"Et rettferdig menneskes bønn er virksom og utretter mye."  (Jakob 5:16)
 
Da vi var barn, gikk vi hjem til våre foreldre når vi skulle spørre om noe eller ønsket oss noe.
Vi gikk ikke inn i nabohuset og spurte.

Hvorfor gikk vi hjem ? Jo, ganske enkelt fordi vi hørte til i huset.

Slik er det også når man er borger av Guds rike.

Vi kan gå hjem til vår himmelske Far. Å være borger av Guds rike vil si at man er rettferdigjordt. At
man har gjort opp sin synd. At man har fått tilbake retten til å være Guds barn, en rett som mennesket
mistet under syndefallet.

Det mennesket som er rettferdiggjort, har en veldig forrett. Han kan gå til Gud med alle ting i livets
omskiftelige situasjoner. Han vet at Gud møter ham som en kjærlig far, at han hører på ham og tar
ham alvorlig.

La oss som borgere av Guds rike benytte oss av de goder som rettmessig tilkommer oss, og innby
alle til å bli med i Guds store familie !.