Den kjente verdensevangelisten Billy Graham hadde flere personlige samtaler med president Dwight D.Eisenhower. 

Ved et disse møtene stiller presidenten Billy Graham følgende spørsmål: "Billy, tror du på himmelen?" Og da Graham svarte ja på dette spørsmålet, sa Eisenhower: "Give me your reasons."

Graham tok fram en rekke bibelsteder som talte om frelse og evig salighet.

"Men hvordan kan et menneske vite at han er på vei til himmelen?", spurte presidenten. Og Graham forkynte ham budskapet om Guds nåde ved tro på Jesus Kristus.

Da Eisenhower i 1968 lå på sykehus - livstruende syk, ba han Graham om sin siste samtale.

"Billy, du har fortalt meg om hvordan jeg kan bli sikker på at mine synder er forlatt og at jeg er på vei til himmelen. Fortell meg det en gang til", ba presidenten.

Og Billy Graham forkynte på nytt Bibelens ord om frelse og evig liv.

"Takk", sa Eisenhower. "Nå er jeg rede".