"For Guds nåde er åpenbart til frelse for alle mennesker. Den opptukter oss til å fornekte ugudelighet og de verdslige lystene, til å leve sedelig og rettferdig og gudfryktig i den verden som nå er, mens vi venter på det salige håp og åpenbaringen av den store Guds og vår frelser Jesu Kristi herlighet, han som ga seg selv for oss for å løse oss ut fra all lovløshet, og rense for seg selv et eiendomsfolk, som med iver gjør gode gjerninger." - Titus 2,11-14

"Ja, jeg kommer snart! Amen, ja kom, Herre Jesus!" - Åp. 22,20

Vår Herre Jesus skal komme igjen! Herlige ord! Hvor mye burde det ikke oppflamme oss! Hvor mye burde det ikke vekke oss til nøye å undersøke, om det er noe hos oss som bedrøver Ham, når Han kommer. Hvor mye burde ikke disse ord gjøre våre hjerter brennende av lengsel etter å gjøre mer for Herren og mere trofast forvalte vårt pund, mens vi venter på Hans komme?

Jesus skal komme igjen! Hvor betydningsløst blir ikke alt i denne verden overfor disse ord, all vinning og tap, all prakt, all glede og sorg, all berømmelse og kritikk!

Vår Herre Jesus kommer igjen! Ja, Han kommer igjen, kanskje i år, kanskje i denne måned, kanskje i morgen, ja, kanskje i dag! Er du rede? Lytt enda en gang til Hans siste og skjønneste løfte til sitt folk: "Ja, jeg kommer snart!".