1. INNSTIFTELSEN AV PÅSKEN

 

 

 

Det hebraiske (jødiske) ordet for Påske er Pesach.  På engelsk brukes ordet passover, som betyr "å gå forbi".

 

Gud innstiftet påsken og det usyrede brøds høytid ved avslutningen av isralittenes tid i egypt. Vi leser i 2 mosebok at det var mellom den niende og tiende landeplagen Gud sendte over Farao og Egypt. Farao prøvde helt til det siste å stanse og å ødelegge Isralittene mulighet til å reise ut av Egypt og til friheten. Men det nyttet ikke å stå imot Guds plan og hensikt.

 

"Dere skal holde de usyrede brøds høytid, for nettopp på denne dagen førte jeg deres hærer ut av landet Egypt. Derfor skal det være en evig forskrift for dere å holde denne dagen, slekt etter slekt.
I den første måneden, om kvelden på den fjortende dagen i måneden, skal dere ete usyret brød. Det skal dere gjøre helt til om kvelden på den tjueførste dagen i samme måned." (2 Mosebok 12:17-18)
 
"Og når deres barn sier til dere: Hva er meningen med denne skikken? - da skal dere si: Det er påskeoffer til Herren, som gikk forbi Israels barns hus i Egypt og sparte våre hus da han slo egypterne. Og folket bøyde seg og tilba." (2 Mosebok 12:26-27)

 

Det ble tatt et lam som var nøye utvalgt, det ble ofret og senere spist som en del av et stort Påskeoffer. Lammets blod skulle strykes på alle dørstokker for at ødeleggeren skulle gå forbi. Blodet var også symbolet på friheten som snart skulle komme.

 

Blodets rolle i 2 Mosebok’s betydning peker fram mot Jesu Kristi blod, og hvordan det ble og blir brukt til vår gjenløsning, rettferdiggjørelse og helliggjørelse. Til vår frelse, til frihet fra sykdom og plager, fysiske som psykiske. Til gjenopprettelse til å bli det Gud vår Far har skapt oss til å være.

 

Gud innstiftet denne minnedagen for at jødene skulle minnes hva som skjedde i Egypt, hvordan Herren på mirakuløse måter fridde ut sitt folk. Gud sa til og med at det skulle være en evig lov at dette skulle feires og minnes. Gud ga klare retningslinjer for hvordan denne feiringen skulle foregå og hvorfor.

 

Han ga retingngslinjer for de skulle ete usyret brød. Feiringen skulle også kalles «Det usyrede brøds høytid». All surdeig skulle fjernes fra huset.

 

La oss gjøre det samme. La oss "ete Jesu brød", som er rent og hellig og fjerne all urenheter fra vårt liv.

 

"Rens derfor ut den gamle surdeigen, så dere kan være ny deig, siden dere jo er usyret. For vårt påskelam er slaktet, Kristus. Så la oss holde høytid, ikke med gammel surdeig, ikke med ondskapens og lastens surdeig, men med renhets og sannhets usyrede brød!" (1 Korinter 5:7-8)

 

Jesus er vårt påskelam. Jesus døde på korset presis kl 15, som er det tidspunktet Gud bestemte at påskelammet skulle slaktes i tempelet! Gud instruerte nøye hvordan påskelammet skulle plukkes ut og slaktes og hvordan det skulle etes.

 

"Herren sa til Moses og Aron: Dette er forskriften om påskelammet: Ingen fremmed skal ete av det. Men hver trell som er kjøpt for sølv, ham skal du omskjære, da kan han ete av det. Ingen fremmed eller dagarbeider skal ete av det. I ett hus skal det etes, du skal ikke la noe av kjøttet komme utenfor huset. Dere skal ikke bryte noe ben på det. Slik skal hele Israels menighet gjøre. Når en fremmed oppholder seg hos deg og vil holde påske for Herren, skal alle menn hos ham omskjæres. Da kan han få være med og holde høytid, han skal være som en innfødt i landet. Men ingen uomskåret skal ete av det. Det skal være en og samme lov for den innfødte og for den fremmede som oppholder seg hos dere." (2 Mosebok 12:43-49)

 

…..og ingen av beina på lammet skal dere bryte. Jesu ben ble heller ikke brutt på korset. Jesus var offerlammet, vårt Påskelam.

 

Lammets blod skulle strykes på dørstolper……For at ØDELEGGEREN skulle gå forbi

 

-Jesu blod ble utgytt for oss for at vi skulle bruke det, vårt liv, vår familie, vårt alt –for at ødeleggeren skulle gå forbi. Jesu blod satt oss i frihet –frihet til frelse, helse og liv!

 

Gud ga også bud om at måltidet skulle spises i hast. Isralittene da som nå er glade i å samles rundt matbordet og dele måltidedts gleder sammen. Og gjerne bruke god tid. Men sånn skulle det ikke være under dette måltidet. Da skulle de spise usyret brød sammen med bitre urter (Bitre urter hjelper på fordøyelsen. Ikke lett å dra i hast på full mage) og gjøre det i hast. Isralittene måtte være klare til å reise ut av Egypt når Gud sa; GÅ.

 

Påsken er en tid for å frigjøre oss fra lenker/bånd/trelldom fra hverdagen og styrke båndene med vår Gud og Far og dem vi elsker. Det er en tid for å være sammen med familien vår, dele våre erfaringer, le, gråte, synge og danse. Det er en tid for å anerkjenne at alle livets "små mirakler" er fra samme Gud som tok oss ut av vårt Egypt. Det er en tid for å lene seg tilbake og tenke - og sette pris på all den velsignelse Gud skjenker i våre liv. 

 

 

 

2. JESUS GAV PÅSKEN ET HELT NYTT INNHOLD

 

  

 

Etter at Jesus, Guds egen sønn kom ned til oss har Påsken fått et nytt innhold. Dette er Påskeevangeliet - evangeliet som er så utrolig kraftfult at det ikke finnes maken eller noe lignende totalt i hele menneskets historie! Dette handler om at Guds sønn Jesus velger å komme ned til oss, bli en mann -100% Gud og 100% menneske. Han blir født som et menneske, vokser opp til å bli en mann, en mann som innehar 100% av alle følelser, tanker, ideer, vilje, håp og ønsker som oss. Forskjellen er at han også er 100% Gud, men villig lar seg ofre for at vi skulle bli en del av Hans legeme.

 

Hvordan skal det kunne la seg gjøre å forklare alt dette slik at vi skal kunne forstå det, jeg mener VIRKELIG forstå det? Det er helt umulig, uten Den Hellige Ånd. Ånden setter lys på det vi leser og åpenbarer Ordet for oss slik at vi kan forstå det. Vi bør faktisk forstå det stykkevis og delt, for om vi fikk en totalforståelse av det, i vårt hjerte, ville det bli umulig å takle for oss. Så stort er det Han gjorde for oss, spesielt i disse 7 dagene.

 

Jesu siste dager her på jorden var så tettpakket av kraftfulle og minneverdige øyeblikk. Intime og intense bønnestunder, dype diskusjoner og symbolske handlinger – alt forandret verdenshistorien på 7 dager. Fra Jesus red inn i Jerusalem, hyllet som den Kongen Han var og er, hvor folk la sine klær som en ydmyk gest for å vise sin ærbødighet og hilsen til kongen. De tok palmeblader og veivet de i luften, la de ned foran Jesus mens de ropte og sang; "Hosianna, Davids sønn! Velsignet være han som kommer, i Herrens navn! Hosianna i det høyeste!"

 

Jesus viste oss på hvilken måte Han skulle være vår Konge og hvordan vi skulle være Hans etterfølgere. Ydmyke men med en konges verdighet.

 

Jesus ble så forrådt, av en av sine aller nærmeste. Et forræderi som førte til døden. Judas vil for alltid bli husket for sin handling. Kort tid etter han hadde forrådt Jesus, angret Judas og ville gi tilbake sølvpengene han hadde fått til øverstepresten, men øverstepresten ville ikke ta de i mot. Judas kastet så pengene fra seg og gikk bort og tok sitt eget liv. 

 

Jesus ble deretter ført til en romersk rettergang. Her ble Han dømt av folket og dømt til døden. Dømt til døden ved å bli hengt på et kors. Men før korset gikk Han en lang og pinefull vei fra der hvor Han ble dømt, igjennom Jerusalems smale gater og ut til en høyde –Golgata. Golgata lå slik at hele Jerusalem skulle kunne få med seg hva som skjedde der. Der ble Han spikret opp på et kors, mellom to menn, to forbrytere som pga sine handlinger var dømt til døden. 

 

Det hele kuliminerer med den største seieren av alle. Den seieren som er selve altet for oss. Seieren da Jesus hentet ut sine siste krefter... hvor ropet kom fra det dyperste dypet av Hans indre; DET ER FULLBRAKT!!

 

Som det siste som var nødvendig var umidelbart da Han oppga sin ånd,  å dra ned til dødsriket, hentet nøklene, avvepnet dødens makter og myndigheter med, djevelen i spissen. Ja Jesus satte djevelen og hans hær til offentlig spott og skue. Jesus avvæpnet djevelen og alle hans lakeier!!!

 

Etter turen ned til dødsriket kom Jesus tilbake igjen -Han stod opp og kom ut av Josefs grav som Han var blitt lagt i. HAN ER OPPSTÅTT - SE HAN LEVER - JESUS LEVER!! Halleluja!!