”Og den herlighet som Du gav Meg, har Jeg gitt dem..." ( Johannes 17:22)

Jesus sier at den herlighet, som Gud gav Han, har Han gitt til oss. Ordet herlighet i Det Nye Testamentet er ordet «doxa» på gresk. Det betyr: ære, heder, makt, herlighet, glans, stråleglans og majestet.

Må vi vente på en ny tid med en større herlighet?

I løpet av de siste 30 årene har jeg hørt mye profetering om vekkelsen som skulle komme. Det skulle komme en ny tid. Det ble brukt uttrykk som, en større herlighet, en ny vår over landet og turtelduens røst og sangens tid er inne, nå bryter det snart i gjennom, det er gjennombruddets år. Det var et nytt slagord for hvert nye år. 

Vi som har vært med en del år har sett at det meste av dette bare var ønsketenkning. Og som en pastor sa i en menighet jeg besøkte:” Vi sitter og venter på det store gjennombruddet.” Men når jeg så utover forsamlingen, virket de så deprimerte at du skulle tro de hadde opplevd det store sammenbruddet.

Menigheten bar tydelig preg av den slags forkynnelse. Den lange ventetiden på det store gjennombruddet hadde gjort dem passive, desillusjonerte og skuffelsen og frustrasjonen var stor. Fordi det skjedde jo ikke det som disse ønske profetene hadde ”profetert”. Og vi hører det samme i dag. Jeg tror på både profet tjeneste og profetiske budskap, men mye av det jeg her nevner har vært usunt og gått over stokk og stein.

 

Må vi fortsatt vente?

 

Noen sier: ”Jeg føler at noe er på vei.” Men det er noe som er tryggere og mer solid enn hva vi føler og det er Jesu fullbrakte verk. Guds Ord har fremholdt for oss essensielle løfter når det gjelder Kristus. Det første er: ”Jeg vil komme til dere.” Det andre er: ”Jeg vil være i deg.” I 4000 år ventet verden på oppfyllelsen av det første. Og Jesus verdens frelser ble født i Betlehem. Det andre sier Paulus er den hemmelighet som i tidligere tider og for tidligere slekter har vært skjult, men som nå er blitt åpenbart for Hans hellige, nemlig Kristus i dere håpet om herlighet. (Kolosserne 1:27-28)

Frelsesverket er ferdig!

Denne åpenbaringen er like stor som den at Gud ble menneske og kom til jorden. At Kristus bor i deg gjør deg forenet med Ham. Tiden for å vente på at noe skal komme er over. Han har kommet! Frelsesverket er fullført. All verdens synd er sonet, sykdommene er båret. Ånden er sendt og herligheten har kommet. Vi må ikke vente på en større herlighet, den har flyttet inn i oss. Jesus sier at vi har fått del i den samme herlighet som Han har. (Johannes 17:22)

 

Vi må ikke vente lenger! Generasjoner før oss måtte vente i 4000 år før Jesus ble født. Nå er det 2000 år siden Jesus gjorde frelsesverket ferdig og satte seg ved Faderens høyre hånd. Vi har ventet lenge nok! Nå venter Han på at vi skal fortelle verden hva Han allerede har gjort. Der hvor evangeliet blir forkynt, at alt er ferdig, vil budskapet bli stadfestet med tegn og under og Guds herlighet blir åpenbart midt iblant oss!