Pastor T.B.Barratt forteller i en av sine bøker om en karavane som drog gjennom ørkenen.

En av dem som var med klarte ikke påkjenningen og falt død om. Da de bøyde seg ned for å undersøke ham, fant de et sammenknyttet blad fra Bibelen i den ene hånden hans med med teksten fra 1.Joh.1,7:

"...dersom vi vandrer i lyset, likesom han er i lyset, da har vi samfunn med hverandre og Jesu, Guds sønns blod renser oss fra all synd".

Det kan vi leve på. Det ka vi dø på. Med det kan vi være trygge på alle våre veier!