Tenk å vinne i tipping, strø om seg med penger! Eller vente på at den flotte bilen man har bestilt skal stå klar? Hva med en reise til sydligere breddegrader med palmesus og varmt hav? Bare tanken gir meg glede, men å oppleve det er desto større.

Ikke alle opplever tragedier, noen lever det jevne liv uten de store svingninger. Gleden er kanskje størst hos den som ingenting har om gevinsten skulle komme. ”Du har gitt meg glede i mitt hjerte, større enn den de andre har når de har overflod av korn og most.”, synger Kong David i salme 4. Legg merke til tre ting:

  1. De som har korn og most, dvs. de som har overflod av materielle ting er ikke så glade som David er over gleden i Gud. Gleden over gevinster, ferie og palmesus, ny bil og masse annet er forbigående. Man trenger mer stimuli etter en kort stund, ellers forsvinner gleden! Dessuten er det dyrt å reise til fremme land, det er dyrt med ny bil, gevinster er kun for de få! Men gleden David opplevde var så mye større, og den forsvant ikke! Hans erfaring fikk ham til å skrive dette!

  2. Legg merke til hvem som ga David gleden. Hvem tror du? Selvsagt, det er personen David alltid synger om, ingen ringere en vår Gud. Hvem vet bedre hva glede er enn han? Om du er i tvil om det fungerer, er jeg i tvil om du kjenner Gud. For dette er det tusener på tusener i vårt land som kjenner til. Bedehus, Kirker og Menighetshus fylles hver helg av mennesker som ikke får nok av denne glede, de vil ha påfyll☺

  3. Sist, men ikke minst: David FIKK denne gleden gratis! Det står jo ”Du har gitt meg..” hvilket betyr at det er gratis! Her er intet MEN, her er intet ”DU MÅ FØRST...”, nei, det er faktisk helt gratis. Ved å tro på Jesus Kristus, Guds sønn, vil Guds Ånd fylle deg med glede når du henvender deg til Ham!

Lykke til med din glede! Jeg er sikker på at du kan finne den, uansett hvilken fase av livet du er i. ”Gleden i Herren er min styrke”, sier skriften, det er min erfaring og, selv i motbakke!

Gud velsigne deg!