1. Synden er folkenes vanære


”For Herrens øyne farer over hele jorden, for kraftig å støtte dem som er helt med Ham i sitt hjerte…” (2.Krøniker 16:9)

Når Gud ser på en nasjon, er det bestemte ting Han ser etter. Derfor må vi se det Fra Gud og Hans Ords synsvinkel når vi skal bedømme vårt lands tilstand og framtidsmuligheter. Norge har en av verdens høyeste levestandarder, men det er likevel ingen holdbar test på landets egentlige situasjon.

 • Spørsmålet blir: Hvordan står det egentlig til…?

” Rettferdighet opphøyer et folk, men synden er folkenes vanære .” 
(Ordspråkene 14:34)

Norge har vært – og er fortsatt, en nasjon som er bygd på bibelske fundamenter. Vi har hatt gudfryktige menn og kvinner som har vært med og bygd det fundament som vi som nasjon står på. Vi har også hatt sterke vekkelser, som har påvirket nasjonen på en klar og positiv måte. Vi vet at Hans Nielsen Hauge og den vekkelsen han sto i spissen for, fikk innflytelse like inn i Eidsvoll-bygningen og la grunnlaget for Norges Grunnlov av 1814. Dette fortsatte i løpet av hele det 19 århundre, og vi hadde sterke gudfryktige personer som sto i spissen for det demokratiske system som etter hvert vokste fram.
 
Personlig ser jeg det heller ikke som noen tilfeldighet at det pågikk sterke vekkelser over vårt land samtidig som Christian Mikkelsen hentet daværende prins Karl av Danmark – som ble Norges Kong Haakon VII og vi fikk tilbake vår frihet. Dermed ble utformingen av lovverket fortsatt fundamentert på bibelske verdier. Rettferdighet opphøyer et folk 
 
Men hvordan er det i dag…?
Vi kan si at samfunnets egne statistikker forteller hvordan tilstanden egentlig er.
Vi har nå…..:

 • tatt kristendomsfaget bort fra skolene. Kristendomsundervisning ble til KRL (Kristendom, Religion og Livssyn) som nå er blitt til RLE (Religion, Livssyn og Etikk). Bønn og salmesang ble tatt bort for lenge siden.
 • en skremmende økning av kriminelle handlinger i landet vår
 • en situasjon der de som begår kriminelle handlinger blir stadig yngre
 • en skremmende økning av alkohol og narkotikamisbruk her til lands
 • en skremmende legaliseringsprosess av åpenlys pornografi
 • mer og mer drap, vold og kriminalitet i våre medier, særlig på TV
 • en skilsmissestatistikk som stadig er økende
 • stadig flere som er tynget av sinnslidelser, angst og psykiske lidelser
 • en bevisst politisk nedprioritering av helsesektoren og omsorgen for våre eldre og syke
 • en uhyggelig fosterdrapslov (abortloven), som gjør at 15 000 barn blir drept i mors liv hvert år i Norge
 • kommet dit at folk kan ”bestille barn” via kunstige metoder, prøverør, surrogatmødre osv uten at barna får vite hvem som er deres biologiske foreldre. Kun egoistiske voksne i sentrum, uten en tanke på barna
 • gått fra en normal ekteskapslov, via partnerskapslov til kjønnsløs ekteskapslov
 • et samfunn der kjærligheten er blitt kald hos de fleste, slik Jesus sier at det skal bli i de siste dager
 • blitt et land som engasjerer seg IMOT Guds folk - Israel. Norge sto bak regien av Oslo-avtalen. Vi står i spissen for en verdenspolitikk som lovpriser terrororganisasjoner som PLO og Hamas, mens Israel stadig blir kalt for "okkupanter". Guds Ord sier ”Ve den som deler mitt land, sier Herren”. 

Konklusjonen blir at:  SYNDEN ER NASJONENES VANÆRE!!!
Men hvordan kan vi som kristne være med og snu denne utviklingen…?
 

 


2. Bønnemobilisering

 

”Om så mitt folk, som er kalt med mitt navn, ydmyker seg og ber og søker mitt åsyn og omvender seg fra sine onde veier, da vil jeg høre i himmelen, tilgi deres synd og lege deres land."  (2. Krøniker 7,14)

”Hvis dette folket SOM ER NEVNT MED MITT NAVN…” Hvem er det som er nevnt med Guds navn? Jo det er menigheten – de kristne! Ordet ”kristen” betyr ”Kristus lik”. Det var menigheten i Antiokia som var det første sted hvor Jesu etterfølgere ble kalt for kristne, fordi folk mente at de ”ligna på Jesus”.
(Ap. Gjerninger 11:26)

Verset i Andre Krønikerbok ber oss om å ydmyke oss, omvende oss og så be. ”Ja men, jeg ER jo omvendt!”, sier du kanskje? Mange av oss husker jo sin egen frelsesopplevelse, og tenker fort: ”Jeg er jo frelst, og har jo både ydmyket meg og omvendt meg. Dette kan da ikke være myntet på meg?” Jo. Det ER myntet på deg, fordi du her må gjøre jobben på vegne av de som ikke gjør jobben selv. Det er altså menigheten og de kristne som må bære nasjonens åndelige byrde. Og vi må komme fram for Gud med denne byrden – I BØNN PÅ VEGNE AV DEM SOM IKKE BER SELV!!” Ordet ”forbønn” betyr å stille seg i gapet, i bønn, på vegne av de som ikke gjør det selv!

”Jeg lette blant dem etter en mann som ville mure opp en mur og stille seg i gapet for mitt åsyn til vern for landet, så jeg ikke skulle ødelegge det. Men jeg fant ingen.”
(Esekiel 22,30)


  De murene som det her snakkes om, er murer av BØNN – til vern forbyen du bor i og landet vi bor i!

Det står at Gud fant ingen. Skal vi bli enige om at Gud finner noen i dag?

”Framfor alle ting formaner jeg derfor til at det blir gjort bønner, påkallelser, forbønner og takk for alle mennesker, for konger og for alle som er i høy stilling, så vi kan leve et stille og rolig liv i all gudsfrykt og ærbarhet. Dette er godt og til behag for vår Gud, vår frelser, Han som vil at alle mennesker skal bli frelst og komme til sannhets erkjennelse.”
(1. Timoteus 2:1-4)
 
 


3. Vi er jordens salt
 


”Dere er jordens salt! Men om saltet mister sin kraft, hva skal det da saltes med? Det duger ikke lenger til noe, uten til å kastes ut og tråkkes ned av menneskene.” - (Matteus 5:13)

Jesus kaller oss for Jordens Salt. Vi er Norges Salt. Himmelens svar på den åndelige og moralske forvirring som råder grunn.
 
Saltet har noen fantastiske egenskaper :

 

 • Saltet hindrer forråtnelse!

Vi er vel alle sammen lykkelige eiere av frysebokser eller kjøleskap som har innebygd fryseboks. Men vi skal ikke langt tilbake i tid før man måtte salte både kjøtt og fisk for lengre oppbevaring. Dette var tvingende nødvendig, for å unngå at kjøttet og fisken skulle råtne. Dette er et svært viktig poeng – Salt hindrer forråtnelse!

På samme måte er du og jeg satt i verden av Gud, for å være sanne Jesu disipler, som hindrer forråtnelse i byen og samfunnet som vi lever i. Vi er satt til å være salt, som hindrer at verden råtner bort i synd, umoral, vold, kriminalitet, nød, hat og krig.

”Dere har ikke utvalgt meg, men jeg har utvalgt dere, og bestemt dere til å gå ut og bære frukt. Og deres frukt skal vare, for at Faderen skal gi dere alt dere ber Ham om i mitt navn.”
  (Johannes 15:16)        

 

 • Saltet smelter is!

Vi er vant med snø og is på vintrene her i Norge. Jo lenger nord vi kommer i landet, desto mer snø og is, kan man få inntrykk av. Men de fleste steder i landet har vi likevel for vane å strø salt på veiene – oppå isen og snøen. Saltet trenger igjennom isen og snøen, og gjør at den smelter fortere. Dette er også et meget viktig poeng – Salt smelter is!
 
Slik er det også med Guds Ord i oss. Når det uttales i kjærlighet og Åndens salvelse, vil det smelte harde hjerter og overbevise dem om Jesus!

”La deres tale alltid være vennlig, men krydret med salt, så dere vet hvordan dere skal svare enhver.”
  (Kolosserne 4,6)

Vår tale må altså være både mild og skarp. Og Guds Ord er begge deler! Det har kraft til å smelte ethvert hardt og utilgivende hjerte.

”Og håpet gjør ikke til skamme, for Guds kjærlighet ER utøst i våre hjerter ved Den Hellige Ånd som er oss gitt.”
  (Romerne 5,5)

Lev derfor i Ordet og anvend det til å sette mennesker i frihet!
 

 • Saltet renser!                          

Saltet brukes også til å rense sår og holde bakterier borte. Jeg så engang en video fra misjon i Afrika. En dame hadde fått et stort åpent sår, og dette var langt inne i jungelen og langt fra både leger og sykehus. Så de helte salt inni det åpnet såret, sammen med vann. Dette høres selvsagt umenneskelig vondt ut, men tenk på at det nok også var med på å redde livet til den stakkars damen. Nå tror jeg på helbredelse ved bønn, og disse menneskene ba jo også. Likevel er det også viktig å benytte seg av den medisinske kunnskap man tross alt har.
 
Saltet har en utrolig sterk rensende effekt. Det tærer seg igjennom. Vi ser i dag mange mennesker i samfunnet rundt oss som er fulle av sår. Da tenker jeg ikke på ytre fysiske sår, men på indre sår . Så mange har blitt såret av andre mennesker. I tillegg har mange pådratt seg sår på grunn av synd. Men Guds Ord gjennom oss har makt til å utfri mennesker fra syndens makt og rense deres liv. Saltet, som er Guds Ord i oss, driver mennesker til omvendelse og overgivelse til Jesus. Omvendelse betyr HELOMVENDING – å skifte kurs!
 
Det er så mange der ute som er havnet i uføre, akkurat slik som vi leser om den bortkomne sønnen i Lukas 15. Men det er vårt ansvar å være med og lede disse tilbake på veien hjem til sin Far, som står med utrakte armer og venter.
 
 

 • Saltet binder sammen!

Salt har også den egenskapen at det binder ingrediensene i maten sammen. På samme måte er vi kalt av Jesus til å gå ut og være salt, som binder mennesker sammen i Kristus. Vi har i den senere tid hatt undervisning i vår menighet ut fra Johannes Åpenbaring. Vi husker da Filadelfia-menigheten, som var den nest siste av de 7 menighetene som Johannes fikk beskjed om å skrive til. De fikk det vitnesbyrd at de hadde holdt fast på Guds Ord (= saltet) og ikke fornektet Jesu navn (Åpenbaringen 3,8). Vi vet også at ordet Filadelfia betyr ”broderkjærlighet”. Så vi har en meget viktig oppgave også i dette, å stå sammen og utbre evangeliet.

”På dette skal verden se at dere er mine disipler: at dere elsker hverandre!”
 - (Johannes 13:35)
 

 • Saltet skaper tørst!

Har du spist noe som er veldig sterkt saltet, så blir du tørst og må drikke mye. Jeg husker da jeg gikk på bibelskole i Oslo, så ble vi bedt hjem til middag hos noen mennesker fra India. De serverte mat som var meget sterkt krydret og saltet. Maten var veldig sterk, men jeg ville jo også være høflig og spise den. Etterpå måtte jeg ha i meg flere glass med vann!
               
Slik er det også med Guds Ord! Guds Ord i oss vil skape en tørst og en lengsel etter det vi har. Mennesker ser at vi er annerledes, og de ser at vi har en fred og et liv som de ikke har. Og  hva  er det vi har? Jo vi har en kilde med levende vann inne i oss!

”Jesus svarte og sa til henne: Kjente du Guds gave, og visste du hvem det er som sier til deg: Gi meg å drikke – så hadde du bedt Ham, og Han ville gi deg levende vann. Kvinnen sier til Ham: Herre du har ikke noe å dra opp vann med, og brønnen er dyp. Hvor har du da det levende vann fra? Du er vel ikke større enn vår far Jakob, som gav oss brønnen og selv drakk av den, og likeså hans sønner og buskapen hans? Jesus svarte og sa til henne: Hver den som drikker av dette vann blir tørst igjen. Men den som drikker av det vann Jeg vil gi ham, skal aldri i evighet tørste, men det vann Jeg vil gi ham, blir i ham en kilde med vann som veller fram til evig liv.”
 

(Johannes 4:10-14)

La oss derfor ha salt i våre liv, slik at mennesker tørster etter Jesus og det levende vann når de hører vår forkynnelse og ser de gjerninger Gud gjør gjennom oss.....