Ikke i vantro og fritenkeri

Voltaire var en fritenker og han skrev: "Jeg skulle ønske jeg aldri var født!"

 

Heller ikke i nytelser

Lord Byron levde et liv i lyst og begjær, og han vitnet: "Den tærende orm, kreftskaden og smerten er alene min del."

 

Heller ikke penger

Den amerikanske millionær Jay Gould hadde alt det gull han kunne ønske og mere til, men på sitt dødsleie bekjente han: "Jeg tror jeg er den ulykkeligste skapning på jord!"

 

Heller ikke i ansett stilling og berømmelse

Det falt i lord Beaconfields lodd å få begge deler, og likevel skrev han: "Ungdommen er en feilregning, manndommen en kamp, alderdomen en beklagelse."

 

Heller ikke i militaristisk ære

Alexander den store beseieret hele den da kjente verden. Da den siste kamp var vunnet, fant man ham gråtende i sitt telt, idet han sa: "Det finnes ikke flere verdener å beseire."

 

Alle som en stadfester Salomo´s ord: "Alt sammen er tomhet og jag etter vind." (Pred 1,14) 

 

Men hvor er lykken da å finne?

 

Jesus sa: ".... Men jeg skal se dere igjen, og deres hjerte skal glede seg, og ingen tar deres glede fra dere." (Joh 16,22)

 

Svaret blir derfor:

 

I Kristus alene!

 

"Gled dere i Herren alltid! Igjen vil jeg si: Gled dere!" (Fil 4,4)