Det fortelles om den russiske forfatteren Tolstoj at han en gang passerte en tigger på gaten. Tolstoj ville gjerne gi mannen noe og kjente etter i lommene sine. 

Men de var tomme - det fantes ikke noe å hjelpe tiggeren med.

"Jeg beklager, min bror", sa Tolstoj til mannen. "Jeg har ingenting å gi deg." 

Tiggeren lyste opp. "Du har gitt meg mer enn jeg kunne ønske - du kalte meg din bror."

Det handler om menneskeverd - om å bry seg. Om ikke å gå likegyldig forbi!