Naturlig nok fikk vi barn i ung alder. Jeg var jo veldig tidlig, rundt 20 år når første mann dukket opp. Så har tre til vokst opp, siste mann kom da jeg var 30 år. Mange starter jo barnekarrieren i den alderen. En alder mellom 20 og 40 år synes å gi oss det overskuddet som skal til for å fostre og oppdra barn. Er nok tiltenkt å være slik fra Skaperens side!

Et ektepar i beste alder fikk en underlig opplevelse. De ble lovet å skulle få barn av stor betydning for etterslekten. I en åndelig opplevelse fikk de beskjed fra Gud at de skulle bli en stor slekt, mange mennesker skulle komme ut av dette ekteparet. De gledet seg veldig, lo og smilte og var svært tilfredse. Spent på når dette skulle skje gikk dagene og årene fort, alt for fort.

De ba til Gud om at de snart måtte få oppfylt sitt løfte, men det drygde. Fruen i huset begynte å bli svært gammel, for gammel! Hvor ble det av løftet? Var det bare tull? Eget påfunn? Jeg tror tankene var mange. Sånn er det jo med oss alle, hvis ikke bønnesvaret kommer slik vi tenker, blir vi undrende, spørsmålene står i kø.

Fruen visste råd! De kunne jo bruke en surrogatmor, føde barnet gjennom henne! Så skjedde, og de fikk en sønn. Han var stor og sterk, ble en dyktig jeger. Nå var etterslekten sikret, og de var tilfredse med jobben de hadde gjort! Men det var ikke slik Gud hadde tenkt det, han visste det ville skje. For å vise sin allmakt, åpnet han Saras morsliv igjen da hun var 90 år, og ved hennes 92 år skjedde det. Hun ble mor til Isak! Kjenner du historien?

Å bli en kristen er ikke noe du kan fikse selv! Du kan jo prøve, du kan begynne et bedre liv, gjøre gode gjerninger, gi bort alt du har til de fattige, og på den måten bli både from og edel! Men du blir ikke Guds barn av den grunn. Gud må gjøre noe unormalt med deg, han føder en ny ånd inne i deg som du ikke klarer å gjøre selv. Akkurat som hos Sara. En fødsel etter et Gude-gitt løfte, det kan bare Gud gjøre!

Når Gud gir deg en ny ånd, betyr det at du er født på nytt! Ikke i kroppen, men en annen ånd begynner å vokse inne i deg som skal arve det evige liv. Er ikke det flott! Si ja til Jesus i dag, så vil han oppfylle ditt ønske om et fantastisk liv oppfylt av Gud på en uforklarlig måte, slik Abraham og Sara opplevde det!

Gud velsigne deg!