PC, nettbrett, i-Pad, smart telefon..... fantastiske hjelpemidler som vi har fått i vår tid. De er ment å forenkle vår hverdag og skape glede. Men noen ganger skaper de også irritasjon.....

 

Vi vet disse hjelpemidlene ikke fungerer uten energi, hvis de ikke er koblet til kraftkilden. Når de er koblet til strøm lades de og kan anvendes en tid uten direkte tilkobling, men må så ha direkte kontakt igjen – dvs lades - for å løse oppgavene vi ønsker. Kort sagt, uten energi i form av kraft/strøm er de verdiløse som hjelpemidler.

 

De fleste av disse hjelpemidlene er koblet til internett – til en hel verden med valg og kontakt muligheter. Hele verden er der ute, med et tastetrykks avstand – både de nyttige og direkte skadelige sider.  De fleste av oss er avhengig av internett og vi lærer oss forskjellige programmer til forskjellige oppgaver. Noen programmer er lette å lære, mens andre krever trening og undervisning før vi får nytte av dem. Faren med internett er at vi kan bli utsatt for virus eller at noen klarer å trenge seg inn på vår PC og ta kontroll.  Det er mennesker som bare er ute etter å lage problemer. Dette er personer med høy kunnskap, og de har et mål; lage problemer, ødelegge vårt rykte, vår familie, vår økonomi og alt som er av verdi! 

 

Vi må ha derfor ha en brannmur riktig installert og aktiv hele tiden!  Den er et skjold som hindrer andre fra å komme inn på vårt system. Brannmuren hindrer at filer med skadelige data kommer inn på maskinen, Den stopper problemer før de kommer inn. I tillegg må vi også ha antivirus program, som hindrer at noe vi tillater å komme inn på vår maskin skal inneholde skjulte program/virus, ta kapasitet og ta kontroll. Antivirus program må oppdateres jevnlig (ukentlig), for å oppdage og fjerne nye virus som kommer. Dette er viktig ellers fungerer ikke beskyttelsen, som vi er avhengig av for å unngå totalt kaos. Det kommer hele tiden nye virus og det er vanskelig å holde seg oppdatert. Identitets tyveri kan være resultatet om noen får tak i dine personlige data. Da kan hackeren tilmed gjøre ting slik at det for andre ser ut som det er deg som gjør det. Slikt gjøres med en ond hensikt: å ødelegge/presse deg for verdier og få tilgang til alt du eier. Alt som er bra og positivt for deg er i fare!!

 

Over tid vil det, selv om vi oppdaterer antivirusprogram og brannmur, være en del prosesser som går i bakgrunnen. Vi har kanskje oppe for mange program samtidig, eller starter prosesser som tar all kapasitet. Alle PC'er har en kapasitet som er absolutt. Dette kalles for RAM og Harddisk størrelse. I tillegg må vi også forholde oss til selve prosessorens ytelse/ hastighet. Når vi har jobbet en stund, kan maskinen bli treg og mister evnen til å utføre det vi ønsker. Til slutt kan den rett og slett stoppe eller "henge seg". Vi står da i fare for å miste mye av stor verdi. 

 

Vi må reagere før det oppstår problemer og helst ha en daglig rutine eller automatikk for dette. Det finnes derfor program som går inn på harddisken og rydder. Disse lagrer ting på rett plass og skaper mer plass/kapasitet. I tillegg må vi få stoppet en del av de prosessene som bare ligger der i bakgrunnen og stjeler kapasitet.

 

Det hender også at vi må ta en restart midt i noe vi arbeider med, for å komme videre. Dette kommer av at maskinen stopper  eller henger seg. Dette kan være tidkrevende og kommer alltid på absolutt feil tidspunkt. Men dette er egentlig en feil som skyldes at vi ikke har tatt hensyn til hva vi setter i gang i maskinen. Restart er ofte løsningen når noe går galt. Vi må starte maskinen på nytt for å få startet ting på rett måte og kanskje få fjernet de programmene som er årsak til problemet – eller rett og slett prioritere vekk programmer som vi egentlig ikke trenger og som ødelegger maskinens mulighet til å utføre det vi egentlig trenger den til. 

 

Tilbake til utgangspunktet for maskinen. Når det går helt feil kan det også skje at tastene ikke virker.  Maskinen er ikke motagelig for noe som helst. Da gjenstår en ting: vi tvangsstopper maskinen. Det vil si at vi bryter strømtilkoblingen, for så å koble til på nytt. Dette kan medføre tap av viktige data og gi feil i programmer eller innstillinger – dette er skadelig.

 

Hvor vil jeg så med alt dette? Har det noe å si oss som kristne i det samfunnet og den hverdag som vi lever i?


Denne beskrivelsen av vår digitale hverdag gir meg en del tanker og assosiasjoner som omhandler mitt åndelige liv og jeg blir stående overfor noen svært vitale spørsmål:


- Hvordan er mitt forhold til kraftkilden, som er Gud?

- Hvordan er mitt forhold til verden rundt meg og alt jeg får inn av inntrykk som påvirker min hverdag?

- Hvordan er mitt forhold til meg selv, mine tanker, planer, ønsker og drømmer?

 

"For vi er hans verk, skapt i Kristus Jesus til gode gjerninger, som Gud forut har lagt ferdige for at vi skulle vandre i dem." (Efeserne 2:10) 

 

Vi leser her at vi er Hans verk, skapt til samfunn med Gud – vår kraftkilde! Vi er avhengig av denne kraften for å utføre vår tjeneste. For å få maksimalt ut av livet er kontakten med Gud helt avgjørende. Bare da kan vi kjenne en trygghet for enhver situasjon, både nå og når livet går mot slutten.

 

Vi er også, på samme måte som disse digitale hjelpemidlene, tilkoblet en hel verden og vi påvirkes fra alle kanter. Derfor er det viktig at vi har et filter som begrenser hva vi lar påvirke oss og hva vi tillater oss å gjøre. Vi lever i verden og skal være en del av den og må kommunisere med den med midlene vi har tilgjengelig. Derfor er Den Hellige Ånd viktig for å forstå hva som er riktig prioritering og hva som vi ikke bør bruke tid på. Det behøver ikke være synd, men oftere er det en tidstyv, som tar vår kapasitet og gir feil fokus. Men Gud ønsker at vi skal ha fokus på de oppgaver som Han har gitt oss. De ting som Han har skapt oss og designet for å utføre. La derfor Den Hellige Ånd få være din og min «brannmur» og ditt og mitt «alltid oppdaterte» antivirus program.

 

Vi trenger å vende oss tilbake til utgangspunktet, for å få satt ting i riktig perspektiv. Vi må kanskje prioritere vekk en del saker i vår hverdag for å fungere bedre i andre sammenhenger. Vi har begrensninger på mange plan som den personen vi er, men vi er skapt av Gud med en hensikt. Vi fungerer best på den plass Gud har skapt oss til og med den oppgaven Gud har skapt oss for. Hverdagens mange oppgaver, jobb situasjon, forventninger, egne ønsker og drømmer kan føre oss inn i en situasjon som vi ikke kommer ut av uten hjelp. Ting blir vanskelig og vi sliter oss ut. Dette skjer over tid, og på et eller annet tidspunkt er krisen der. Dette skjer om vi ikke går til utgangspunktet, som er Jesus og Hans nåde for oss. Vi må la den rense oss, nullstille oss og istandsette oss for dagens oppgave. Vi trenger daglig denne prosessen.

 

Vi er et redskap for en oppgave vi ved Guds kraft og hjelp får utføre – til Guds ære!

 

Lykke til, - og hva med en oppdatering av antivirusprogrammet med det samme, eller kanskje er du i behov av en «restart»?

 

Gjør det nå - før det blir vanskeligere og kanskje skadelig...