En kveld talte Charles Finney i New York, et sted i utkanten av Utica. Han ble spurt av sin svoger om han ville besøke en stor fabrikk som han var sjef for. 
 
 

Idet Finney gikk inn i fabrikken, la han merke til en ung kvinne som fingret med en tråd som hadde røket. Da Finney kom fram til der hun satt med sitt arbeide, så han alvorlig på henne. En spesiell følelse av Guds nærvær kom over kvinnen. Hun sank sammen og gråt uhemmet. Snart spedte dette seg over hele fabrikkhallen.

Eieren sa: "Stans arbeidet i fabrikken og la folk ordne sitt forhold til Gud. Det er viktigere at våre sjeler blir frelst enn at fabrikkarbeidet fortsetter." 

Finney sier at han aldri hadde vært på et så mektig vekkelsesmøte. Vekkelsen brøt gjennom hele den store fabrikkhallen med en forbausende kraft, og snart var nesten alle frelst. Og det arbeidet flere hundre i denne fabrikken...