Avisen Vårt Land har hatt en serie med artikler hvor det kommer fram at flere og flere prester, pastorer og predikanter ikke tror bokstavelig på bibelfortellingene som vi finner i Det Gamle Testamente. Dette gjelder ting som Skapelsesberetningen, Tårnet i Babel, Noah og den store vannflommen, historien om Josef i Egypt, historien om Dronning Ester, Daniels bok og historien om Jona.
 
Her er link til noen av disse artiklene, og det er med forferdelse vi ser at lærde teologer og de som skal lede andre kristne har falt fra troen på at Bibelen er Guds sanne Ord:
 
 
 
Nå skal vi ikke ta for oss alle disse historiene i denne artikkelen, men vi konsentrerer oss i denne omgang om historien om profeten Jona.
 
Mange har undret seg over Bibelens fortelling om profeten Jona, som forsøkte å rømme fra Guds kall. Han ble med et skip som skulle til Tarsis, men etter at det oppsto en kraftig storm, ble Jona kastet på sjøen, slukt av en stor fisk, for så å bli kastet opp på land tre dager senere - i live!
 
Kan dette være sant?
 
Det er interessant hvordan slike spørsmål vel så ofte kommer fra kristne selv, som fra mennesker som ikke regner seg som kristne. Mange fra sistnevnte gruppe har forstått at dersom det finnes en Gud, så er Han også istand til å oppheve fysiske lover, gjøre mirakuløse gjerninger eller vekke opp døde. Dersom Gud virkelig er den Han selv sier seg å være, så skulle det selvsagt ikke være noe problem for Ham.
 
Nå handler ikke historien om Jona om å vekke opp en død eller å oppheve fysiske lover. Men det må definitivt kalles et under.
 
Jeg har kommet over følgende historie fra begynnelsen av 1900-tallet, en historie som bekrefter at det faktisk er mulig å overleve i buken på en stor fisk:
 
Historien forteller at noen fiskere i den engelske kanalen fikk se en kjempe hai. Charlie, en av fiskerne, skulle forsøke å ta haien med en harpun, men han skled og falt i vannet. Til tross for at det ble lett og søkt i flere timer, fant man ikke Charlie.
 
To dager senere klarte et annet fiskerlag å fange kjempefisken, og da de sprettet opp buken ble overraskelsen stor over å se en mann falle ut! Det var ikke noe pent syn da hans kropp falt ut av buken, men han var i live! To dager tidligere hadde Charlie blitt slukt av fisken. Selv om både håret og huden hans var ødelagt etter oppholdet i fiskens buk, kom han til hektene igjen og levde mange år etter denne hendelsen. Han ble kalt "The Shark Man", som betyr "haimannen".
 
Dette bekrefter at det faktisk går an å overleve i magen på en stor fisk! Å overleve flere døgn i buken på en fisk skal ikke være mulig, men det har altså skjedd. 
 
Tilbake til historien om Jona. Er dette bare en jødisk legende eller har det virkelig skjedd?
 
For det første er det viktig å legge merke til at Bibelen selv framstiller historien om Jona som en virkelig historisk hendelse. Jona var profet i første halvdel av det åttende århundre f.Kr. Han omtales flere steder i Bibelen.
"Han vant tilbake landområdene som hadde tilhørt Israel fra der hvor veien går til Hamat, og til Ødemarks-havet, slik som Herren, Israels Gud, hadde talt ved sin tjener profeten Jona, Amittais sønn, fra Gat-Hefer." (2 Kongebok 14:25)
 
Jesus bekrefter også at Jona var tre dager i buken på en fisk.
 
"For likesom Jona var tre dager og tre netter i storfiskens buk, slik skal Menneskesønnen være tre dager og tre netter i jordens hjerte." (Matteus 12:40)
 
Å avskrive beretningen om Jona som fantasi, en legende eller en novelle (som tilmed enkelte teologer velger å kalle det i dag) er det samme som å kalle Jesus for en løgner! Legg merke til hva Jesus sier videre om Jona:
 
"For likesom Jona ble et tegn for folket i Ninive, slik skal også Menneskesønnen bli det for denne slekt." (Lukas 11:30)
 
Vi ser altså hvordan Jesus sammenligner opplevelsen som Jona hadde i fiskens buk, med sin egen tjeneste. Etter tre dager og tre netter i storfiskens buk, gikk Jona og forkynte for folket i Ninive. Dette førte til at folket omvendte seg og de unnslapp Guds dom.
 
Etter tre dager i dødsriket, oppsto Jesus fra de døde, og alle som tar imot Hans Ord og omvender seg, blir frelst fra den kommende dom.
 
Vi ser altså hvordan Jesus bruker en historisk hendelse som alle jøder kjente til, for å illustrere og forklare sin egen tjeneste. Samtidig refser Han jødene og sier at folket i Ninive skal stå opp i den kommende dom, og fordømme folket som på Jesu tid ikke ville høre Herrens Ord og omvende seg.
 
"Ninives menn skal stå opp i dommen sammen med denne slekt, og fordømme den. For de omvendte seg ved Jonas forkynnelse, og se, her er mer enn Jona!" (Lukas 11:32)
 
Konklusjonen må derfor bli at enhver som tror på Jesus Kristus også må tro på historien om Jona. Velger man å se på beretningen om Jona som en lignelse eller en jødisk legende, da tror man ikke på Jesu Ord
 
 
 
 
* Historien om fiskeren Charlie er gjengitt i boken "Jonah and Micah" av McGee, side 41, utgitt av Through the Bible Books.