«Han har også satt sitt segl på oss og gitt oss Ånden som pant i våre hjerter.» (2 Korinter 1:22 )

✔En panterett i fast eiendom eller borettslagsandeler innebærer at eiendommen eller andelen stilles som sikkerhet for at et pengekrav skal bli betalt. Dette er svært vanlig når du for eksempel går i banken og tar opp et lån, eller hvis du stiller kausjon som sikkerhet for andres gjeld. Hvis banken får pant i huset ditt kan de i ytterste konsekvens tvangsselge huset for å inndrive lånet dersom det ikke blir betalt.

✔En panterett får rettsvern den dagen dokumentet tinglyses. Det betyr at panteretten blir beskyttet mot konkurranse fra andre som mener å ha den samme eller en bedre rettighet, men som ikke har tinglyst sin rett, eller har tinglyst den på et senere tidspunkt.

Gud har stilt sikkerhet for din og min frelse. Han har satt sitt segl på oss og gitt oss Den Hellige Ånd som pant.

«Vi vet jo at om det teltet vi lever i på jorden blir brutt ned, så har vi en bygning som er av Gud, et hus som ikke er gjort med hender, evig i himmelen. Og mens vi er her, sukker vi, fordi vi lengter etter å bli overkledd med vår bolig fra himmelen. For så sant vi er ikledd den, skal vi ikke bli funnet nakne. Vi som er i dette teltet, sukker under byrden. For vi vil ikke bli avkledd, men overkledd, for at det dødelige skal bli oppslukt av livet. Men han som har satt oss i stand til nettopp dette, er Gud, som har gitt oss Ånden som pant. Derfor er vi alltid frimodige, selv om vi vet at så lenge vi er hjemme i legemet, er vi borte fra Herren. For vi vandrer i tro, ikke i beskuelse. Vi er altså frimodige, og vil heller være borte fra legemet og hjemme hos Herren. Derfor setter vi også vår ære i - enten vi er hjemme eller borte - å være ham til behag. For vi må alle åpenbares for Kristi domstol, for at enhver kan få igjen det som er skjedd ved legemet, etter det han gjorde, enten godt eller ondt.» (2 Korinter 5:1-10)