"Fatt da et annet sinn og omvend dere, så deres synder kan bli utslettet, for at husvalelsens tider kan komme fra Herrens åsyn, og Han kan sende den Messias som forut er utkåret for dere, Jesus, Ham som himmelen skal huse inntil de tider da alt det blir gjenopprettet som Gud har talt om ved sine hellige profeters munn fra eldgamle dager av." (Ap gjerninger 3:19-21)
 
Gud sier her i sitt Ord at det vil bli helt spesielle tider like før Jesus kommer tilbake. Guds Ord sier nemlig at Jesus skal bli i himmelen inntil de tider da alt det blir gjenopprettet som Gud har talt om.
 
Hva er dette, som skulle bli gjenopprettet i endens tid? Jeg ser kun en ting, som profetene har talt veldig mye om, og som har blitt oppfylt i vår tid. Nemlig gjenfødelsen av Staten Israel, den 14 mai 1948. Flere profeter talte om dette, helt fra eldgamle dager av. Dette skulle så forløse noe som Bibelen kaller for "husvalelsens tider" - en periode som skal gå like forut for Jesu gjenkomst.
 
Jeg tror at vi nå lever i denne tiden, og vi er med stor sannsynlighet den generasjon som får lov til å leve og se at Jesus kommer tilbake. Det er ekstra spennende å leve i vår tid, og vi kjenner at det nærmer seg enden med stormskritt. Riktignok sier Jesus at ingen kjenner dagen eller timen for Hans gjenkomst. Men likevel kjenner vi at det er veldig nært forestående.
 
Da er det interessant å lese at dette vil være en velsignet tid, som Bibelen kaller husvalelsens tider. En engelsk oversettelse kaller det "times of refreshing", altså tider med forfriskning. Gud vil altså gjøre et spesielt verk i endetiden, som kalles forfriskning, husvvalelse og lindring. Dette er en tid da bruden, Guds menighet, vil oppleve tider av vekkelse og åndskraft som aldri før. Verset taler også om Israel, som vil oppleve en helt spesiell tid av forfriskning. Dette ser vi like for våre øyne i dag.

Tenk at du og jeg får leve nå, midt i disse husvalelsens tider! La det inspirere deg til å gå ut og bære rik frukt for Guds Rike!