Kom, jeg vil vise deg bruden, Lammets hustru. - Åp 21,9

Er vi skikket til å være Lammets hustru?

Vi kan fortelle vår omvendelseshistorie. Vi har vår plass i de helliges samfunn. Og vi er visse på å få vår plass i himmelen en gang.

Men tro om vi passer til å være Lammets hustru?

Lammets hustru kan ikke selv være en løve eller en tiger. Hun må selv være et lam. Og det kaller også Herren sine venner for: "Se, jeg sender dere som lam midt blant ulver." (Luk 10,3)

Lammet er en forsvarsløs skapning. Det har ikke våpen av noe slag, ikke horn, ikke tenner som rovdyrene eller skarpe klør. Det er helt avhenging av sin hyrde.

Slik må vi være. Vi kan ikke bruke verdens våpen. Vi kan ikke slå igjen. Vi er helt avhenginge av vår hyrde.

Men kan det merkes i alt det vi sier og skriver at vi er avhengige av Jesus? Kan man se det i all vår ferd?

Hvis ikke, så la oss vende oss til Golgata og se på Guds lam. La oss være ved korset så lenge at vi selv får del i hans vesen.