"
Salig er den mann som ikke vandrer i ugudelige folks råd og ikke står på synderes vei og ikke sitter i spotteres sete,men har sin lyst i Herrens lov og grunner på hans lov dag og natt.
Han skal være lik et tre, plantet ved rennende bekker. Det gir sin frukt i sin tid, og dets blad visner ikke. Alt det han gjør, skal han ha lykke til." (Salme 1:1-3)

Kunne du tenke deg et liv fullt av bønnesvar? Et liv hvor alt det du gjør lykkes for deg? Jeg vil tro at du svarer ja til dette. Men hvordan kan vi oppleve det?

David er en person fra Bibelen, som er verdt å studere nærmere. Han hadde tydeligvis skjønt hvordan han kunne leve et godt og velsignet liv. Davids salmer er fulle av lys og åpenbaring. Selv om de ikke lover deg et liv uten trengsler og motgang, så viser de deg en garantert vei til lykke og seier! Allerede her i den første salmen, møter vi en slik tro og triumf at det nesten blir for mye av det gode! 

David beskriver hvor stor forskjell det er mellom de som "har sin lyst i Herrens lov", og de ugudelige. Når det males så klart, blir det lett å velge hvilket liv du skal leve! 

Disse versene forteller hvor bunnsolid ditt liv blir når du satser på Herren. Da har du et kontinuerlig oppkomme i ditt indre, du er "lik et tre plantet ved rennende bekker". Noen kristne lever sitt liv på "sparebluss", det er bare så vidt at båten bærer. Men Gud har tilbudt deg et liv "der bladet aldri visner, og du er solid plantet ved rennende vann". Det er noe å møte livet med!

"Alt det han gjør skal lykkes for ham", sier en annen oversettelse. Det er et slikt liv alle ønsker seg! Da lykkes du i familien, på jobben, blant venner, i menigheten og i møte med verden der ute.

Alt det du gjør skal du ha lykke til....

Hvordan kan det ha seg at så mange kristne ikke lever et slikt liv, når dette er beskrivelsen av "den rettferdige"? Helt enkelt fordi vi ikke følger oppskriften. Innledningen sa nemlig at dette livet er for den som:

  • ikke vandrer i ugudelige folks råd
  • ikke står på synderes vei
  • ikke sitter i spotteres sete
  • MEN HAR SIN LYST I HERRENS LOV OG GRUNNER PÅ DEN DAG OG NATT!!
 
Det er bare for oss å fokusere på betingelsene, og det er jo såre enkelt: LEV I GUDS ORD! Da har du verken lyst til, eller tid til å vandre i ugudelige folks råd, stå på synderes vei (om du faller på de, blir du ikke stående på disse veiene, du kommer deg hjem igjen) eller sitte i spotteres sete. Disse tingene har ingen interesse lenger, fordi du blir oppslukt av Ordet, og Ordet får lov til å gjøre deg så sterk at du lykkes!

Dette er den enkle oppskriften!
 
Josva 1:8-9 beskriver nøyaktig det samme:
 
"Denne lovens bok skal ikke vike fra din munn. Du skal grunne på den dag og natt, så du akter vel på å gjøre etter alt det som står skrevet i den. Da skal du lykkes på dine veier, og da skal du gå klokt fram. Har jeg ikke befalt deg: Vær frimodig og sterk! Frykt ikke, og vær ikke redd! For Herren din Gud er med deg i alt det du tar deg fore."

Lykke til!