Hvordan vet jeg at jeg er frelst? Hvordan vet jeg at Jesus har tilgitt all min synd? Jeg føler ingenting, er jeg frelst allikevel? Dette er viktige og ofte vanlige spørsmål, når vi har tatt imot Jesus som vår frelser. Det er også viktig at vi vet med sikkerhet at vi er frelst, når djevelen forsøker å fortelle oss at vi ikke er frelst.

 

 

Spørsmålet om frelsesvisshet er av aller største betydning i den kristne tro. Likevel er det slik at mange Guds barn nettopp sliter med det å bli viss på sin frelse. La meg først si at det å eie visshet om at man er frelst ikke bare er noe en kristen bør ha. Det er ikke bare mulig, men det er Guds uttrykte vilje og hensikt at enhver troende skal ha full visshet om å høre Herren til.

 

 

 

 

 

1 JOHANNES 5:12-13

 

 

 

Et av Bibelens klareste vitnesbyrd om dette finner du i 1 Johannes 5:12-13  "Den som har Sønnen, har livet. Den som ikke har Guds Sønn, har ikke livet. Dette har jeg skrevet til dere for at dere skal vite at dere har evig liv, dere som tror på Guds Sønns navn." 

 

Merk at det står: Forat dere skal vite - altså ikke bare håpe eller anta. Ikke desto mindre er det mange troende som lever et liv i stadig tvil og frykt for ikke å "nå fram". Man kan bare håpe det beste, får man høre. 

 

Mange har mistet frelsesvissheten sin, ved å høre på anklageren som hele tiden forsøker å vise oss våre dårlige sider. Det er jo slik at selv om vi blir frelst så er vi allikevel mennesker. Vi kan fortsatt gjøre feil, og vi har fremdeles mange mangler. Når så disse ufullkommenheter kommer fram, er sjelefienden der med en gang og forteller at «du kan nok ikke være frelst som tenker slik, handler slik eller snakker slik». Dersom vi ikke da vet hvordan vi kan vite at vi er frelst, kan resultatet bli at djevelen «stjeler» vår frimodighet i Gud, vår fred, vår glede og til sist vår frelse.

 

Derfor er det viktig for oss, at vi vet hva vi har i Kristus, slik at djevelen ikke kan stjele noe fra oss.

 

 

I Johannes 10:10 sier Jesus: «Tyven (djevelen) er bare kommet for å stjele, myrde og ødelegge, men jeg er kommet for at dere skal ha liv og overflod av liv.»

 

 

 

 

 

GUDS ORD GIR DEG VISSHET

 

 


Guds eget ord er det viktigste vi mennesker har fått. Guds eget ord er gitt til menneskene, for at vi skal vite hva Gud selv mener om oss, og hva han har gjort for oss. Gud kan ikke lyve. Har Han sagt noe, så står Han for det.

 

 

I Salme 119:170 sier David: « frels meg etter ditt ord». Det er Guds Ord, som er vårt vitnemål (eller diplom) fra Gud selv, som forteller oss om vår frelse. Det er ikke hva vi føler som er avgjørende. Det er heller ikke hva vi gjør og ikke gjør som avgjør vår frelse. Men det er det som Jesus har gjort for oss på korset, og i Hans oppstandelse fra de døde, som er avgjørende.

Hvorfor er det slik? Jo, fordi at Guds Ord sier det. Paulus sier at våre egne gjerninger kan ikke frelse oss, men bare troen på Jesus og det Han har gjort for oss. Du og jeg kan kun ta imot det Jesus har gjort, og da sier Bibelen at vi er frelst. Vi må altså stole fullt og helt på at det Bibelen sier, er sant. Vi kan ikke stole på våre egne følelser. Heller ikke våre egne opplevelser, eller våre egne gjerninger. Det er altså kun det Bibelen sier om deg, som du fullt og helt kan og må stole på.

 

I Johannes 1:12-13 står det et fantastisk vers. "Alle dem som tok imot Ham (Jesus) gav Han rett til å bli Guds barn." Hvilket vers! Har du tatt imot Jesus? Det vil si: ønsker du å tilhøre Ham? Har du bedt til Jesus og ønsket Ham velkommen inn i ditt liv? Dersom du kan svare ja på det spørsmålet, kan jeg si deg at du er frelst. Hvordan kan jeg si det? Jo, fordi at Bibelen sier det! 

 

Når vi har tatt i mot Ham, gir Gud oss rett til å bli Guds barn. Det er ikke noen makt på denne jord som kan hindre deg i å være et Guds barn, når Gud selv er for deg. Bibelen sier: «Dersom Gud er for oss, hvem kan da være imot oss» (Romerne 8:31)

 

Johannes 1:13 sier at når du har tatt imot Jesus er du født av Gud selv. Verset forteller at det ikke er noe menneskeprodusert. Det er ikke gjennom menneskers vilje eller kjøds vilje, men den som tar imot Jesus, er født av Gud. Din ånd inne i deg er født på ny av Gud selv. Den Hellige Ånd har tatt bolig i din ånd.

Ja, det er vanskelig å se det, det kan være vanskelig å føle det også, men det er allikevel sant fordi GUDS ORD sier det. Det er hva Guds Ord sier om deg som gjelder, ikke noe annet. Når du og jeg forstår det, vil vi oppleve frelsesvissheten stige opp som et stort og trygt fjell på innsiden av oss.

 

Romerne 10:9-10 sier: «For dersom du bekjenner Herren Jesus med din munn og tror i ditt hjerte at Gud har oppreist Ham fra de døde, skal du bli frelst. For med hjertet tror en til rettferdighet, og med munnen bekjenner en til frelse.» 

Bibelen gir deg garanti for at dersom du tror i hjertet ditt at Jesus er Herre og bekjenner det med munnen, er du frelst. Det nytter ikke hva djevelen måtte si, eller andre mener, eller dine egne følelser har å komme med. Guds eget Ord har sagt hva som gjelder. Derfor: bekjenn Guds ord! Bekjenn hva Guds Ord sier om deg. Når du sier det samme som Guds Ord sier, vil du oppdage at det forløser visshet og sikkerhet i ditt liv.

 

 

 

 


DET INDRE VITNESBYRDET

 

 


Når du frimodig bekjenner det Guds Ord sier om deg, vil du etter hvert oppdage at det er noe inne i deg som sier det samme som Guds Ord. Hva er det? Jo det er det indre vitnesbyrdet. Den Hellige Ånd har nå tatt bolig i din ånd, og vitner med vår ånd at vi er Guds barn. (Romerne 8:16)

 

I 1 Korinter 2:12 står det: ”Vi har ikke fått verdens ånd, men den Ånd som er av Gud, for at vi skal kjenne de ting som av nåde er blitt gitt oss av Gud.” Det Guds ord sier her, er at du og jeg kan kjenne at vi er frelst. Gud vil at vi skal ha kontakt med Ham gjennom Hans Ånd, som har tatt bolig i oss. Hvordan kan du kjenne Hans Ånd som er i oss?

 

I Romerne 8:13 står det at vi fikk barnekårets Ånd da vi ble frelst, og i Ånden roper vi: ”Abba Far”. Et merkelig ord, dersom du er ny i Bibelen. Men det betyr faktisk at du og jeg har fått et indre vitnesbyrd i oss, da vi ble frelst. Dette kan gjøre seg uttrykk på flere måter. Det gir seg utrykk for eksempel med en indre fred, en indre trygghet, glede som du ikke hadde før du ble frelst.

Utrykkene kan være forskjellig til forskjellige tider, men det viktigste er at du stoler på det Bibelen sier, at Den Hellige Ånd bor i deg. Hvilken fantastisk sannhet! Tenk Guds egen Ånd bor i deg. Du er ikke alene lenger, men Jesu egen Ånd har tatt bolig i deg. Vær derfor frimodig og si det samme om deg selv, som Guds ord sier om deg. Da vil frelsesvissheten slå dype røtter i ditt hjerte slik at det aldri vil kunne rives bort igjen...