Da jeg var jesuitt under ed, ble vi fortalt sannheten om både nazismen og kommunismen. Og jeg fikk vite hvorfor millioner av forsvarsløse jøder ble drept. I tre år ble jeg undervist av en lynende intelligent tysk Jesuitt, Kardinal Augustine Bea, som gav oss topp hemmelig informasjon. Det var en oversikt over historiske begivenheter som aldri kommer til å bli skrevet i historiebøkene!

Kardinal Augustine Bea var lederen for den Katolske institusjons økumeniske bevegelse, skriftefar for Pave Pius XII, samt Jesuitt under høyeste ed og innsettelse...

Protestantiske ledere

 

De fleste av de store protestantiske ledere, så som Luther, Melancton, Wycliffe, Calvin, Wesley, Finney, Moody, Spurgeon m.fl. hevdet at den Katolske institusjon er ”Mor til skjøgene og til stygghetene på jorden.” Åpenbaringen 17, beskriver ikke det gamle Babylon, men det Vatikanet vi har idag.

Moderkirken

Intet annet religiøst system idag kaller seg selv ”Moder”. Selv hennes farger er oppregnet i Bibelen. Skarlagen og Purpur - symboler på autoritet. Intet annet religiøst system har dobbelt makt – Politisk og religiøs.

Moderen til stygghetene har mange barn. Jeg vil fortelle om to av dem. Begge ble skapt og oppfostret av Satan gjennom Vatikanet for å bringe død og lidelse til millioner av mennesker. Disse to barn av ”Moderen” er Nazismen og Kommunismen.

Til Jerusalem

Men før jeg beviser dette, må jeg forklare hvorfor det jødiske folk alltid har vært skyteskive for Vatikanet. Vatikanet har alltid ønsket å flytte til Jerusalem, fordi det var stedet hvor den sanne kristne menighet ble startet.

De ortodokse jøder har hindret dette, og er derfor på Romas dødsliste. En djevelsk sammensvergelse ble klekket ut av Satan selv, innenfor Vatikanet, for å knuse jødene og deres tro.

Paven bifalte det omkring år 900. Senere møtte jøder over hele Europa redslene fra en Katolsk inkvisisjon som fortsatte gjennom flere hundre år.

Biologisk infiltrasjon

De jødiske ektemenn og fedre ble beskyldt for kjetteri, torturert og slått i hjel, mens mødre og døtre ble voldtatt og misbrukt. Barna som ble født var følgelig ”uekte” barn. Avkom av Katolske soldater. Det var et ødeleggende slag mot den jødiske tro.

Utslett jødene

Lenge før korstogene forhandlet Vatikanet i hemmelighet med Muhammed, og støttet ham økonomisk for å få hjelp til å tilintetgjøre jødene. Men da de Islamske hærstyrker inntok Jerusalem i profetens navn ble paven forhindret fra å flytte Vatikanet dit. Muhammed hadde kalt paven og jødene for vantro. Korstogene begynte, historien forteller oss at disse kristne kjempet for Gud og paven for å befri Jerusalem og det hellige land fra det Islamske Herredømmet.

Men disse menn var ikke kristne i noen som helst betydning av ordet. De kjente ikke Herren eller hans kjærlighet. De var rå og gudløse menn, ledet av prester for å fullføre Satans Plan.

Det dere har gjort mot en av disse mine minste brødre...

De begynte i 1096 med først å angripe jødene i Europa, og de utslettet hele samfunn. Etterhvert som de beveget seg mot Jerusalem, led jødene som kom i deres veg forferdelig. Denne katolske maskinen viste dem ingen barmhjertighet. De etterlot seg et spor av blod, død, elendighet og hat, sammen med tusener av uønskede barn som vokste opp til å oppdage at deres fedre var katolske soldater.

Dette var den planen som var utklekket i Vatikanet. Hver gang korsfarerne angrep det hellige land, ble en generasjon av forstøtte jødiske barn født, som ødela de jødiske arverekkene!

Tvunget til dåp

Den psykologiske innvirkningen på disse jødiske mødre og deres barn var tragisk. Fordi deres menn var drept, var disse arme kvinner nær sultedøden mens de prøvde og forsørge og oppfostre disse barna som konstant påminnet dem om den skrekkelige tragedien som rammet dem. Disse barna ble tvunget til katolsk dåp. Vatikanet hadde planer med dem.

Da de ikke hadde noen fedre til å veilede seg, ble barna opprørske. Alle så ned på dem. De følte intet for den jødiske tro. Disse barna var følelsesmessig skadet for livet.

Det femte korstoget

Det femte korstoget ble kalt ”barnekorstoget” og var en av Satans mest grusomme tiltak mot jødene. Den katolske institusjon holdt et våkent øye med disse barna i Europa som var halvt jødiske og halvt katolske.

Da tiden var moden, ble de opplært sammen med andre for å vinne Jerusalem for paven. Endelig følte de seg ønsket. Prester som holdt et kors i sin hånd siterte Salme 8:3 og inspirerte slik disse barna til å følge dem.

“Av småbarns og spedbarns munn har du reist et vern for dine motstanderes skyld, for å stoppe munnen på fienden og den hevngjerrige.”

En hær av barn vokste til tusener på deres marsj mot Syd-Italia. Mange døde på turen pga. den ekstreme varmen og mangel på vann og mat. Mange led overlast før de ble lastet inn i skipene. De hadde hjemlengsel og var ulykkelige. Disse stakkars barna var i ferd med å få sitt livs mest brutale sjokk. De hadde gjort en skjebnesvanger feiltakelse! De hadde stolt på paven!

Vi fikk vite at en hemmelig avtale var inngått. Da barna var sikkert ombord i skipene, først da ble den forferdelige sannheten åpenbart. De var blitt solgt som slaver til muslimene. Hvorfor? Disse barna var jo blitt døpt. Paven satset på at når disse barna vokste opp, ville de gjøre opprør mot sine muslimske herrer og slutte seg til de fremtidige korstog for å innta Jerusalem for paven.

Denne forbrytelsen var en avskyelighet i Guds øyne, men husk på at Guds ord kaller den romersk katolske kirke for MOR til stygghetene på jorden. Og den som leder og manipulerer dette systemet er Satan.

Hvorfor ønsker Vatikanet å flytte til Jerusalem? Hvorfor forlate St.Peters plass og St.Peters trone i Roma? Tross alt ble ikke Peter korsfestet opp-ned utenfor Roma som Vatikanet har fortalt oss i århundrer? Er hans levninger ikke i Vatikanet? Uheldigvis har det i nyere tid kommet fram ting som er temmelig pinlige. Apostelen Peters grav ble funnet i Jerusalem på byggetomten til Fransiskanerklosteret ved navn ”Dominus Flevit”. For en fadese for Vatikanet! Det er vanskelig å holde dette skjult.

Dødsfiender

Nå skal vi se på en annen av den katolske kirkes dødsfiender: Den Greske og den Russisk-Ortodokse kirke. Problemene startet omkring år 330, men for å få et klart bilde, la oss gå tilbake til korsfestelsen. Etter Jesu død, begravelse, oppstandelse og himmelfart led hans sanne menighet en veldig forfølgelse.

På denne tiden visste de ikke hva en katolsk prest eller Pave var. Fordi de ennå ikke eksisterte. Til tross for forfølgelsen, var Guds Ånd over de sanne troende. De økte i antall. Keiser etter Keiser prøvde å stanse bevegelsen, men greide det ikke.

Satan fant dermed ut at han ville bygge en falsk kirke og kontrollere de troende gjennom frykt og tradisjon. Denne ville ødelegge de sanne troende med et falskt kristendomssystem.

Slik greide Satan å få det gjennom: Det romerske imperium, var i forfall. Keiserne endret sin påkledning de satte på seg religiøse kostymer, og påberopte seg å være Peters arvinger. Men deres sataniske system forble uforandret. De gav ganske enkelt sine gamle guder nye navn. Jupiter ble Peter. Venus ble Jomfru Maria osv.

Undergrunnsarbeid

På grunn av de store forfølgelsene hadde den sanne kirke arbeidet under jorden siden år 70. I år 313 utstedte Keiser Konstantin sitt ”Toleranse-dekret”. Noen kristne kom fram fra skjulestedene, og lot seg lure.

Da Konstantin satte seg selv som den første Pave, visste de kristne at dette var en antikrist. Han prøvde å forene romerne og de kristne ved en kombinasjon av den sataniske Ba'al-dyrkelsen og det som Jesus lærte. Resultatet av dette rotet, var det ugudelige katolske systemet.

De ekte kristne visste at Satan hadde skapt et religiøst monster, og kalt det for kristent. De visste at det var falskt, ubibelsk, ja direkte satanisk. Så for å berge sine familier flyktet de opp i fjellene. Den sanne kristne kirke gikk enda dypere under jorden i nesten 1000 år. Da Konstantin trakk seg tilbake, gav han biskopen av Roma tittelen Pave.

Konstantin flyttet til Bysantium i Tyrkia i år 330, gav byen en ansiktsløftning og kalte den Konstantinopel. Han forble lojal mot det romersk- katolske system, på de syv fjell.

Men ettersom tiden gikk, utviklet det seg en splittelse i den katolske institusjon, mellom Roma i vest og Konstantinopel i øst. Konstantinopel ble senteret for den ortodokse kirken. De ble bitre fiender.

Krig!

I år 1204 satte Pave Innocents III igang det fjerde korstog og angrep Konstaninopel. Korsfarerne knuste byen og dens innbyggere, og røvet alt de kunne få tak i. Isteden for å bli brakt tilbake under pavens kontroll, forbannet de ortodokse overlevende paven, og trakk seg enda lenger unna. Som tiden gikk ble de østlige russiske kirker beskyttet av de russiske Czar'er . Den katolske institusjon mente at hvis Czaren og den ortodokse kirke ikke ville legge seg inn under Vatikanet, da burde de bli ødelagt på like linje med jødefolket.

I 1491 hadde paven hatt makt over Europas konger og dronninger i århundreder. Det var en mørk periode i historien. Situasjonen begynte etterhvert nå å bli ustabil for Pavedømmet, og det var protestantisk uro og torden i luften.

På denne tiden ble en liten gutt født på Loyola- slottet i Spania Han var en spansk basker ved navn Inigo Lopez de Recalde. Navnet han tok var senere det navnet han ble kjent under, det var Ignatius av Loyola. Han var grunnleggeren av Societas JesuJesu venner. Han grunnla også Allumbrados, idag bedre kjent som Illuminatet . Han ble den første Jesuitt-general.

På grunn av den måten han styrket den katolske institusjon, ble han gjort til helgen i 1622. Ignatius av Loyola var et satanisk geni. Han bygde en hær av ”prester” som var fullstendig underlagt disiplin og orden. De ble raskt de mest fryktede religiøse avstrafningsstyrkene i historien. De var Vatikanets ”spesialstyrke”

Jesuittene har inntatt og knust nasjoner. De har startet kriger og drept konger og presidenter, inklusive Abraham Lincoln. Jesuittene er villige til å gjøre hva som helst for å ødelegge ryktet eller livet til den som måtte stå i Deres veg.

De har blitt kastet ut av nesten alle nasjoner unntatt USA, hvor de er svært aktive i å kontrollere politikken, immigrasjonen til USA osv. Deres jobb er å få hver mann og kvinne og barn på denne jorden til å bøye kne og si at paven er Jesus Kristus her på jord, og underlegge seg hans makt totalt. Jesuittgeneralen kalles ”Den sorte paven” I virkelig heten er det han som styrer Vatikanet bak kulissene, og Satan styrer den Sorte paven.

Forsvunne beviser

De fleste bøker som avslører Jesuittenes blodige historie er enten forsvunnet, ødelagt eller ikke lengre å få tak i. Ikke bare bøker, men også tidligere Jesuitt-prester, som er ”falt ifra”, er enten døde eller forsvunnet uten spor.

Har så Jesuittene vært aktive i det 20. århundre? Det følgende kommer til å få deg til å ramle av stolen! Under vår trening i Vatikanet lærte vi den sanne historien bak Kommunismen. De lojale medlemmene av kommunistpartiet hvis de hadde fått høre faktumet at deres store helter Marx og Engels, som skrev Kommunistmanifestet på 1800- tallet faktisk var instruert av Jesuitt-prester!

Kardinal Augustine Bea, fortalte oss at kommunistpartiene ble dannet av jesuittene med ett mål for øyet. Når tiden var inne, skulle de ødelegge den forhatte ortodokse kirkes beskytter, den russiske Czar. Det var en hevnaksjon. Kommunistpartiet ble i hemmelighet satt igang av agenter fra Roma (Illuminatet) for å skape enda en stor makt som var lojal mot Vatikanet.

Den første verdenskrig 

Paven støttet Tyskland, så da Keiseren Spurte Vatikanet om han kunne utvide Tysklands grenser fikk han Pave Pius X og Jesuittenes velsignelse. Like etter krigens begynnelse døde Pave Pius X , og gjorde med det plass for neste Gudfar, som var Pave Benedict XV, som avløste ham i Vatikanet. Han var også venn av Tyskland, og dermed var den krigen startet som skulle gjøre ende på all krig.

Ved å styre Jesuittene og paven fikk Satan tyske katolikker til å drepe franske katolikker. Paven var likeglad med hvor mange som døde. Han var bare ute etter makt og hevn! Tyskland kjempet mot Frankrike, England og Russland. Så ble USA innblandet. Krigen varte i fire lange år, 1914- 1918.

Europa var ruinert! Ved hjelp av Vatikanet hadde Satan dradd millioner med seg til helvete. Mens menn skrek i smerte, døde i gjørmen, på piggtråd, flådd i stykker, knust av kuler, kvalt av giftgass, hadde Jesuittene det travelt med å planlegge den annen verdenskrig. Jesuittene hadde allerede ofret det Katolske Tyskland, Keiseren og hans regjering uten at det tyske folk visste om det. Bare for å starte en ny inkvisjon.

Tap i den første verdenskrig

Antall registrerte døde var omlag 10 millioner. Antall sårede omlag 20 millioner. Krigen kostet tilsammen (på verdensbasis) : 332'112'500'000 Dollar (1919-dollar). Verdi i 2010 ville ha vært 4’347’352’625’000 (4 billioner.. etc.)

Alt dette takket være satan og Vatikanet…

Hevnlysten øker

Det protestantiske England og Amerika hadde beseiret dem. Jesuittene prøvde stadig og ødelegge dem pga. dette. Her bør vi huske Abraham Lincolns ord.

Arvingen til den russiske tronen var Alexis, sønn av Czar Nikolai og Czarina Alexandra. Denne lille gutten led av sykdommen som kalles hemofili. Hans blod koagulerte ikke når han fikk sår. Hvis han falt når han lekte, kunne det minste støt forårsake indre blødninger. Hans mors hjerte var knust. Legene kunne ikke hjelpe, og den lille gutten led forferdelig.

Rasputin

Rasputin ble kalt ”den gale munken”, og var en mann som hadde en besynderlig helbredelsesgave. Rasputin så ”gud og jomfruen” i visjoner. Når han kom nær til gutten stanset blødningene. Rasputin var tilhenger av seksual- satanisk tilbedelse, og benyttet seg av sine seksual-magiske påvirkningskrefter overfor Czarinaen, med flere. Han hadde en merkverdig makt over henne.

Rasputin hadde mange fiender i høye stillinger. Mange trodde Rasputin var et demonbesatt monster, som styrte Russland bak Kulissene. Til og med Czaren var redd for ham og hans merkelig krefter Kardinal Augustine Bea fortalte oss at Czarinaen i et svakt øyeblikk fortalte Rasputin hvor Czaren hadde gjemt sitt gull. Rasputin gav denne verdifulle informasjonen videre til patriarken i den russisk-ortodokse kirken, like før han ble henrettet.

I sine regelmessige orienteringer gjennomgikk Cardinal Bea de tidligere, nåværende og fremtidige mål for Vatikanets midlertidige makt (Jordisk makt). Dette skjedde samtidig med at Vatikanets konstitusjon ble oppdatert, som et resultat av Vatikanets 2.Konsil.

I våre lange og inngående forberedelser for den russiske revolusjon, samarbeidet jesuitter nært med Marx, Engels, Trotskij, Lenin og Stalin. I all hemmelighet flyttet vi vårt gull inn i Russland og gjennom Tyskland, via våre nøkkelpersoner. Vi trodde at snart ville vår fiende være ødelagt, og at Kommunismen skulle fremtre som en sterk datter av Vatikanet.

Lenin var i Sveits da han hørte nyhetene om revolusjonen som holdt på å starte i Russland. For å hjelpe revolusjonen med å ødelegge deres fiende, forberedte den Tyske Høykommando, og andre i hemmelighet et spesialtog for å transportere Lenin og hans revolusjonister gjennom Tyskland. Lenin og noen av hans nøkkelpersoner foretok reisen i dette berømte nøkkeltoget, i april 1917.

Hovedansvarlig arrangør for reisen var Diego Bergen, en hengiven Tysk romersk- katolikk, som var opplært på jesuitt-skoler. Han ble senere den tyske ambassadør i Vatikanet, i Weimar-republikken og Hitler-regimets dager.

Oktoberrevolusjonen

Hvis revolusjonen lyktes, ville dette bety døden for millioner mennesker, også for Czaren og hans familie. Da Lenin ankom russland i april 1917, hadde hans konkurrenter kontrollen på revolusjonen. Czaren hadde blitt tvunget til abdikasjon og han og hans familie var under husarrest. Hans regjering hadde kollapset, og mesteparten av hans arme hadde desertert.

Forvirringen var total. De troppene som fortsatt var lojale mot Czaren ble kalt ”Hviterussere”. De revolusjonære ble kalt ”røde”. De var dødsfiender, som kjempet for å overleve. Lenin fikk makt over den revolusjonære regjeringen, og flyttet den til Moskva 10.mars 1918.

Kongefamilien ble flyttet til Yekaterinburg i Uralfjellene i juli måned av sikkerhetshensyn. En avdeling av de ”hvites” styrker gikk mot den byen hvor familien befant seg. Det fantes stadig mulighet for at de kunne reddes. 17.juli 1918 holdt en gruppe ural-sovjetere en hurtig rettssak og dømte kongefamilien skyldig.

Jesuitter = kommunister

Vi ble fortalt at noen av dem var Jesuitter som utgav seg for kommunister. Endelig hadde den bevegelsen paven ventet på kommet. Beskytteren av den ortodokse kirken hadde endelig blitt konfrontert med jesuittene, og disse sendte hensynsløst denne stakkars redde familien inn i evigheten. Senere samme kveld ble likene lagt i en lastebil og brakt ned til en øde gruve som heter ”De fire brødre”. Der ble de partert, brent og dynket med syre, og kastet ned i den forlatte gruven.

Jesuittene hadde arbeidet så raskt at det sentrale kommunistparti ikke engang visste om rettssaken og drapet på Czaren før alt var over. Det var en kolossal seier for Vatikanet.

En ny Inkvisisjon

Jakten på patriarkene, prestene og nonnene i den ortodokse kirke begynte for alvor. Vatikanet ventet spent på nyhetene om ødeleggelsen av sine religiøse konkurrenter. Sovjeterne angrep klostrene, og nedslaktingen begynte. Bare en skjebnens ironi reddet den russiske kirke. Den gamle patriarken hadde et ESS i sitt erme.

(NB! Dr.Rivera hevder at dette var et eksperiment. Hvis den russiske kirken ble ødelagt, ville det neste målet bli den engelske (anglikanske) kirken, som fortsatt vaklet pga den falske konverteringen til Kardinal Newman, som i virkeligheten var en god Jesuitt. Imidlertid siden dette mislyktes, kom den engelske kirke i Vatikanets hender 60 år senere gjennom den økumeniske bevegelse.)

Vi ble fortalt at da ”de røde” kom for å drepe den gamle erkepatriarken, mottok han dem med åpne armer og sa: ”Kamerater, endelig kommer dere… Vi har oppbevart Czarens gull for dere. Mine kjære kamerater.”

Kommunistene ble slått av forundring over hans ord. De la ned sine våpen og aksepterte gullet og patriarkens vennskap, og beordret øyeblikkelig stans i nedslaktingen av ortodokse prester, munker og nonner. Den ortodokse kirken ble reddet. Ikke bare beholdt Kommunistene Czarens gull, -de beholdt pavens gull også. Pavens gull, som kom til russland gjennom Tyskland hadde forøvrig en særegen verdi.

Da paven fikk vite dette, holdt han på å få hjerteatakk. Han hadde blitt forrådt av sine egne. Vatikanet ble vill og gal av raseri, de hadde blitt ført bak lyset. Kommunistene skulle få betale for sin forbrytelse, uansett hva det måtte koste.

Gud har gjennom århundrene blokkert Vatikanet. Dette mønsteret vil bli opprettholdt, til hun blir ødelagt for alltid. Det ”Hellige Kontor”, som påførte sine ofre, tortur, død og hevn, skulle snart igjen være i funksjon, på samme måte som under den spanske inkvisisjon. Bare at denne gangen ville ikke ofrene bare være jøder og protestanter, men også inkludere den ortodokse kirke og de russiske kommunistene. Jesuittene visste at de kunne klare å gjennomføre dette, ved enda en verdenskrig.

På grunn av hennes enorme rikdommer, kan Vatikanet kontrollere verdensøkonomien. Hun kan tvinge nasjoner i kne ved planlagte depresjoner. Dette gjelder til og med USA. Og hun vil gjøre det igjen i framtiden.

Illuminatet har et nært samarbeid med Opus Dei Sammen med nøkkel frimurere og Vatikanets finansielle departement. Gjennom dem kontrollerer Vatikanet verdens rikdommer. Roma har på en dyktig måte tatt seg av dem som er mistenksomme på en verdensvid sammensvergelse, som går i alle retninger. Det hele er en enorm røkleggelse for å holde oppmerksomheten borte fra Vatikanet. Dette er grunnen til at så mange bøker er blitt publisert som avslører bevegelser som Kommunistene, Den trilaterale kommisjon, CFR, Rockefeller- Imperiet, Illuminatet, Opus Dei, Club Roma m.fl.

Det mest tragiske er at de fleste forfatterne og deres tilhengere overser at Roma har skapt de fleste av disse organisasjonene, samtidig som hun organiserer bekjempelsen av dem. Det hele er et stort spill, Bibelen sier:

”For av hennes horelivs vin har alle drukket, og kongene på jorden har drevet hor med henne. Og kjøpmennene på jorden. Og kjøpmennene på jorden er blitt rike av hennes vellevnets fylde”.

La oss gå tilbake til forberedelsene til den andre verdenskrig. Like etter den første krigen kom Tyskland inn i en forferdelig depresjon. Visse utvalgte pro-katolske jøder ble av Vatikanet beordret til å gjøre landkjøp av sultne og ruinerte tyskere. Pengene fikk de av Vatikanet.

De pro-katolske jødene kjøpte landet for en vanvittig lav pris. Tyskerne var desperate. Når tiden var moden, ville jesuittene bruke dette for å skape et hat mot de ortodokse jødene. Slagordet ville da bli at jødene ikke viste noen nåde mot tyskerne da de stjal deres land under depresjonen, og at nå var tiden kommet for å betale den tilbake.

Det hele var godt planlagt. Da første verdenskrig sluttet og de allierte skrev under Versailles-avtalen i juli 1919, var de så rasende på Vatikanet for å ha startet krigen, at de nektet å anerkjenne dem som politisk makt, og holdt dem utenfor konferansebordet.

Selv om Europa var i sjokk, var verken Frankrike eller den ortodokse kirke i Jugoslavia knust. Unge mennesker i Tyskland og Italia visste ikke hvor de skulle vende seg. De var opprørske. Inflasjonen var i ferd med å ødelegge deres land. Kommunistene holdt på å organisere revolusjonære grupper. Jesuittene arbeidet på tre fronter.

Vekkelse for Vatikanstaten

 

I 1922, døde Pave Benedict XV av forgiftning og Pave Pius XI tok hans plass. Den første fronten var Italia. På denne tiden dukket det opp en ukjent ung mann som spankulerte omkring og sa at han var den nye keiser, bestemt for å gjenoppbygge det romerske imperium. Hans navn var Benito Mussolini. Han var arrogant, hensynsløs og ond. Hans lille hær av svartskjorter var ikke mere enn en gjeng med pøbler som banket alle opponenter til underdanighet.

Den Svarte Pave som på den tiden var Halke von Ledochowski gav en topp jesuitt i oppdrag å samarbeide med Mussolini. Hans prest og skriftefar var en jesuitt ved navn Venturi. De Katolske stemmene, som var dirigert fra Vatikanet, hjalp Mussolini å komme til makten. Pius XI kalte Mussolini ”mannen som skjebnen tillot oss å møte”.

Til gjengjeld gav Mussolini sin underskrift på en erklæring som gjorde romersk-katolisisme til den eneste tillatte religion i Italia og dets territorier.

Mussolini på banen

 

Mussolini gjenopprettet pavens makt, og gav de geistlige både verdslig og politisk makt over hele nasjonen. Italia ble en stormakt under deres katolske fascist-diktator, Mussolini. Han bygde en kraftfull moderne hær og spilte med musklene ved å angripe Etiopia. Italia trengte mer land.

De stakkars uforutseende etioperne hadde ikke en sjanse. De kjempet tappert med sine spyd og skjold mens Mussolinis luftstyrker knuste dem totalt med maskingevær, bomber og giftgass. Paven hadde velsignet Mussolinis styrker, og erkebiskop-kardinalen av Milano, Alfredo Ildefonso Schuster som var Jesuitt, kalte denne massakren av svarte i Etiopia for et ”katolsk korstog”.

Omkring 1923, var Tyskland i totalt kaos. Inflasjonen var skyhøy, og pengene var verdiløse. Det tyske folket var kvalme av krigen og all dens død og elendighet. De skyldte på keiseren for alle ting, og fikk han og hans regjering kastet ut av sine kontorer. Kommunistene slåss for å ta over. Den nye regjeringen var svært svak.

Noen ville at det tyske folk selv skulle overta regjeringen, som de hadde gjort det i Frankrike, og prøvde å gjøre Tyskland til en republikk. Paven var ute av seg av raseri. Republikken var dømt til å mislykkes.

Protestantisme og demokrati er to ting som Vatikanet avskyr. Jesuittene handlet raskt for å stanse den nye Weimar- republikken. To menn ødela den. Den en var Franz von Papan, den andre var Pacelli, som senere ble Pave Pius XII. Scenen ble satt istand for Tysklands nye romersk katolske stjerne. Hans navn var Adolf Hitler.

Mein Kampf

En prest hadde det travelt med å skrive en bok som het ”Mein Kampf”. Forfatteren het Staempfle og var jesuittpater. Denne boken var hovedplanen som jesuittene fulgte for Hitlers maktovertagelse i Tyskland.

En ny stor inkvisjon var i ferd med å begynne. Det var bare en forskjell. De hadde ikke lenger dominikanske skjorter, men brune skjorter. De ble kalt nasjonalsosialister, forkortet til Nazister. De var støttet av Vatikanet, og brukte samme taktikk som Mussolini.

De banket opposisjonen helseløs slik at de ikke lenger våget å opponere, og/eller drepte dem. Blodige gateslag mellom katolikker som var nazister, og katolikker som var kommunister fant sted. De slåss om Tyskland.

Tyskland ble den andre front for jesuittene. De bygde ”Det Tredje Rike”. Symbolet for denne kommende inkvisisjonen var et svastika . Hitler var Vatikanets utvalgte, han var utvalgt til å triumfere. Hitler og hans høyeste medarbeidere hadde noe til felles, De var alle katolikker og alle hadde jødisk blod i sine årer. Også Pacelli, mannen som senere ble Pave Pius XII.

Da det ble kjent at Pave Pius XI støttet Hitler, gav de romersk- katolske stemmene Hitler makten i 1933. Nå måtte verden se den forferdelige maskinen som ble kalt ”Det Tredje Rike” rett i øynene.

Her var det katolikkene som ble Herrer. På lik linje med Italia skrev Tyskland under en avtale med Vatikanet i Roma i 1933. Von Papan skrøt for verden: ”Det tredje riket er den første makt som ikke bare anerkjenner, men også praktiserer de verdifull prinsippene i Pavedømmet”.

Spania

Spania ble den tredje fronten. Tre presidenter av den spanske republikk Niceto Alcala Zamere, Manuel Azana, og Juan Negrin (alle tre merkelig nok trent av jesuittene) hadde krevd å få gjennom fem lover som skulle hindre Vatikanets innflytelse i den Spanske Republikk.

1. Alle katolske kirkers eiendommmer skulle bli nasjonalisert.

2. Alle katolske kirker skulle beskattes.

3. Ingen flere skoler i prestenes hender.

4. Alle skoler og klostre skulle kontrolleres av den spanske Stat.

5. Anerkjennelse av den protestantiske religion.

  

Dette var et resultat av at babylik ble funnet under noen spanske klostre. Dette startet en blodig krig mot Vatikanet.

Paven leide flere divisjoner av muslimske leiesoldater, for å kjempe mot General Franco, for å drepe alle katolikker, jøder og protestanter som opponerte mot dem. Fordi en håndfull kommunister støttet republikken, ble verden ledet til å tro at det var en kommunistrevolusjon, takket være at Vatikanet kontrollerte verdenspressen. Alt dette for å dekke over sannheten.

Paven bannlyste lederne av den spanske republikken og erklærte åndelig krig mellom Pavestolen og Madrid. General Franco ble tilslutt Spanias romersk-katolske diktator. Francos regjering ble anerkjent av Vatikanet den 3.8.1937. Nære 20 måneder før borgerkrigen endte.

Nå hadde jesuittene ledere på sine tre fronter; Tyskland, Italia og Spania. Disse mennene ble ”Troens Forsvarere”. Og dermed var alt klart for at blodet skulle flyte i den nye hellige verdensomspennende krigen. Inkvisisjonen var endelig på veg.

Infiltrasjon

Tyske katolikker begynte å infiltrere protestantiske kirker etter ordre. Dette var avgjørende for det djevelske komplott som ville få innflytelse på jødenes tankegang i tiår fremover. Disse hemmelige katolikkene arbeidet hardt med å bli akseptert og vinne tillit hos de protestantiske kirkemedlemmer og pastorer.

Når så de anti-jødiske aksjonene begynte, ville disse katolske agentene som gav seg ut for å være protestanter, offentlig anklage jødene, og overgi dem til Gestapo, for å bli sendt til dødsleirer.

Selv idag tror jøder at det var protestantene som angav dem og at de sanne kristne er deres fiender. Jesuittene er mestere i bedrageri. Vatikanet tok over 1000 katolske jøder og skjulte dem under Vatikanets høyder. Så lenge krigen varte. Hvorfor? I tilfelle Hitler skulle tape. Vatikanet dekker alltid seg selv i tilfelle hennes planer skulle få tilbakeslag. På denne måten kunne de fortelle ”Vi beskyttet jødene mot Hitler”. For et skittent ondskapsfullt spill.

Femte-Kolonner

Mens Tyskland var i ferd med å bygge opp sin krigsmaskin, arbeidet jesuittene travelt med de land som det var bestemt at Hitler skulle invadere. Jesuittene bygde femte-kolonner i Frankrike, Belgia m.fl.

Det katolske fremstøt i disse landene var femte-kolonnene. I Belgia forkynte Jesuittene et fascistisk Hitlerisert evangelium for Picard, Arendt, og Foucalt. De kalte det for ”Åndelig fornyelse”. For på denne måten å forberede veien for tyske invasjonsstyrker. Dette var en sann religionskrig.

I Frankrike ble den katolske aktivitet til femte-kolonnen, som arbeidet under navnet den nasjonale Katolske føderasjon. Jesuittene fortalte katolikkene at paven sto bak Hitler, og dermed var de villige til å tjene den katolske Nazi-hær når tiden var inne.

Da Frankrike ble invadert av Tyskland, falt det på omkring 30 dager. Dette takket være katolsk aktivitet. I USA nådde jesuittpateren Coughlin over 20 millioner tilhengere ved Radio. ”Den Tyske krig er et voldsomt slag for Kristenheten”. Han holdt også oppsyn med hemmelige kommando-celler i storbyenes sentrum, som ble ledet i overensstemmelse med Loyolas sønners metoder, og trent av Nazi- agenter.

 

Et mystisk dødsfall

Pave Pius XI døde 10.februar 1939. Dette var enda et mystisk dødsfall. Pave Pius XII kom til makten bedende for en Nazi-seier. Hitler begynte sine knusende angrep på Europa, og den andre verdenskrig eksploderte. Tyskland, Italia og Japan, kjempet mot resten av verden.

Millioner ble drept, skadet og lemlestet. I Seks lange blodige år fortsatte krigen. En av Hitlers viktigste militære informasjonskilder, var Vatikanet. Gjennom de romersk- katolske skriftestoler. Det tyske sikkerhetspolitiet Gestapo, ble grunnlagt av Heinrich Himmler etter Jesuittordenens prinsipper.

Hitler sa til sine venner: ”Jeg kan se for meg Heinrich Himmler som vår egen Ignatius Loyola”. Mange katolske prester brukte sikkerhetspolitiets svarte uniformer. Jesuittpateren Himmler var en av de høyeste offiserene. Det var hovedsaklig gjennom denne organisasjonen at 6,2 millioner jøder led tortur og død, gjennom den Tyske Inkvisisjonen!!

Bibeltroende protestanter som bad for jødene og prøvde å hjelpe dem, ble også satt i arbeids/konsentrasjonsleirer. I Jugoslavia ble ”The Separated Brethren” den greskortodokse kirkes medlemmer (les Serbere) slaktet ned av fryktede Ustachis en katolsk gruppe ledet av Jesuitter. Den umenneskelige tortur og massakren som de utsatte sine ofre for, er nesten ikke mulig å beskrive med ord.

Mange prester var medlemmer av Ustachi-gruppene. Etter krigen flyktet Andria Artukovic til USA etter å ha drept nesten 1.million mennesker. Jugoslavia fikk nesten Artukovic tilbake så han kunne betale for sine forbrytelser. Men takket være den romersk-katolske institusjon (Kardinal Spellmann), Den katolsk-kontrollerte Immigrasjonsservicen i USA og sikkerhetservice, blokkerte de hans utlevering til Jugoslavia. ”Gudfar” Pius XII var svært fornøyd. Disse fiendene av Vatikanet måtte betale en svært høy pris for ikke å bøye seg for ”Hans Hellighet”.

I Vatikanet gav Kardinal Augustine Bea denne orientering om hva som skjedde før, under og etter den annen verdenskrig. Etter som krigen gikk mot slutten, angrep sovjethæren fra øst, mens de allierte presset seg inni Tyskland fra Vest, og knuste Hitlers Arme.

General Franco sendte sin blåe hær hovedsaklig bestående av baskiske soldater, til Tyskland, som svar på en hemmelig forespørsel fra Hitler om hjelp. En hel divisjon ble flyttet med tog gjennom de alliertes linjer. Toget hadde Vatikanets flagg og de allierte fikk fortalt at det hadde som oppgave å redde nonner, prester, og munker fra å bli drept.

 

Jesuittenes “plan B”

Den blå arme slåss sammen med tyskerne for å forsvare Berlin. Da Adolf Hitler visste at han hadde tapt, begikk han selvmord, og Admiral Doenitz (en god katolikk) tok kommandoen i nazi-Tyskland. I stedet for å sende den blå arme tilbake til Spania som nazistene hadde lovet, sendte Admiral Doenitz Tysklands gullbeholdning med toget til Sveits, der det ble satt i en sveitsisk bank for Vatikanet.

Den blå arme hadde blitt forrådt. De fleste av dem som overlevde endte opp i russiske fengsler. Amerikanerne fikk fortalt at gull-toget som passerte gjennom deres linjer, var et ”nådestog” fra paven, med medisinske forsyninger for de skadde. Da de så pavens flagg, passerte det straks uten inspeksjon.

De svært få overlevende fra den blåe hær, som klarte å komme tilbake til Spania, ble enten skutt eller plassert på galehus for å sikre at historien om nazigullet ikke kom ut. Men noen spesielle offiserer i den blå arme, som var med i denne sammensvergelsen, returnerte i ære og ble rikelig belønnet for sin innsats.

Tyskland overgav seg den 8.mai 1945. Europa lå i ruiner. Skjøgen var igjen i vanskeligheter. Hennes ektefødde barn, som pave Pius XII hadde støttet, hadde falt. Hennes Andre barn, som hun hatet, hadde vunnet.

Jesuittene som alltid er forberedt på forandringer, hadde satt opp følgende forholdsregler i tilfelle de skulle tape den andre verdenskrig:

1. Få alle til å tro at Vatikanet ikke hadde noe å gjøre med krigen, og med tiden overbevise verden om at HOLOCAUST aldri skjedde.

2. Sørge for at opprørske prester, nonner og munker også ble satt i konsentrasjonsleire, slik at de kunne overbevise verden om at også katolikker ble forfulgt.

3. De beordret katolske familier og prester tiil å beskytte jøder i sine hjem, slik at dette i framtiden kunne brukes som PR-materiale for filmer og bøker. De jødene dette gjaldt hadde allerede konvertert til katolisiemen.

4. Legge til rette for å skape en europeisk superstat, som skulle ta verdenshegemoniet fra USA.

5. Forandre sin fasade ved å sette opp det andre vatikankonsil.

6. Få en kommunistisk pave fra et av landene bak Jernteppet, for å glede komministene og prøve å få dem til å konvertere til katolisismen. For å fullbyrde profetien om "Fatima", som Pave Pius XII var så dypt involvert i.

Sønn av den katolske kirke

”Adolf Hitler, sønn av den katolske kirke, døde som Kristendommens forsvarer. Det er derfor forståelig at det ikke finnes ord som er dekkende for sorgen over hans død, når man tenker på den mengde av mennesker som opphøyde hans liv. Over hans jordiske levninger står de enestående moralske eksempel. Og Gud gir ved martyriet Hitler Laurbærkransen for seieren.”

Denne begravelsestale for Nazi-sjefen, en utfordring til de allierte, er uttalt av Pavesetet selv, under General Francos presses dekning. Det er et kommunike fra Vatikanet via Madrid.

Har Skjøgen noengang bedt verden eller jødene om tilgivelse for denne grusomhet? Selvfølgelig ikke, og hun kommer aldri til å gjøre det heller, for hun hater fortsatt jødene.

Vatikanet og Israel

Vatikanet anerkjente aldri Israel som nasjon. Prisen for anerkjennelse er at Israel lar Vatikanet overta Jerusalem. Måtte Gud være oss nådig. Om USA noensinne underskriver en pakt med Vatikanet, så ville det gjøre den romerske-katolisismen til den eneste anerkjente religion i USA, og ville utsette deg og dine barn for samme terror som jødene har vært utsatt for i snart 2000 år. Forhandlingene for å få istand en overenskomst er allerede under oppseiling.

Dagens religiøse system er veldig gammelt. Det startet like etter syndfloden. Satan brukte to personer, Nimrod og Semiramis, for å skape denne verdensomspennende religionen i Babylon. Nimrod giftet seg med Semiramis som var hans egen mor, og etter hans død, hevdet Semiramis at han hadde blitt solguden Ba'al.

Et av de andre navn han fikk var Sol. Dette systemet gjorde henne til en gudinne. Også Semiramis fikk siden mange navn, gjennom århundrene ble hun kjent som Isis, Venus, Himmelens Dronning, og Jomfru Maria.. Akkurat som det religiøse systemet idag, var også dette knyttet til Verdens politikken.

Her er forbindelsen idag: Det finnes i Obelisken, som er en fire siders søyle som er orientert mot de fire himmelretninger. På toppen er det en pyramide. Den representerer kombinasjonen av såvel politisk som religiøs makt på verdensplan. Den finnes i USA (George Washington- monumentet), i Egypt, og i Vatikanet (På Petersplassen).

For frimurerne, jesuittene og Illuminatet er det et hemmelig symbol på en ”En-Verden-Regjering”. Obelisken er okkult. Den representerer solguden Ba'al og også ”Liv ved Sex”. Den er et Fallossymbol.

Da jeg var under ed i jesuittordenen, ble det fortalt oss at den økumeniske bevegelse hadde som mål å utslette protestantismen. Når det var skjedd skulle alle jesuitter i verden få et tegn, som en forberedelse på underskrivingen av pakten med jødene og forberedelsen på å presentere en ny verdensordning.

 

Jesuitteden

 

"Min sønn, du har allerede blitt lært å oppføre deg som en hykler: Å være en katolikk blant katolikker, og være en spion selv blant dine egne brødre - å ikke tro noe mennesker, å ikke stole på noe menneske. Å være en reformert blant de reformerte, å være en hugenott blant hugenottene, å være en kalvinist blant kalvinistene. Blant protestantene - vær i allminnerlighet som en av dem! Tilegn deg deres tillit, og forsøk til og med å tale fra deres talerstoler. Fremhold med din naturs fulle heftighet vår hellige religion og Paven. Fornedre deg til og med så lavt som å bli en jøde blant jødene, slik at du kan være i stand til å samle sammen all informasjon som kan være til nytte for din orden, som en trofast Pavens soldat. Du har blitt lært opp til lumskt å plante sjalusiens og hatetes frø mellom stater som før hadde fred, og opphisse dem til blod-dåd, idet du involverer dem i krig med hverandre, og skaper revolusjoner og sivile kriger i samfunn, provinser og land som var selvstendige og framgangsrike, og kultiverte kunst og vitenskap og gledet seg over fredens velsignelser. Ta parti for forkjemperne i hemmelighet, i samråd med din andre jesuitt-bror ... som kanskje er involvert på den andre siden, og åpenlyst går imot den siden som du har forbindelse med _ slik at Kirken til slutt kan bli den vinnende part, i forholdene som er lagt til rette i fredens avhandlinger, og at målet helliger midlet.
 
"Du har blitt lært opp til din oppgave som en spion, å samle all statistikk, fakta og informasjon som står i din makt fra alle kilder. Å tilsmiske deg tilliten til familie-sirkelen til protestantene og kjettere av hver klasse og karakter, likesom til handelsmannen, bankmannen, advokaten og blant skoler og universiteter - i parlametet, og lovgivende forsamlinger, hos myndighetene og statsrådene - å "være alle ting for alle mennesker", for Pavens sak, hvis tjenere dere er inntil døden.
 
"Som en nybegynner og nyomvendt har du allerede mottatt all instruksjon, og har gjort tjeneste som en medhjelper, skriftefar og prest, men du har ennå ikke blitt utstyrt med alt som er nødvendig for å være en kommandant for Loyolas hær i tjenesten for Paven. Du må tjene den tilstrekkelige tid som et redskap og utøver som du er blitt fortalt av dine overordnede - for ingen kan befale her som ikke enda har innviet sitt arbeid med blodet fra en kjetter - "for uten at blod blir utgytt, skjer ingen forlatelse". Derfor, for at du skal bli skikket til arbeidet og for at din frelse skal være sikret, så skal du i tillegg til din tidligere lydighets-ed til din orden og troskap til Paven, repetere etter meg:
 
"Jeg,__________, nå i nærvær av den Allmektige Gud, den velsignede jomfru Maria, den velsignede erkeengel Mikael, den velsignede døperen St. Johannes, den Hellige Far, den Overordnede Generalen av Jesu Samfunn, grunnlagt av St. Ignatius Loyola, under Paul III's pontifikat, som har fortsatt til denne tid, erklærer og sverger jeg ved Jomfruens morsliv, Guds livmor, og ved Jesu herskerstav, at Hans Hellighet, Paven, er Kristi viseregent, og er det sanne og eneste hode for den Katolske Universelle Kirke eller Universelle Kirke over hele jorden, og at han i kraft av bindingen og løsingen gitt til Hans Hellighet av min Frelser, Jesus Kristus, har makt til å avsette hedenske konger, prinser, stater, fellesskap og regjeringer, som alle er ulovlige uten hans hellige godkjennelse, og at de trygt kan ødelegges.
 
"Jeg erklærer videre at jeg vil hjelpe og assistere og råde alle eller hvilken som helst av Hans Hellighets agenter på hvilket som helst sted jeg skulle befinne meg, og at jeg vil gjøre mitt ytterste for å utrydde de kjetterske protestantiske eller liberale doktriner og å ødelegge alle deres påståtte makter, om det er lovlig eller ikke.
 
"Jeg lover og erklærer videre at hvis jeg er blitt gitt rollen å anta en av de kjetterske religionene, for å fremme Moderkirkens interesser, vil jeg holde hemmelig og privat alle hennes agenters råd, som de fra tid til annen vil gi meg instruks om, og ikke å åpenbare det direkte eller indirekte, ved ord, skrift, under hvilke som helst omstendigheter, men jeg vil sette i verk alt som blir foreslått som jeg skal ta ansvar for, eller det som blir åpenbart til meg av deg, min åndelige far...
 
"Jeg lover og erklærer videre at jeg ikke vil ha noen egen mening eller vilje, eller noen mental reservasjon overhodet, selv ikke som et lik eller et kadaver (perinde ac cadaver), men uten å nøle adlyde hver eneste ordre jeg vil motta fra mine overordnede i hæren til Paven og Jesus Kristus.
 
"At jeg vil gå til hvilken som helst del av verden, uten klage og vil være underdanig i alle ting som blir meg fortalt ... Jeg lover og erklærer videre at jeg vil, når anledningen byr seg, starte å føre ubarmhjertig krig, hemmelig eller åpenlyst, mot alle kjettere, protestanter eller liberale, som jeg er anvist å gjøre, for å utrydde og utslette dem fra jordens overflate, og jeg vil skåne verken kjønn, alder eller tilstand. Jeg vil henge, ødelegge, koke, flå, kvele og begrave levende disse beryktede kjetterne - rive opp deres mager og livmorene til deres kvinner og knuse deres barns hoder mot veggen, for å tilintetgjøre for alltid deres avskyelige rase.
 
"Når det samme ikke kan bli gjort åpenlyst, vil jeg i hemmelighet bruke giftkoppen, kvelerstrengen, dolkens stål eller blykulen, uten hensyn til ære, rang, verdighet eller autoritet til den personen eller personer, uavhengig av deres tilstand i livet, enten offentlig eller privat, når jeg når som helst blir anvist å gjøre det av hvilken som helst agent fra Paven eller en overordnet av brorskapet av den hellige tro til Jesu Samfunn.
 
(Finnes nedtegnet i kartoteket i Kongressen (Congressional Record) USA, 15. februar 1913, s. 3215-6. Også i «The Engineer Corps of Hell» av Edwin A. Sherman. s. 118, 1883, Library of Congress Catalog Card # 66-43354).