”Men Gud være takk, som gir oss seier ved vår Herre Jesus Kristus” – 1.Kor 15,57

 

Kjære venner, som overskriften sier, så ønsker jeg å skrive litt om den seier vi har i Jesus Kristus.

 

Det som er det absolutt viktigste i livet er å tro på Jesus! Jeg kan like gjerne ramse opp det som står i Johannes Evangelium kapittel 3 og det 16. verset.

 

”For så har Gud elsket verden at Han ga Sin Sønn, Den Enbårne, for at hver den som tror på Ham, ikke skal går fortapt, men ha evig liv.”

 

Vi ser at Jesus selv sier, at den som IKKE tror på Kristus, Guds Enbårne Sønn, skal gå fortapt! Det er alvorlige ord. Det er sikkert noen som spør seg: ”Hvorfor går vi fortapt når vi ikke tror?” Det sies ganske enkelt i Paulus` brev til romerne:

 

”for alle har syndet og mangler Guds ære.”- Rom 3,23

 

Vi kan lese litt senere i samme brev:

 

”For syndens lønn er døden, men Guds nådegave er evig liv i Kristus Jesus, vår Herre.”- Rom 6,23

 

1. Johannes 3,4-5 sier:

"Hver den som gjør synd, bryter også loven, og synd er lovbrudd. Dere vet at Han er åpenbart for å ta bort våre synder, og synd er ikke i Ham"

 

Dere har helt sikkert hørt om de ti bud som blir kalt loven. Loven har som oppgave å overbevise om synd. Paulus skriver nettopp dette i brevet til Romerne.

 

”Hva skal vi da si? Er loven synd? På ingen måte! Men jeg lærte ikke synden å kjenne uten ved loven. For jeg hadde ikke kjent til begjæret om ikke loven hadde sagt: Du skal ikke begjære.”- Rom 7,7

 

Salme 139 sier:

"Herre, du ransaker meg og kjenner meg. Enten jeg sitter eller står opp, så vet du det. Langt bortefra forstår du min tanke. Enten jeg går eller ligger, ser du det, du kjenner nøye alle mine veier." - Salme 139,1-3

 

 

Det er en altseende, allmektig og hellig Gud; og vi skal en dag stå til regnskap fremfor Ham. I Hebreerne 4,12-13 står det:

 

"For Guds ord er levende og virksomt og skarpere enn noe tveegget sverd. Det trenger igjennom helt til det kløver sjel og ånd, ledd og marg og dømmer hjertets tanker og råd. Og ingen skapning er skjult for ham. Alt ligger nakent og bart for Hans øyne som vi skal stå til regnskap for."

 

Men, Jesus er den som kan sette oss fri, virkelig fri. Hvis vi takker ja til Jesus som Herre og Frelser og blir født på ny, så er vi hellige og ulastelige fremfor Gud som vi en dag skal stå til regnskap for. Vi kan, på grunn av Gud´s kjærlighet og nåde, bli renset av Jesu Kristi blod. Kom til Jesus og bli ren. Jesus sier selv følgende:

 

"Alle de som Faderen gir meg, kommer til meg. Og den som kommer til meg, vil jeg slett ikke støte ut." - Joh. 6,37

 

"Sannelig sannelig sier jeg dere: Den som tror, har evig liv!"

- Joh. 6,47

 

Jesus kan fullkomment frelse oss og sette oss inn i Guds rike som Guds barn. Det har Han makt til fordi Han var ett rettferdig offer, altså uten synd (Heb. 4,15). Han var Guds Sønn, som ble født av jomfru Maria, som kom for å sone vår straff. Sant Menneske og Sann Gud på samme tid. Han ble forrådt etter Guds fastsatte råd og forutviten og Gud reiste Jesus opp igjen på den tredje dag. For det var umulig for døden å holde Ham fast (Ap.gj. 2,23 og 24).

 

”For det er én Gud, og én mellommann mellom Gud og mennesker, Mennesket Jesus Kristus.” – 1. Tim. 2,5

 

I første kapittel i Johannes evangelium kan vi se at Jesus er omtalt som ordet:

 

”I begynnelsen var Ordet, og Ordet var hos Gud, og Ordet var Gud. Han var i begynnelsen hos Gud. Alt er blitt til ved ham, og uten ham er ikke noe blitt til av alt som er blitt til.” – Joh. 1,1-3

 

"Jeg og Faderen er ett." - Joh. 10,30

 

"... Den som har sett meg, har sett Faderen." - Joh. 14,9

 

I Ordspråkene kap. 8,22-31 ser vi hvordan Jesus selv forteller at han var byggmester hos Faderen da Jorden ble skapt. I vers 23 sier Han:

 

”Fra evighet er jeg blitt innsatt, fra begynnelsen, før jorden var til.”

Ordspråkene 8,23

 

 

Guds tanker for oss er fylt med en evig kjærlighet. Vi er i kjærlighet utvalgt i Kristus, før verdens grunnvoller ble lagt, for at vi skulle være hellige og ulastelige for Faderen (Ef. 1,4). Han tok min og din straff på seg, hengende på ett kors på Golgata, fordi Han Elsker hver og en meget høyt og vil ikke at noen skal gå fortapt

(1. Tim 2,4). Han gikk inn med Sitt Eget blod og fant en evig forløsning for dem som tror på Ham (Heb. 9,12). Hvis vi tror på Jesus Kristus og at Han er Guds sønn så blir vi virkelig fri og løslatt fra syndens lenker.

 

”Får da Sønnen frigjort dere, da blir dere virkelig fri.”-Joh 8,36

 

Gud er kjærlighet (1. Joh. 4,8). Gud er lys, og det er ikke noe mørke i Ham (1. Joh. 1,5). Gud Fader elsker oss med en evig kjærlighet og det er ingen ting han vil mer enn at alle mennesker skal bli frelst og komme til sannhets erkjennelse (1. Tim. 2,4).

 

Hva så med troen? Hvor kommer den fra? Hva er tro?

I Paulus ´brev til Romerne kan vi lese så fint:

 

"Så kommer da troen av forkynnelsen som en hører, og forkynnelsen som en hører, kommer ved Kristi ord."

- Rom. 10,17

 

For dersom du med din munn bekjenner at Jesus er Herre, og i ditt hjerte tror at Gud reiste ham opp fra de døde, da skal du bli frelst. Med hjertet tror en til rettferdighet, og med munnen bekjenner en til frelse (Rom. 10, 9-10)

 

Vi forstår her at bekjennelse menes med hjertets frie og levende uttrykk for sin tro. Ikke bare munnens bekjennelse, eller noe en har lært i barneårende og stått og gjentatt i gudshusene. Det menes en levende tro og sann bekjennelse fra hjertet. Den samme oppriktige levende tro er det snakk om i det trettende verset i samme kapittelet.

 

For hver den som påkaller Herrens navn, skal bli frelst

(Rom 10,13).

 

Den påkallelse det er snakk om her, er en påkallelse i tro på Jesus. Det forutsetter en levende tro på Ham. Det kommer også tydelig frem i neste vers: "Hvordan skal de da påkalle ham som de ikke er kommet til tro på?" Vi må så virkelig huske dette, at å "påkalle Herrens navn" er i tro å påkalle Jesu navn! Men dette forutsetter at vi kjenner Gud som en rettferdig Gud, at vi kjenner oss selv som en fortapt synder, og at vi ser Frelseren så mye at det er født et visst håp til ham i sjelen vår. Da vil det vekkes i oss en påkallelse, et sukk og en bønn om all nåde. Dersom vi bekjenner våre synder, er Han trofast og rettferdig, så han forlater oss syndene og renser oss fra all urettferdighet. (1.Joh. 1,9)

 

 

Definisjonen av tro finner vi i Hebreerne:

 

"Men tro er full visshet om det en håper, overbevisning om ting en ikke ser" - (Heb. 11,1)

 

Er du da kommet til tro går du inn i troens hvile (Heb. 4,3). Vi får hvile og stole på Gud at det Han har gjort gjennom Kristus, det er nok. La oss derfor med frimodighet tre frem for nådens trone, for at vi kan få miskunn, og finne nåde til hjelp i rette tid (Heb. 4,16) Vi skal få bli reist opp når Kristus kommer å henter sine. Å, hvilken dag det skal bli.

 

Men, venner, se til at det ikke hos noen av dere er et ondt og vantro hjerte, så han faller fra den levende Gud. Men forman hverandre hver dag, så lenge det heter i dag, for at ikke noen av dere skal forherdes ved syndens svik. For vi har fått del med Kristus, så sant vi inntil enden holder fast ved den første, fulee visshet (Heb. 3, 12-14)

 

La oss lukke Jesus inn i våre hjerter, få myke hjerter og bli fylt av Hans kjærlighet og Den Hellige Ånd, slik at vi kan være et lys og et salt i denne verden. Holder vi oss nær Jesus så har vi ingen ting å frykte.

 

Til sist vil jeg formane dere med Kolosserne 3,12-15:

"Dere er Guds utvalgte, hellige og elskede! Ikle dere da inderlig barmhjertighet, godhet, ydmykhet, beskjedenhet og tålmodighet, så dere tåler hverandre og tilgir hverandre dersom en skulle ha noe å anklage en annen for. Likesom Kristus har tilgitt dere, skal også dere tilgi hverandre. Men over alt dette, ikle dere kjærligheten, som er fullkommenhetens sambånd. La Kristi fred råde i hjertene deres! Til den ble dere jo kalt i det ene legeme. Og vær takknemelige!"