Legen Einar Lundby var en særpreget mann som levde sitt liv nært Gud. Om ham går det mange fantastiske historier. Han fortalte at ”Herren ofte ga meg ordrer om handling.” En dag fikk han en beskjed: ”Gå ut i skogen, - du finner stedet.” 

Lundby så gjorde. Da han hadde stått der ute i skogen en stund, følte han på seg at han ville synge, og stemte i med Gerhardts kjente salme ”Velt alle dine veier og all din hjertesorg på ham som evig eier den hele himlens borg”. 

Lundby fortalte at Gud ville at han skulle gjøre dette. Samme kveld fikk han besøk av en mann som sa: ”Du har reddet mitt liv! Jeg hadde tauet ferdig og ville henge meg, men klarte ikke å gjøre det. Jeg hørte Dem synge min mors salme ’Velt alle dine veier….’”