Han har blitt anklaget for å være løgner, sjekksvindler, biltyv, bankraner og for et tjuetalls andre forbrytelser. Siden 1967 har han vært utsatt for en rekke mordforsøk, blant annet ble han dyttet foran en T-banevogn.

Motstanderne hans, og de er mange, hevder at han var ettersøkt i nær sagt samtlige av USAs 50 stater. Det har vært hevdet at han var styrtrik og utnyttet andre mennesker for å bløffe penger fra dem på alle tenkelige måter.

Han heter Alberto Rivera, var tidligere jesuitt(pater) og drev i flere år sitt arbeide med evangelisere spesielt katolikker ut av den romersk-katolske kirke. Jeg møtte ham en høstkveld i 1990, og stilte en rekke kritiske spørsmål til hans nesten utrolige historie.

Rivera mente å kunne dokumentere punkt for punkt av sin egen historie – og alternative kirkehistorie. Den tidligere pateren, som ble led døden i 1997, etter å ha blitt forgiftet med radioaktivt materiale, klarte som få andre å få den kritiske debatten omkring det romersk-katolske kirkesystem til å flamme opp igjen. 

 

Det er en sen kveld i september 1990. Sammen med en nær venn av Alberto Rivera kjører vi langs den amerikanske firefelts motorveien til småbyen Fontana omkring syv mil utenfor storbyen Los Angeles. Det er stupmørkt, og alle gatelysene er tent, og etter en stund finner vi fram til huset der vi skal møte den myteomspunne mannen med hundrevis av anklager hengende over seg.

Det første vi merker oss er at huset han bor i slett ikke er noe prangende slott, slik motstanderne hans hevder. Det er faktisk nesten uanseelig, og murpussen faller flere steder i flak av veggene.

I oppkjørselen står det en liten, velbrukt bil av japansk fabrikat. Ingen diger limousin med whitewalldekk og skuddsikre glass.

Vi ringer på døren og blir ønsket velkommen av Nury, Albertos hustru. Huset innenfor er enda mer velbrukt. Gulvet består av grovetilhugde planker og er slitt. Enkelte steder er det gliper i gulvet. Mot meg kommer en tynn, gråhåret mann og rekker fram hånden. Den er fast, bestemt – men vennlig.

Men ennå kan ikke intervjuet begynne. Først må jeg gjennom et veritabelt kryssforhør, slik at jeg kan bekrefte at jeg virkelig er journalist, og ikke bare det, men norsk journalist fra avisen Dagen i Bergen.

 

 

HVEM ER ALBERTO RIVERA?

 

- Hvem er du egentlig, Alberto?

Jeg ble født i Las Palmas, på Kanariøyene, den delen av Spania der den romersk-katolske lære mer enn noe annet sted står sterkest. Spania har faktisk vært den reneste ”prestefabrikk” for den romersk-katolske institusjon, ikke minst til de asiastiske landene. I 1942, som syvåring, ble jeg sendt bort fra mine foreldre, Juan og Teresa Romera Rivera for å bli utdannet til en ”Guds mann” – prest i den romerske-katolske institusjon. Fra da av og i 25 år fremover tjente jeg det katolske systemet, forteller Alberto, som han foretrekker å bli kalt.

Videre forteller han at den såkalte jesuitterordenen, offisielt kjent som ”Societas Jesu” – Jesu Selskap, som han med tiden ble en del av, er den organisasjonen i verden som er omspunnet av mest mystikk, og han nøler ikke med å kalle organisasjonen for Vatikanets Gerilja.

Jeg ble tatt opp i Jesu Selskap og innviet med den ultimate ed og fikk del i mange av de innerste hemmeligheter. Det spesielle er at man ikke kommer så langt uten videre. Jeg var priviligert som fikk komme så langt som jeg gjorde, og bare det at jeg ble utvalgt allerede tidlig i barndommen gav meg fordeler som få andre hadde.

Alle barn som studerer til prestetjenesten ved jesuitterordenens egne skoler blir nøye overvåket, og hver minste detalj blir tatt med i betraktning før man blir ’adoptert’ av systemet. Våre levnetsløp ble bestemt til minste detalj, og selv hadde jeg intet jeg skulle ha sagt når det gjaldt det som ble bestemt for meg. Vi ble praktisk talt ’utvalgt’ fordi våre overordnede ved skolen mente at vi hadde ’spesielle evner’.

Etter flere års opplæring ble vi omsider tatt i ed i det som kalles “den ultimate innvielse”. Det var daværende jesuittgeneral Pedro Arrupe, også kjent som ’den svarte paven’ som ledet den seremonien. Det er han som fungerer som en ’grå eminense’ bak kulissene i Vatikanet – og som er den reelle sjefen for det romersk-katolske sirkuset, sier Alberto, og det er tydelig å se av øynene hans at han selv er overbevist om det han sier. Men det er en ærlig overbevisning.

 

 

INFILTRASJON

 

’Kirkens’ mål med oss var blant annet å infiltrere alle former for protestantiske (kristne) kirker og bidra til at de enten stanset i vekst og utvikling – eller falt sammen på annet vis, åndelig talt. Alt var tillatt for oss, som jo også jesuittmoralen ’Målet helliger midlet’ tilsier.

- Hvor mange jesuitter finnes det i verden idag (1990)?

Jeg vet ikke det nøyaktige tallet. Men det er viktig å forstå forskjellen på det som kalles ’jesuitter uten krage’ og ’jesuitter med krage’. De første kan vi gjerne kalle ’siviljesuitter’ som ikke går i ordenens typiske uniform. Disse er heller ikke lønnet. Det offisielle tallet Vatikanet vil oppgi ligger nok rundt 30 000 (1990-tall), men det reelle tallet ligger over 100 000 (1900-tall).

Vi kan gjerne sammenligne det med Øst-Europa bak jernteppet. Alle visste hvem som var i militsen, men ingen visste dypest sett hvem som var i det hemmelige politiet, sier Alberto.

- Mange har hevdet at du er en løgner, at du aldri har vært jesuitt. Kan du motbevise disse påstandene?

Jeg skal svare på det spørsmålet ved å stille noen motspørsmål. For det første: Hvorfor tør ingen av disse kritikerne å møte meg ansikt til ansikt i offentlig debatt og si det samme? Hvorfor arbeider de utelukkende på rykteplanet og skriver om meg i skandaleaviser og forsyner såkalte ’seriøse journalister’ med falske kilder. De sprer rykter om at jeg har gjort de fleste tenkelige forbrytelser, endatil at jeg skal ha drept et spedbarn og dumpet liket av det i en søppelkasse, sier han og viser meg en stabel av kulørte tidsskrifter på en rekke språk som anklager ham som forbryter.

Han viser meg dessuten en stabel med brev, der det blir framsatt påstander om at han er ettersøkt i majoriteten av de amerikanske statene. Ifølge de samme skal han også være ettersøkt av Interpol i en rekke land verden over for blant annet sjekkfalskneri.

Likevel reiser jeg fritt og forkynner over hele verden. Jeg er forøvrig ikke amerikansk statsborger og har fremdeles mitt spanske pass, sier han og gir meg det. Det er ingen tvil om at det er ekte.

Hvorfor blir jeg ikke utvist fra USA dersom jeg er skyldig, spør han.

 

 

MÅLSETNINGENE

 

- Du hevder at jesuittene har meget spesifikke målsetninger. Kan du være litt mer spesifikk?

Det er et meget godt spørsmål. Se bare på Norge, ditt eget land, sier han og viser til hvordan Stortinget i 1956 fjernet ’jesuittparagrafen’ fra Grunnloven [Her måtte jeg skamrødmende innrømme at jeg ikke engang visste at den var fjernet!].

De fleste personer, som bare har lest litt, vet at jesuittordenen er meget farlig. Man kan godt kalle det hele ’holocaust’. Og da mener jeg ikke den holocaust som jødene ble offer for under den andre verdenskrig, men utslettelse av alle som nekter å bøye kne for paven, sier han og forteller at initialordet INRI som de fleste tror betyr ”Jesus fra Nasaret, Jødenes Konge”, men som i virkeligheten er jesuittermottoet fremfor noen, og betyr ”Det er rettferdig å drepe/utrydde ugudelige/kjetterske konger, regjeringer og herskere” (IVSTUM NEGAR REGES IMPIOS), og står på jesuitterordenes eget flagg.

Dette var egentlig et arbeid som ble påbegynte av dominikanerne under inkvisjonens spede begynnelse, men ble overført til jesuitterordenen og videreført av dem, da de bøyde kne for paven.

’Det hellige kontor’ lever i beste velgående fremdeles i dag sier han, og legger ikke skjul på at han mener det foreligger en verdensomspennende konspirasjon med den romersk-katolske kirke i sentrum.

Jesuittene har bygget opp totalitære systemer og har brukt disse til å styre deler av verden dit hvor de vil ha dem, dithen at verden nærmest er moden for anarki. Men før anarkiet kan bli verden til del, må alle nåværende regjeringsformer ødelegges. Derfor pakker man dem ned bit for bit, slik at nesten ingen virkelig forstår hva det er som foregår. Det er ikke bare kommunismen som blir pakket sammen, men også republikkene og kapitalismen.

Når alt dette er fullført står anarkiet klart til å innføres, og med det vil det bli behov for orden i kaoset, og da kan man presentere verdensdiktatoren som løsningen på alle verdens problemer.

 

 

ALBERTOS VERK

 

- Hva var ditt spesielle arbeidsområde?

På samme måte som noen arbeider med å velte regjeringer og politiske systemer, var jeg spesieltrent til å felle kirker og kirkesamfunn. Ikke minst var en betydelig del av det jeg stod for å overbevise kristenledere og kristne om at Vatikanet ikke var ’den store skjøge’ og aller helst føre dem inn i ekumenisk arbeid som drev dem mot samarbeid med den romersk-katolske kirke.

Vi var veldig dyktige og brukte ikke minst å felle pastorer og kristenledere ved hjelp av seksuelle anklager – og utpresning. Vi brukte våre egne horer og gjennom bruk av fotografier og lydopptak som disse besørget, presset vi ganske mange til å bli mer ’positivt’ innstilte overfor den romersk-katolske kirke, hevder Rivera.

I vårt tilfelle tok Vatikanets teologer seg av den ’offisielle’ krigføringen, mens jeg og mine medsammensvorne drev geriljakamp, sier han nesten unnskyldende.

Mens vi saboterte rammeverket, drev teologene med dialog og ekumenikk rettet mot protestantiske teologer. Sammen gjorde vi flere steder ubotelig skade. Ideen bak dette var å få kristne til å tro at den romersk-katolske kirke er en sann kirke i en frafallstid, og at vi må samarbeide i sann, kristen, enhetsånd.

 

 

KARISMATIKK?

 

- Du har hevdet at det fins bånd som knytter den karismatiske bevegelsen til det samme arbeidet som du selv gjorde. Hvordan forklarer du den påstanden?

Sammenhengen her er meget dyp, og den strekker seg tilbake til begynnelsen av 1900-tallet. Etter vekkelsen i Azusa Street tok av, ble pinsebevegelsen et redskap til å føre mange til Kristus. Spesielt ut fra katolske sammenhenger. Idag derimot er det færre mennesker som blir vunnet gjennom tradisjonell pinseteologi/lære, sier han, og sier at det spesielt gjelder Amerika.

Bevisstheten mot Vatikanet var også meget sterk i disse kretsene. For derfor å eliminere dette, skapte man en katolsk karismatisk bevegelse som meget effektivt har revet ned skillelinjene mellom sunn karismatisk tenkning og katolisisme. Dette har hindret mennesker i å bli vunnet for evangeliet, fordi man ikke lenger forkynner at synden er en realitet man trenger å bli frelst fra.

Dette skaper også en sterk front mot andre kristne kirkesamfunn. Folk søker det som ’klør i ørene’ og flykter bort fra en virkekraftig forkynnelse av Guds Ord. Det som kan synes merkelig er at mens mange kristne søker hen til falske karismatiske menigheter, forlater mange katolikker den katolsk-karismatiske bevegelsen og søker til et mer ’normalt’ kristenliv. De lar seg vekke i stadig større antall når Den Hellige Ånd viser dem uoverenstemmelsene mellom katolsk lære og levende kristenliv, sier han.

 

 

UNDERGRAVING

 

Under Trientekonsilet i 1546 ble det arbeidet meget effektivt med å finne en løsning på hvordan man skulle gjendrive reformasjonsbevegelsene og protestantismen. Menighetene vokste nå så sterkt at man ikke lenger kunne drive bokstavelig ”kjetterjakt” og ”hekseprosesser” på gatene (men det tok man opp senere i Trientekonsilets ånd ved undergraving og infiltrasjon).

Alt dette fortalte jeg til Jack T. Chick, før han for 11 år siden begynte arbeidet med å spre historien min, forteller Alberto.

Alberto trekker fram en navneliste og viser meg den. Det fins fremstående internasjonale kristenledere på listen.

Alle disse navngav jeg som katolske kollaboratører for over ti år siden. Da var det ingen som ville tro på meg. Idag har de sett at jeg snakket sant.

 

 

POLITISKE KOMPLOTTER

 

- Du har hevdet at den romersk-katolske kirke stod bak en rekke politiske komplotter. Kan du utdype dette?

I de siste ukene (september 1990) sier Alberto, har jeg fulgt med i en programsere som også dokumenterer deler av det jeg sier og har sagt i over ti år nå. Det gjelder pornografi, homoseksualitet og sølibat i den katolske kirken. Derfor vil kanskje det jeg kommer til å si nå til å sjokkere og irritere.

To tredjedeler av prestene i den romersk-katolske kirke – verden over – er enten homoseksuelle – eller har praktisert homoerotiske handlinger. Majoriteten av de resterende bryr seg ikke om å overholde det pavepålagte sølibatet, sier han.

Jeg gikk ut på TV i Los Angeles med dette for snart to år siden. Vi fikk ingen muntlig motstand der og da, men programmet ble tatt av luften med øyeblikkelig virkning.

Alberto understreker at etter andre verdenskrig vokste det fram en nesten uhyggelig bevissthet om den romersk-katolske kirkes rolle i både den første og den andre verdenskrig, og motstanden mot katolisismen vokste seg så sterk at noe måtte gjøres.

Derfor sendte man inn en glødende katolikk ved navn Joseph McCarthy, som fikk rettet det amerikanske folks oppmerksomhet bort fra Vatikanet ved å blåse opp kommunismen som en mye større fare enn den egentlig var – noe som også førte til at kommunistene i Sovjetunionen begynte å stramme tøylene enda mer enn tidligere.

 

 

POLITISK – IKKE RELIGIØST

 

Vatikanstaten er ikke primært en religiøs enhet. Den er en politisk enhet, og det samme gjelder den romersk-katolske kirken. Etter at Reagan ble president sendte USA endog ambassadør til Vatikanstaten, sier han og stiller spørsmål ved hvorfor det ikke også blir sendt ambassadører til hinduer og buddhister.

- Antyder du at Rom arbeider for å ta makten over verden?

Ikke bare antyder. Jeg sier det rett fram! Det stemmer helt overens med det jeg er utdannet i. Jeg ble utdannet til jesuitt under kardinal Augustine Bea og jesuittgeneralen Pedro Arrupe. Vi ble hamret inn at ’Vi sammensverger oss i dåpen, i læren, i sakramentforvaltningen.’ Sagt med andre ord vet jesuittene inderlig vel hva det er de holder på med, sier han.

 

 

ANTIKRIST?

 

- Mener du at paven er antikrist?

Paven er antikrist. Som ’Guds Sønns Stedfortreder’ som betyr ’Istedet for Kristus’ forkynner de sin antikristelige holdning selv. Det står også i enkelte utgaver av den katolske katekismen at paven er Kristi fysiske representant på jord! Men det stemmer ikke med Bibelen, for ifølge Bibelen er det menigheten som er det.

Det fins flere katolske katekismer, forskjellige for forskjellige land. Flere av dem lærer at paven ikke bare har apostolisk suksesjon, som betyr at han er apostelen Peters bokstavelige arvtager, til tross for at Peter aldri var i Rom, men døde og ble gravlagt i Jerusalem, sier Alberto og viser til at graven ble utgravd i Jerusalem på 1950-tallet.

Pavens drøm om å bli verdenshersker var også både Augustins og Thomas Aquinas arbeidet med å planlegge, hevder Alberto.

Forøvrig mente både waldenserne, anabaptistene og menonittene at paven var antikrist. Det samme gjorde Martin Luther, Jean Calvin, Wesley-brødrene, John Fox, Charles Spurgeon, Dwight L. Moody og mange, mange flere.

 

 

ILLUMINATI?

 

- Det har blitt hevdet fra annet hold at både Illuminati og Frimureriet står bak en sammensvergelse for å ta makten over hele verden. Hva svarer du?

Her er det mye forvirring ute og går. Avsløringer av sammensvergelser er på enkelte steder big business, alt fra avsløringer av The First Church of Satan til Illuminati og Skull and Bones og andre. Men hvorfor er det ingen som spør hvor disse har sine røtter? Bibelen beskriver Den Store Skjøge som mor til stygghetene og skjøgene på jordene, sier han bestemt.

- Fins det da noen sammenheng mellom Ignatius De Loyola, som grunnla jesuittordenen og Adam Weishaupt, som grunnla Illuminati?

Svaret på det er enkelt. Weishaupt var selv jesuitt. Det finner du sikkert i et allment norsk leksikon. Han hadde doktorgrad i kanonisk lov (den romersk-katolske kirkes lovssystem) og dogmesystem. Hvor fikk han da idéen fra? Sannheten er at han oversatte navnet på Loyolas opprinnelige organisasjon Alumbrados De Espagne, til Illuminati i Bayern, altså de opplyste i Bayern. Disse organisasjonene ble grunnlagt av samme mann, men Alumbrados gikk under jorden samtidig med at jesuitterordenen ble stiftet. Dette kan hvem som helst finne dokumentasjon på.

 

 

SEKTER OG KULTER

 

- Du har også koplet sekter som Jehovas Vitner og Mormonismen inn mot jesuittene. Kan du forklare?

Jehovas Vitner, eller Vakttårnet som de egentlig heter, har sin egen bibeloversettelse, som kalles ”The New World Translation”. Denne er oversatt av 47 navngitte jesuitter som alle er navngitte i kolofonen i originalutgaven av boken.

Alberto hevder videre at ett vedtak gjort under Trientekonsilet var å skape sekter og kulter som skulle føre folk bort fra reell bibelforkynnelse.

Dette er en teknikk som benyttes fremdeles i dag. Hvorfor synes egentlig folk at det er så rart? Charles Taze Russell som grunnla Vakttårnets Traktatselskap studerte ved jesuittskoler. Det samme gjorde Mary Baker Eddy som grunnla Christian Science og grev Swedenborg som grunnla Swedenborgianismen. Men det finner man ikke offentlige dokumenter på. Disse holdes skjult i dypet av Vatikanets hemmelige arkiver, der svært, svært få personer har tilgang.

Rivera henter fram en bunke notariserte forklaringer og vitnesbyrd fra kvinner som har vært nonner, forhenværende katolske patere og andre som bekrefter det han har fortalt. En annen jesuittpater, Francisco Xavier ble tidlig høsten 1990 myrdet i Mexico, etter å ha tatt imot Jesus som sin frelser.

Francisco besøkte meg i Los Angeles for kort tid siden, og fikk, mens han var her en attest på at helsen hans var heller dårlig, sier han og trekker fram en kopi.

Likevel hevder legene at han døde av helt andre grunner. Faktisk av en sykdom som han faktisk var immun mot, kort tid senere.

Slik arbeider de. Jeg har selv vært utsatt for en rekke mordforsøk, men Gud har beskyttet meg hver eneste gang, sier han og smiler takknemlig.

Alberto Rivera døde 20. juni 1997. Under setet på bilen hans ble det funnet et barneleketøy som var meget radioaktivt. Dødsårsaken var kreft med spredning fra endetarmen og oppover tarmsystemet og ryggen….

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Utdrag fra jesuitt-eden

 

«Blant romersk katolske skal du være romersk katolsk, endog til å være en spion blant dine egne brødre. Ikke tro på noe menneske. Ikke ha tillit til noen. Blant reformerte, vær en reformist. Blant hugenotter, vær en hugenott. Blant kalvinister, vær en kalvinist. Blant protestanter, søk å være en protestant. Vinn deres tillit og strev endog etter å  kunne forkynne fra deres talerstoler og tal om nødvendig med all den avsky du kan finne i din natur imot vår hellige religion og paven. Ja, tillat deg endog å synke så dypt at du blir en jøde blant jøder, slik at du kan skaffe tilveie all informasjon til fordel for din orden som en trofast soldat av paven.»

«Ta side med debattantene som er i konflikt, men i hemmelig avtale med din jesuitt bror, som kan være engasjert på den andre siden av konflikten, men som likevel tar åpent avstand til det du måtte være engasjert i, bare kirken, til slutt, kan ha fordel av det, ved betingelser som oppnås i fredsavtaler og ved at hensikten helliger midlene.»

«Du er blitt vist din plikt som spion, til å samle all statistikk, fakta og informasjon som det er mulig for deg å komme over, fra enhver kilde. Til å finne din plass i den protestantiske families sirkel og andre kjettere av enhver klasse og karakter, så vel blant handelsmenn, bakere, advokater, i skoler og universiteter, i parlamenter og i lovgivende forsamlinger, til å være alt for alle, for pavens skyld, han du tjener til døden.”

“Du har herved mottatt din instruks ... og har tjent som skriftefar og prest, men du har ennå ikke blitt innviet med alt som er nødvendig for å styre eller kommandere Loyolas hær i pavens tjeneste. Ingen kan her utvise autoritet som ennå ikke har dedikert sin gjerning med kjetteres blod, for uten at blod blir utgytt, kan ingen bli frelst.”

 

“Jeg lover og utroper... at jeg ikke vil ha noen mening eller vilje som er min egen, eller noen mental reservasjon, selv ikke som et dødt kadaver, men uten forbehold vil adlyde hver eneste ordre som jeg kommer til å motta fra mine overordnede i pavens og Jesu Kristi arme.” 

“At jeg vil dra til en hvilken som helst havn, uten å klage og vil være underdaning eller lydig mot hva som enn blir sagt meg - erklærer og lover jeg videre, at jeg vil - når anledningen byr seg, være engasjert i en uforsonlig krig, hemmelig eller åpen, mot alle kjettere,.”

“At når det nevnte ikke kan bli utført åpent (eller i offentlighet), lover jeg i hemmelighet å bruke forgiftning, kvelning, korden (kniven), og kuler og at jeg ikke vil la meg stanse av personers kjønn, alder eller tilstand og at jeg vil henge, knuse, koke, flå, kvele eller begrave levende disse forbannede kjettere og skjære opp magene på deres kvinner og knuse deres spedbarns hoder mot veggen - for å uttrydde for alltid deres avskyelige rase.” 

“For å finne ut fakta om alle ting, bør vi alltid kunne hevde at hva som synes å være hvitt kan vi påstå å være svart hvis den hierarkiske kirken erklærer at det er slik.”