år gammelt. [1][2]

 1. Populasjon
  Vi har alltid observert at verdens populasjon (folketall) øker. Om menneskene hadde vært på jorden så lenge evolusjonistene hevder ville verden vært overfylt. Noen beregninger viser at det ville vært 60 000 folk per kvadratcentimeter.[2]

 1. Spiralgalakser
  Mange galakser er formet som spiraler. Problemet er at de sakte men sikkert mister formen sin, for de ytterste stjernene roterer fortere enn de innerste stjernene. Den observerte rotasjonshastigheten er såpass høy at hvis galaksene var mer enn noe få hundre millioner år ville den vært en rundt skive, og ikke en spiral. Så de kan ikke være milliarder av år gamle. [2][3]

 1. Supernova rester
  Når en stjerne dør (dvs. sprenger i stykker) kalles det et nova, eller et supernova hvis eksplosjonen er stor. Et supernova skjer cirka hvert 25. år. Dette etterlater seg støvrester (som Crab Nebula) som forblir synlige for angivelige millioner av år. Så hvis universet er milliarder av år, hvorfor finner vi rester etter bare 200-300 novaer? Det burde vært flere millioner. Det antallet vi finner ser ut til å være rester etter bare ca. 7000 år. [2][3]

 1. Varme planetkjerner
  Mange planeter kjøler seg ned og blir kaldere og kaldere. Dette er en prosess som ikke kan vare evig, til slutt er de rett og slett nedkjølt. Men ikke alle har kjølt seg helt ned? For eksempel, en av Jupiters måner Ganymede har et magnetfelt som indikerer en varm kjerne, og den burde ha blitt avkjølt for millioner av år siden. Den enkleste forklaringen er at Ganymede ikke er spesielt gammel. [2]

 1. Saturns ringer
  Saturns ringer er ustabile og fjerner seg fra planeten. Men siden de fortsatt er på plass kan de ikke være særlig gamle. Et estimat gir en maks levetid på rundt 10 000 år. [2][4]

 1. Kort-tid kometer
  Kometer flyr gjennom rommet men mister stadig materiale. Disse kort-tid kometene har en levetid på rundt 10 000 år. Så siden vi fortsatt har kometer kan ikke solsystemet være eldre enn 10 000 år. [2][3]

 1. Jordens magnetfelt
  Jorden har et magnetfelt og det mister stadig sin styrke. Siden det blir svakere må det bety at det tidligere var sterkere. Men blir magnetfeltet for sterkt gjør det liv på jorda umulig. Beregninger på dette gir at jorden ikke kan være eldre en 20 000 år. [2][3]

 1. Jordas rotasjon
  Jorda roterer om sin egen akse, men går saktere. Dette indikerer at før gikk den raskere. Hvis jorda er kun noen få tusen år gammel er dette ikke noe problem, men hvis jorda skal være millarder av år gammel blir det et stort problem. Man trenger ikke gå langt tilbake i tid før liv på jorda blir umulig. [2]

 1. Sahara
  Verdens største ørken Sahara vokser så den var altså mindre før. Undersøkelser har anslått at ørkenen er rundt 4000 år gammel, hvilket passer perfekt med teorien om en verdensflom for ca. 4400 år siden. Men hvis jorda er millioner av år gammel, hvorfor har vi ingen større ørken? [2]

 1. Trykk i oljebrønner
  Oljen vi finner er ofte under stort trykk. Det har vist seg at steinen og jorda over olja er lettere enn oljetrykket, noe som gjør at steinen ikke kan holde på olja mer enn ca. 10 000 år. [2]

 1. Great Barrier Reef
  Det største korallrevet i verden ligger utenfor Australia og heter Great Barrier Reef. Basert på en 20 års studie av revets vekst ble det anslått til å være under 4200 år gammelt. Men hvis jorden er millioner av år gammel, hvorfor har vi ikke noe større rev? [2]

 1. Salter i havet
  Regnvann og elver bringer med seg salter til havene og gjøre dem saltere. Havene inneholder per idag 3,6 % salt, hvilket kan ha blitt oppnådd på bare 5000 år. Selv under de mest generøse forutsetningene kan havene være maks 62 millioner år, og deres antatte alder er tre milliarder år. [2]

 1. Slam på havbunnen
  Vær og vind fjerner og frakter jord og stein med seg ned i havet. Dette danner et lag på havbunnen som nå har blitt ca. 400 meter tykt. Men hadde jorden vært flere milliarder år gammelt skulle dette laget vært mye tykkere. Faktisk med dages veksthastighet og inkludert kontinentaldrift (en av gammel-jord modellens «løsninger») gir at denne prosessen kan ha foregått i maksimum 12 millioner år, et tall som er mye lavere enn de påståtte 3 milliarder årene som er påstått. Dette stemmer derimot godt med en ung-jord modellen. [3]

 1. For mye helium i mineraler
  Når uran og thorium brytes ned til bly gir de fra seg helium. Denne prosessen tar sted i jorden grunnstein som befinner seg langt nede i jorda (zirkon krystaller i dyp og varm prekambrisk granitt). Siden helium er en gass lekker den ut, men målinger har vist at det er overraskende mye helium igjen i steinene, og at dette ikke kan ha foregått lengre enn 6000 (± 2000) år. Så steinene kan ikke være eldre enn noen få tusen år gamle, noe som stemmer strålende med ung-jord modellen med strider mot gammel-jord modellen som hevder de er rundt over 4 milliarder år gamle. [3]

 1. For gammel karbon 14
  Med sin korte halveringstid på ca. 5700 år burde ingen karbon 14 atomer eksistere i noe karbon eldre enn 250 000 år. Allikevel har det vist seg at det er umulig å finne noen naturlige karbonkilder under strata fra istiden som ikke inneholder vesentlige mengder karbon 14, selv om de skal være millioner, eller milliarder, av år gamle. Dette er et veldig sterkt bevis for at jorden bare er noen tusen år gammel. [3]

 1. Landbruk
  Det evolusjonistiske bildet forteller at mennesket eksisterte som jegere og samlere for 185 000 år under steinalderen, før de oppdaget landbruk for mindre enn 10 000 år siden. Men de arkeologiske bevisene viser at steinalder menneskene var like intelligente som vi er. Det virker da veldig rart at ingen av mennesker som bodde på jorden klarte å skjønne at planter vokser når du slenger frø i jorda. Det er mer sannsynlig at vi var uten landbruk kun i en kort tidsperiode etter flommen, hvis vi i det hele tatt har levd uten landbruk. [3]

 1. Fjell på Venus
  Siden planeten Venus er så nær sola har den en veldig varm atmosfære og svak overflate. Allikevel har den fjell som er minst like massive som omgivelsene, et høyere enn Mount Everest. Så hadde Venus vært milliarder av år gammel ville alle fjellene ha sunket ned og forsvunnet.[5]

Så hvilken modell er den beste?

    Gammel jord: 2 «bevis» og 18 problemer

    Ung jord: 18 bevis og 2 «problemer»

Kilder:

 1. Barnes, Dr. Thomas G.: ICR Impact 110 - Young Age Of The Moon And Earth, August 1982. © Institute for Creation Research
 2. Seminar series - The Age of the Earth (video): Creation Science Evangelism, 2003. www.drdino.com
 3. Humphreys, D. Russell: ICR Impact 384 - Evidence for a Young World, Juni 2005. © Institute for Creation Research
 4. Brown, Walt: In the Beginning - Compelling Evidence for Creation and the Flood, 7th Edition. © 2001 Walt Brown, side 68
 5. Brown, side 24