Har du noen gang vært i en situasjon hvor Bønn plutselig blir viktigere enn ellers? Våre tanker har lite rom for bønn om man ikke er fostret opp med det. Om du ikke tror på Gud, har du vel heller ingen å be til? Men likevel er det noe i oss som leder tankene våre inn mot Gud selv om man ikke tror, når livskriser oppstår. Jeg har flere ganger hørt mennesker som har blitt kristne, fortelle om seg selv som ”ikke-kristne” i en livskrise. Bønnen var preget av: ”Om du finnes Gud, så ber jeg deg om å hjelpe meg nå!”

Egentlig er det litt pussig å høre mennesker som ikke tror si: ”At Gud tillater disse fryktelige ting, det kan jo ikke være noen Gud!” Igjen åpenbarer dette kun det som nettopp er beskrevet: Vi tenker og lar våre tanker lede hen mot Gud i livskriser, eller ved iaktagelse av andres livskriser. Enten man tror eller ikke!

Det er så nærliggende å sukke, ikke alltid med ord, men med tanken. Vi sukker til Gud på en måte som er ubevisst. Vi håper at vi lykkes, eller at ting skal ordne seg, og så har vi et stille håp til en Gud som kan hjelpe oss. Den ”ikke-kristne” håper på hjelp fra ”et eller annet der ute”, men er for stolt til å nevne Gud. Eller kanskje man er for ”klok” til å tro på slik, og så nevner man Gud som en hvilken som helst ”kraftkilde” der ute, som om det skulle være noe klokere.

”Gud svarer aldri på bønn”, sier mange. Ja, det kan virke slik. Jeg kjenner flere som opplever at Gud svarer på bønn, men ikke alltid slik vi tenker han burde svart. Det ser man gjerne i ettertid. I nåtid kan vi rope: ”Hvor er du Gud?”, mens i ettertid kan vi svare: ”Å ja, der var du Gud!” Bønn blir lett en krisehjelp! Man ber kun når man har behov for det.

I Guds ord ber Gud oss om å be med takk. Takk for fint vær, takke for det daglige brød. Takke for at han hører bønn! Gud ber oss også om bønn i sangform. Synge om ham, kalt lovsang. Gamle salmer har rike tekster. Disse kan og være til hjelp for deg som ikke ”klarer” å be. Du kan og lese i Salmenes Bok, i Bibelen. Her er mange bønner som og kan hjelpe deg.

Gud hører din bønn, han bryr seg om deg. Han ønsker å høre mer fra deg, i hverdagen. Tenk det du!

Gud velsigne deg!