"Sønn, gå i dag og arbeid i vingården!" - Matt 21,28

1. Hva gjør jeg nå?

"Jeg må gjøre hans (Faderens) gjerninger som har sendt meg, så lenge det er dag. Natten kommer da ingen kan arbeide." - Joh 9,4

Gjør hans gjerning?

Ikke alene Ordets hørere, men også dets gjørere.

"Hvorfor kaller dere meg Herre, Herre! og gjør ikke det jeg sier?" - Luk 4,46

2. Hva skal jeg gjøre?

"gjør det som er ham til behag" - 1. Joh 3,22

"Det han sier dere, skal dere gjøre." - Joh 2,5

3. Når skal jeg gjøre det?

Jeg må arbeide så lenge det er dag, sa Jesus (Joh 9,4).

"Sønn, gå idag og arbeid" Nå!

4. Hvordan skal jeg gjøre det?

Dette er det viktigste spørsmålet av dem alle.

1. Motivet. Kjærlighet til ham som har gjort så meget for meg. Gjør alt til Guds ære.

2. Tro. Avhengighet.

"Uten meg kan dere intet gjøre" - Joh 15,5

"Alt makter jeg ved ham som gjør meg sterk." - Fil 4,13

3. Håp. Tit 2,11-15.

"Se jeg kommer snart, og min lønn er med meg, til å gi enhver igjen etter som hans gjerninger er." - Åp 22,12