Trygve er en god venn, som en bror for meg! Våre interesser er svært like, men ikke alle. En av de ting som vi har felles er at vi setter pris på Guds skaperverk. Fjell, hav og himmel er jo flott, det er rammen rundt det hele. Trygve har aldri snakket så mye om det. Han er mer opptatt av de små ting som man vanligvis ikke legger merke til.

Barken på ei fjellbjørk er så tindrende hvit at det kan virke blendende i det rette lyset. De er nydelig å beskue på nært hold, akkurat som hud. Prøv å sette nesen din inntil barken, da er du nærme nok til å se skjønnheten! En gang så jeg bare deler av ryggen hans under en sten høyt oppe i fjellet. Han hadde sett noe flott! Det var en fjellnabbe dekket av reinlav, hvit flott vekst som ga noen fantastiske bitte små røde blomster. Du ser dem ikke på avstand, men legger du deg helt ned og beskuer dem på nært hold, er det noe av det vakreste vår Herre har skapt hva gjelder blomsterprakt!

En gang midt på vinteren var vi på ei hytte langt oppe i fjellet, nesten 1000 meter høyt. Uten lys blir nattehimmelen å beskue som om vi selv er en del av den. Stjernene kom imot oss, vi så stjerneskudd og satellitter som fór forbi. Du verden for et skue! Midt oppe i dette uttaler Trygve: ”Og vi er opptatt med å ta opp kollekt!” Trygve hadde skjønt det! Han så storheten i Guds katedral, han så hans allmektige hånd som hvilte over universet, men han så også Guds skapermakt i de små blomster som svært få legger merke til. Trygve mente vi var for opptatt med de timelige ting, selv om de og er nødvendig, som for eksempel kollekten.

Som Trygve er opptatt av de små ting som egentlig betyr så mye når man har det rette fokus, slik ønsker jeg også å oppleve Gud i mitt liv. Legg merke til de små detaljer som vi tar for gitt, takk Gud for dem! Ser du deg selv i et universelt perspektiv vil du få et annet perspektiv på deg selv, da er de vi som er de små ting. Takk også Gud for det, at han bryr seg om oss!

Gud bryr seg om deg lik blomsten i fjellet! Gud bryr seg om deg, lik stjernene i universet. Gud velsigne deg!