I dag kan vi si at vi lever i automatikkens verden. Alt skal gå automatisk i disse dager. De store produsentene kommer hele tiden med nye løsninger slik at vi skal ha tid for mer eller gi oss mer fritid ved at oppgaver skal gå automatisk.

Hvordan er det med deg? Går du på automatikk?

Du står opp, går på badet, spiser osv... Du har daglige rutiner. Hvordan er det med deg f.eks. etter at du har vært ute å kjørt? Det er faktisk slik at noen ganger så kjører jeg hjem fra et sted, men idet jeg kommer hjem, kan jeg ikke huske kjøreturen. Det har gått på automatikk.

En annen ting som jeg har fått med meg er at for å trene seg sterk må man forstyrre/bryte ned musklene for at de skal bygge seg opp.

Hvordan er det med ditt bønneliv? Kanskje trenger du å forstyrre, bryte ned eller legge om noe av dine rutiner for å vokse med Gud. Kanskje må du stå opp tidligere for å ha tid for å lese i Bibelen og be, MEN det er en stor velsignelse i det.

I den første menighet praktisertes mye bønn i fellesskap. Vi kan tenke oss at det var nok både bønnedager og bønnenetter. Bønn med faste var også en del av menighetslivet.

I dag, virker det som om i stedet for bønn, drevet fram av Den Hellige Ånd, frembærer man for Gud vakre fraser, og fabrikerte forfatterbønner. Men husk på:

"Visselig, Gud hører ikke på tomme ord, Den Allmektige akter ikke på slikt." - Job 35,13

Gud ønsker at du skal holde deg nær til Ham. Hør hva skriften sier:

"Hold dere nær til Gud, så skal han holde seg nær til dere. Gjør hendene rene, dere syndere, og rens hjertene, dere tvesinnede!" - Jakob 4,8

Gud har sagt ved proften Jeremia:

"Rop til meg, og jeg vil svare deg, jeg vil forkynne deg store og ufattelige ting, ting som du ikke kjenner." - Jeremia 33,3

Jeg tror ikke det helt bokstavelig menes å rope i praktisk forstand, men et hjertes rop til Gud. En lengsel og tørst etter ham. Og hør hva det står: jeg vil forkynne deg store og ufattelige ting, ting som du ikke kjenner.

Gud velsigner de som lengter og ønsker å kjenne ham.

I 2. Kongebok 2,9 leser vi om Elia og Elisja. To profeter. Se på det begjæret etter mer av Guds Ånd Elisja uttrykker. Han ba om en dobbelt del av Elia sin ånd. Han fikk det og til og med gjorde dobbelt så mange store undere som Elia.

Jeg tror at vi har noe å lære her. Du skjønner at Bibelen forteller ikke: Søk Gud med litt av ditt hjerte. NEI, bibelen sier:

"Der skal dere søke Herren din Gud, og du skal finne ham når du søker ham av hele ditt hjerte og av hele din sjel." - 5. Mos 4,29

Skriften sier heller ikke at du skal like eller synes om Herren med alt du har og med den tid du har til rådighet. Nei, bibelen sier:

"Du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte og av hele din sjel og av all din forstand." - Matt 22,37

Det ble nevnt litt om den første menighet og vi skal se litt kort på noe i Ag. Gj. 2,42 - 3,8

42 De holdt urokkelig fast ved apostlenes lære og ved samfunnet, ved brødsbrytelsen og ved bønnene.
43 Og det kom frykt over hver sjel, og mange under og tegn ble gjort ved apostlene.
44 Alle de troende holdt sammen og hadde alt felles.
45 De begynte å selge eiendeler og gods, og delte ut til alle etter som enhver trengte det.
46 Hver dag kom de trofast og med ett sinn sammen i templet og i hjemmene brøt de brødet og holdt måltid med fryd og hjertets oppriktighet.
47 De lovet Gud og var velsett av hele folket. Og Herren la hver dag dem som ble frelst, til menigheten.
1 Peter og Johannes gikk sammen opp til templet ved bønnens time, som var den niende.
2 Og en mann som hadde vært lam fra mors liv av, ble båret dit. Hver dag la de ham ved den tempeldøren som kalles Den fagre, for at han skulle be dem som gikk inn i templet, om almisse.
3 Da han så Peter og Johannes på vei inn i templet, ba han om en almisse.
4 Peter så fast på ham sammen med Johannes og sa: Se på oss!
5 Han så da oppmerksomt på dem i håp om å få noe av dem.
6 Men Peter sa: Sølv og gull eier jeg ikke, men det jeg har, det gir jeg deg. I Jesu Kristi, nasareerens navn - stå opp og gå!
7 Og han grep hans høyre hånd og reiste ham opp. Straks kom det styrke i hans føtter og ankler,
8 og han sprang opp og sto og gikk omkring. Og han fulgte dem inn i templet, hvor han gikk omkring og sprang og lovpriste Gud.

 

Vi finner ut ganske med en gang, fire ting i dette skriftstedet.

De hold urokkelig fast ved..

1. apostelenes lære
2. samfunnet
3. brødsbrytelsen
4. og ved bønnene

Litt senere i historien, går Peter og Johannes sammen opp til templet ved bønnens time og der helbredet de en som hadde vært lam fra mors liv av. Den femte tingen finner vi her.

5. kraftgjerninger

Det er altså fem ting som er framtredende i den første menighet. Hvorfor skulle ikke dette være like aktuelt i dag? Jesus Kristus er i går og i dag den samme, ja, til evig tid. (Heb 13,8)

Hvordan er det med ditt liv? Hva betyr bibelen for deg? Fellesskapet med andre kristne? Nattverden? Bønnene? Tror du på kraftgjerninger? Helbredelser? Tegn og under?

Hva gjør du for å forherlige Jesu navn hvor du går? Gi Jesus æren slik som Peter da han talte til folket som tenkte at det var ved deres kraft eller gudsfrykt som hadde gjort at denne lamme tiggeren kunne gå.

Lever du så "korrekt" i ditt liv som kristen at du sjeldent kommer i et ordskifte med andre?

Å være kristen er mer enn å bruke "like"-knappen på facebook, eller twitre noen fine små vers fra en kristen sang eller lignende.

I lignelsen om de ti jomfruer, var alle ti bekjennende at de ville møte brudgommen, fordi de alle hadde lamper. De brydde seg, men ikke nok. De tok lett på det. Men bare fem av dem hadde nok olje til brudgommen kom. Tør du å satse på at du har nok olje? Jeg ber deg kjære venn, søk Gud i dag! Nå er nådens tid og frelsens dag! Få din sak gjort opp med Gud. Gå til Jesus. Han som hang på Golgata for deg. Bekjenn din synd!

Når apostlene var i trenglser gledet de seg over at de var verdige for å lide for evangeliets skyld. Stefanus fra Ap. gj. kapittel 7, han ble ikke steinet for det han gjorde, men for det han sa! (Ap.gj. 7,51)

Gud ønsker ikke beundrere, men disipler.

"Og den som ikke tar sitt kors og følger etter meg, er meg ikke verd." - Matt 10,38

Videre på historien om Peter og Johannes, ser vi at de ble kastet i fengsel for å ha helbredet denne mannen, og deretter ble de forhørt av Rådet. Der fikk Peter vitnet for de. De er redd for folket, å tørr ikke å straffe dem. De truer dem alvorlig å tale til noe menneske om Jesu navn. MEN, hva skjer i etterkant? Jo menigheten gikk i bønn! I bønn om å tale Guds ord med all frimodighet! For vi kan ikke la være å tale om det som vi har sett og hørt (4,20).

Hvordan er det med deg? Kan du la være å tale om det du har sett og hørt?