Det er en kjenning av meg som først gjorde meg oppmerksom på denne historien. Den handler om da forfatteren Johan Falkberget sendte telegram til pastor T.B. Barratt i Oslo for å be om forbønn for sin datter som var svært syk. 

 

Bibelskolen i Filadelfiamenigheten i Oslo var samlet til bønn og undervisning da det plutselig banket på døren. Inn kom et telegrambud. 

 

Pastor Barratt åpnet telegrammet og leste høyt:

”Jeg har hørt at dere ber for syke. Min datter er nettopp operert. De kunne ikke gjøre noe for henne og måtte bare sy igjen. Vær så snill å be for henne.”

Telegrammet var undertegnet Johan Falkberget.

 

Da Barratt hadde lest ferdig, sa han: ”Nå tar vi en time i bønn.” 

 

I en undervisningstime noen dager senere, banket den samme personen på igjen og leverte et nytt telegram. Der stod det: ”Min datter er fullstendig helbredet. Brev følger.”

 

Da brevet kom fortalte Falkberget om sykdommen og hvordan Gud hadde grepet inn på en overbevisende måte. I slutten av brevet stod det: ”Fra nå av vil jeg benytte min penn for Jesus.”

 

Mange år senere da Falkberget ble spurt av journalister om hvordan det gikk, svarte han: ”Hittil har Herren hjulpet".